Szkolenia, spotkania informacyjne, konferencje, webinary


Webinarium nt. współpracy między polskimi i brazylijskimi firmami z sektora fintech 27  kwietnia 2021 r.

⇒ Zapraszamy na organizowanym 27 kwietnia br. przez Ambasadę Brazylii w Polsce wspólnie z partnerami webinarium nt. współpracy między polskimi i brazylijskimi firmami z sektora fintech. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości proszę kontaktować się z Ambasadą Brazylii w Polsce - Pani Magdalena Stefanowicz-Szczygielska lub Pani Karolina Jędrzejowska , tel. (22) 617 48 00, e - mail: secom.varsovia@itamaraty.gov.br, magda.stefanowicz@itamaraty.gov.br, karol.jedrzejowska@itamaraty.gov.br.


Webinarium pt:"Ameryka Łacińska:Vamos a Mexico" 22  kwietnia 2021 r.

⇒Bezpłatne webinarium z cyklu przybliżającego polskim firmom rynki państw latynoamerykańskich. Tym razem organizowane wydarzenie jest poświęcone Meksykowi i nosi tytuł:  "Ameryka Łacińska:Vamos a Mexico!" Podobnie jak poprzednio, organizatorami tego przedsięwzięcia są Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko - Latynoamerykańska Rada Biznesu. Organizatorzy - przy współpracy z MRPiT, MSZ i PAIH - zaprezentują m.in. możliwości rynku meksykańskiego, szanse i zagrożenia, różnice prawne i taryfowe oraz kulturowe. Prelegentami będą: kierownik ZBH w Ciudad de Mexico, przedstawiciel Polsko - Latynoamerykańskiej Rady Biznesu i reprezentanci Santander Bank. W ramach seminarium przedstawione będą także case studies, gdzie reprezentanci polskich firm podzielą się praktycznymi doświadczeniami osiągnięcia sukcesu w tym kraju. Przewidziane są także wystąpienia ambasadora Meksyku w Polsce, ambasadora Polski w Meksyku oraz przewodniczącej senackiej grupy polsko-meksykańskiej. Rejestracja pod linkiem: https://brokereksportowy.pl/aktualnosci-glowne/seminarium-online-ameryka-lacinska-vamos-a-mexico-22-04-2021-r/

Webinarium pt:"Otwarte rynki pozaunijne dla polskiego eksportera", 15 kwietnia 2021 r.

⇒Dolnośląska Izba Gospodarcza  zaprasza do udziału w webinarze pt:"Otwarte rynki pozaunijne dla polskiego eksportera. Prezentacja portalu KE: Access to Market" , który odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. w godz.: 10:00 - 12:00. Podczas spotkania odpowiemy Państwu w jaki sposób Unia Europejska oraz Światowa Organizacja Handlu (WTO) wspiera firmy eksportowe w procesie internacjonalizacji oraz jak nowo powstały portal Komisji Europejskiej: Access2Markets wykorzystać w sektorze MMŚP w ekspansji na rynki pozaunijne. Na zakończenie spotkania nasz ekspert odpowie na bieżące pytania oraz udzieli cennych wskazówek w zakresie handlu międzynarodowego. Rejestracja:  https://app.evenea.pl/event/digfirmyjutrakopia1/

Webinarium „Instrumenty finansowe ARP w ramach Tarczy Antykryzysowej”, 14 kwietnia 2021 r.

⇒ W programie m.in.: 1. wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach kompleksowej strategii finansowania. 2. oferta ARP S.A. dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, w tym: * pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, *  pożyczka obrotowa na wypłatę wynagrodzeń w MŚP,* leasing operacyjny z karencją w spłacie dla MŚP, które wykorzystują samochody ciężarowe lub autokary w swojej działalności gospodarczej,*  leasing operacyjny na zakup maszyn i urządzeń,* pożyczka dla autobusowych przewoźników pasażerskich na spłatę rat w komercyjnych firmach leasingowych,*  leasing operacyjny z karencją w spłacie na refinansowanie aktualnie leasingowanych maszyn i urządzeń. 3. Składanie wniosków online na portalu klienta ARP. Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: https://tarcza.frp.lodz.pl/ . Kontakt: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości tel. 42 630 36 67, tel./faks 42 632 90 89, fundacja@frp.lodz.pl.

Webinarium nt. rynku peruwiańskiego, 12 kwietnia 2021 r.

⇒ Zapraszamy na seminarium online organizowane 12 kwietnia br. przez PAIH wspólnie z KOWR i instytucjami partnerskimi nt. możliwości eksportowych produktów rolno-spożywczych na rynek peruwiański. Spotkanie będzie organizowane na platformie Zoom.
Link rejestracyjny: https://www.paih.gov.pl/webinarium-polskie_produkty_spozywcze_w_Peru


Webinarium „Zostań  dostawcą  wojsk  amerykańskich stacjonujących w Polsce” firmy Poland-U.S. Operations,11 maja 2020 roku, w godz. 10:00 –13:00.

⇒  Szkolenie dla pracowników urzędów, COIE, SSE oraz stowarzyszeń przedsiębiorców z zakresu zamówień publicznych dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce. Zapraszamy do   wzięcia     udziału     w     szkoleniu,     które     pomoże zapoznać     się z podstawowymi zasadami skutecznego ubiegania się o zamówienia dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce. Organizator: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Szkoleniowiec: Poland-U.S.  Operations,  firma  doradcza specjalizująca  się  w  relacjach polsko-amerykańskich w dziedzinie obronności. Odbiorca szkolenia:Pracownicy  urzędów:  gminy,  miasta  lub  starostwa powiatowego  oraz  pracownicy  Centrów Obsługi  Importera  i  Eksportera  w  Urzędach  Marszałkowskich  (COIE),  Specjalnych  Stref Ekonomicznych   (SSE)   oraz   stowarzyszeń   przedsiębiorców,   którzy   w codziennej   pracy kontaktując się  z  przedsiębiorcami mogą przekazywać  informację  na  temat  procedur przetargowych armii USA.Cel szkolenia: Uzyskanie  informacji  na  temat  najczęstszych  kategorii  towarów  i  usług  zamawianych przez amerykańskie bazy wojskowe;−Wyjaśnienie  procedury amerykańskiego  systemu  zamówień publicznych, Zgłoszenia przesyłać  należy do   dnia 05   maja 2020 roku na   adres e-mail: mzp@mrpit.gov.pl.

Webinarium  "Zróbmy razem biznes:„Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na rozwój działalności gospodarczej oraz szkolenia dla pracowników”.

⇒ Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na rozwój działalności gospodarczej oraz szkolenia dla pracowników”. Spotkanie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na rozwój działalności gospodarczej oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych własnych i pracowników. Na spotkaniu przedstawione zostaną warunki udzielania preferencyjnych pożyczek z Funduszy Europejskich oraz dofinansowania na szkolenia pracodawców i pracowników.Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 12 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00. Potwierdzenie mejlowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane będzie przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

Seminarium Biznesowym on-line: "Zróbmy razem biznes: Polska-Filipiny – możliwości i perspektywy współpracy gospodarczej".
8 kwietnia 2021r. w godz 10.00 -12.00.

⇒ Seminarium Biznesowym on-line: "Zróbmy razem biznes: Polska-Filipiny – możliwości i perspektywy współpracy gospodarczej" to spotkanie jest organizowane w ramach programu KIG: Zróbmy razem biznes, które ma na celu rozszerzenie kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi w tym stowarzyszonymi w izbach handlowych i organizacjach biznesowych na Filipinach. W kolejnych miesiącach program ten będzie kontynuowany również w formie spotkań handlowych on-line w formule business to business, przygotowywanych przez KIG z naszymi partnerami filipińskimi - do udziału w których, bardzo Państwa zachęcamy. Seminarium ma na celu nie tylko zaprezentowanie najbardziej aktualnych informacji i perspektyw współpracy z rynkiem filipińskim w czasie post pandemicznym ale również umożliwienie interaktywnej dyskusji na czacie, podczas której będzie okazja do wzajemnej wymiany pytań i opinii dotyczących warunków, perspektyw i barier prowadzenia biznesu z Filipinami. Seminarium będzie prowadzone w j. angielskim. Kontakt: Katarzyna KANIEWSKA,  Tel.: 48-22 6309707
Email: kkaniewska@kig.pl

Webinarium "Możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z branży turystycznej”, 6 kwietnia 2021 r. w g. 10:00 .

⇒ Webinarium jest skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego z sektora turystyki, zainteresowanych wsparciem szkoleniowym oraz wsparciem w ramach funduszy pożyczkowych. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: lpielk@warmia.mazury.pl do 6 kwietnia 2021 r. i otrzymanie potwierdzenia mejlowego od organizatora. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (7 kwietnia 2021 r.). W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium. Więcej informacji Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Webinarium "Szanse i możliwości eksportowe polskich produktów i usług do Kanady – umowa CETA", 6 kwietnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 13:00.

⇒ Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Polsko-Kanadyjską Izbą Gospodarczą oraz Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza na bezpłatne webinarium. Od momentu wdrożenia umowy o wolnym handlu między UE a Kanadą - CETA, łączna wymiana handlowa między Kanadą a UE przekroczyła 125 mld CAD (2019 rok), zaś między Polską a Kanadą - 3 mld CAD. To oznacza wzrost ponad 20% od 2017 roku. Funkcjonowanie umowy CETA jeszcze zwiększyło konkurencyjność produktów pochodzących z UE na rynku kanadyjskim, m.in. dzięki zniesieniu ponad 99% ceł na produkty i usługi eksportowane do Kanady. Dodatkowo, rynek zamówień publicznych stał się otwarty dla europejskich, w tym polskich przedsiębiorstw. Aby skorzystać z tych możliwości i dowiedzieć się więcej o Umowie o wolnym handlu CETA oraz szansach jakie stwarza, zapraszamy do dołączenia do naszego webinarium. Więcej informacji: e-mail: p.pawlak@invest-park.com.pl; mobile: + 48 885 557 766. Link do rejestracji:
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/szanse-i-mozliwosci-eksportowe-polskich-produktow-i-uslug-do-kanady-umowa-ceta-w-teorii-i-praktyce/register?_ga=2.230141532.1740827032.1616394437-793848588.1600691460

webinarium BREXIT & COVID - nowa szansa dla dostawców z Polski na rynku niemieckim”, 25 marca 2021 r. w godzinach 10:00 – 13:00.

⇒  Spotkanie on-line w ramach Wałbrzyskiej Strefy Eksportera organizowane jest przy współpracy z Akademią German Poland Bridge Group i dedykowane jest dla polskich firm działających w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (woj. dolnośląskie, wielkopolskie i opolskie), a w szczególności kierowane jest do wszystkich osób zajmujących się eksportem, promocją i budowaniem ekspansji zagranicznej polskich wyrobów i usług w swoich przedsiębiorstwach. Link do Akademii GPB Group: https://gpb-group.pl/akademia

szkolenie on-line „SLIM VAT - WAŻNE ZMIANY W PODATKU VAT OD 2021 ROKU", 12 marca 2021 r. w godzinach 10:00 – 14:00.

⇒Ośrodek Enterprise Europe Network przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza przedsiębiorców z województwa warmińsko – mazurskiego na szkolenie on-line „SLIM VAT - WAŻNE ZMIANY W PODATKU VAT OD 2021 ROKU". Celem szkolenia „SLIM VAT -WAŻNE ZMIANY W PODATKU VAT OD 2021 ROKU" jest przedstawienie aktualnych zasad funkcjonowania podatku VAT oraz podstawowych zagadnień dotyczących tego podatku.
Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie uczestnikom najnowsze zmiany, które dotyczą rozliczania podatku VAT oraz zaplanowanych nowych regulacji w obszarze tego podatku, a także przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT i prawidłowego ewidencjonowania, rozliczeń i składania deklaracji VAT. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres een@wmarr.olsztyn.pl do dnia 10.03.2021 r.

Webinarium "Korzyści płynące z porozumień o wolnym handlu dla sektora MŚP", 15 marca 2021 r.

⇒ Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zwraca się z uprzejmą prośbą o jak najszerszą dystrybucję wśród zainteresowanych członków Państwa organizacji poniższego zaproszenia na webinarium organizowane przez Komitet INTA Parlamentu Europejskiego na temat korzyści płynących z porozumień o wolnym handlu dla sektora MŚP, w tym na temat wsparcia internacjonalizacji tych przedsiębiorstw. Webinarium odbędzie się 15 marca br. w godzinach 14.00-16.00

Szkolenie on-line „SLIM VAT - WAŻNE ZMIANY W PODATKU VAT OD 2021 ROKU", 12 marca 2021 r.

⇒  Ośrodek Enterprise Europe Network przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza przedsiębiorców z województwa warmińsko – mazurskiego na szkolenie on-line „SLIM VAT - WAŻNE ZMIANY W PODATKU VAT OD 2021 ROKU", które odbędzie się 12 marca 2021 r. w godzinach 10:00 – 14:00. Celem szkolenia „SLIM VAT -WAŻNE ZMIANY W PODATKU VAT OD 2021 ROKU" jest przedstawienie aktualnych zasad funkcjonowania podatku VAT oraz podstawowych zagadnień dotyczących tego podatku. Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie uczestnikom najnowsze zmiany, które dotyczą rozliczania podatku VAT oraz zaplanowanych nowych regulacji w obszarze tego podatku, a także przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT i prawidłowego ewidencjonowania, rozliczeń i składania deklaracji VAT. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres een@wmarr.olsztyn.pl do dnia 10.03.2021 r.

Webinarium nt. zwiększenia możliwości handlowych  sektora prywatnego UE z Karaibami, 11 marca 2021 r.

⇒Komisja Europejska wspólnie z Caribbean Export Development Agency (CEDA) organizuje bezpłatne webinarium nt. zwiększenia możliwości handlowych  sektora prywatnego UE z tym regionem świata. Pomimo niewielkich rynków reprezentowanych przez państwa karaibskie, podpisane umowy o preferencyjunym handlu między UE a państwami tego regionu, ograniczone możliwości produkcyjne i zdecydowanie skoncentrowanie się na turystyce może być dla polskich firm ciekawym miejscem do rozpoczęcia eksportu swoich produktów w te egzotyczne i mniej znane rynki. Rejestracji należy dokonać na stronie Carib-Export.com\events.

Cykl ABC Eksportu

⇒  Cykl ABC Eksportu ma na celu zaprezentowanie i omówienie podstawowych zagadnień, z którymi mierzą się przedsiębiorcy zamierzający rozpocząć działalność eksportową, bądź mają niewielkie doświadczenie w sprzedaży swoich produktów lub usług za granicę. W trakcie webinarium eksperci PAIH oraz zaproszony ekspert zewnętrzny przekażą podstawową wiedzę dotyczącą korzyści i zagrożeń związanych z ekspansją zagraniczną. Omówione zostaną m.in. następujące tematy: 1. Na jakie czynniki należy zwrócić uwagę analizując potencjał eksportowy firmy? 2. Jak PAIH wspiera przedsiębiorców w podstawowych wyzwaniach związanych z internacjonalizacją działalności? 3. Jaki wpływ na prowadzenie biznesu mają różnice kulturowe? 4. Jakie są strategie rozwoju działalności oraz ryzyka na rynkach zagranicznych? 5. Jak budować wizerunek marki w przestrzeni cyfrowej? Webinarium odbędzie się  w formie online. Początek - 9 marca 2021 o godz: 11:00. Webinarium jest darmowe, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Więcej informacji pod linkiem https://www.paih.gov.pl/20210309/webinarium_abc_eksportu

Seminarium on-line ws. promocji funkcjonowania bazy UE: Access2Marktes, 25 lutego2021 r.

⇒ Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przekazuje kolejne zaproszenie Komisji Europejskiej na bezpłatne Seminarium on-line ws. promocji funkcjonowania bazy UE: Access2Marktes, które ma się odbyć się 25 lutego br. Szkolenie prowadzone będzie w kilku językach UE (bez polskiego), w tym w j.angielskim. Brak jest informacji o limicie uczestników oraz ostatecznym terminie dla rejestracji. Czytaj więcej...

Konferencja i spotkania biznesowe „Polsko-Niemiecki Dzień Sektora Ochrony Zdrowia”,  11 lutego2021 r.

⇒ Ośrodek Enterprise Europe Network przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii zapraszają przedsiębiorców na konferencję i spotkania biznesowe „Polsko-Niemiecki Dzień Sektora Ochrony Zdrowia”, które odbędą się w dniu 11 lutego 2021 r. Polsko-niemieckie wydarzenie skierowane jest do firm, instytucji, ośrodków badawczych, szpitali, informatyków i dostawców rozwiązań w całym łańcuchu sektora ochrony zdrowia. Wydarzenie będzie okazją do wymiany poglądów na temat obecnej i przyszłej sytuacji w sektorze opieki zdrowotnej w obu krajach a także dyskusji ma temat przyszłych szans i wyzwań. Czytaj więcej...

Webinar  pt.:„Fundusze Europejskie na aktywizację młodych”,  25 stycznia 2021 roku g. 10.00 - 10.40

⇒ Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby młode do 29 roku życia na webinarium „Fundusze Europejskie na aktywizację młodych” . Termin: 25 stycznia 2021 r. w godzinach 10.00–10.40. Miejsce: Platforma Cisco Webex Meeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest: Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl do 22 stycznia 2021 r. do godz. 13.00. Więcej...

Webinar  pt.: „Jak przetrwać pierwszy rok w e-commerce",  21 stycznia 2021 roku g. 11.00 - 12.30

⇒  Masz już własny sklep internetowy i szukasz sprawdzonych sposobów na zwiększanie wartości koszyka zakupowego? Zastanawiasz się, jak przetrwać ten pierwszy rok w e-commerce i jak wykorzystać szanse, jakie daje tzw. nowa normalność biznesowa po pandemii? Podczas webinaru „Jak przetrwać pierwszy rok w e-commerce" eksperci Michał Lorenc Jr z AWX commerce i Maciej Stodolny z Ecometrixo przedstawią zagadnienia kluczowe dla prowadzenia sklepu internetowego. Dowiesz się o 12 ważnych rzeczach dla funkcjonowania Twojego sklepu przez pierwszych 12 miesięcy: 1. Jak sprawdzić, czy nasz pomysł na biznes jest dobry? 2. Czy nasz produkt jest na pewno dopasowany do e-commerce? 3. Co wybrać marketplace czy sklep własny? 4. Jak social selling wspiera sprzedaż? 5. Jak budować politykę cenową, by nie odwróciła się przeciwko nam? 6. Płatności online 7. Logistyka, kurierzy, magazynowanie 8. Jak czytać i analizować dane ze swojego e-sklepu? 9. Marketing to strata pieniędzy, czy możliwości? 10. Po co jest segmentacja klientów? 11. Ścieżka konsumenta – jak do tego podejść? 12. Ekspansja na rynki zagraniczne Jak wygląda rynek e-commerce w Polsce? Podczas webinaru o gospodarczych i prawnych aspektach rynku e-commerce opowiedzą eksperci KIG: Piotr Soroczyński, główny ekonomista KIG oraz Przemysław Ruchlicki, zastępca dyrektora Biura Polityki Gospodarczej KIG. Webinar poprowadzi Maciej Sadowski – przewodniczący Komitetu ds. Innowacji, Technologii i Różnorodności KIG, CEO Startup Hub Poland. Zapraszamy 21 stycznia, w godz. 11.00-12.30. Organizatorem spotkania jest Krajowa Izba Gospodarcza. Spotkanie jest bezpłatne, jednak konieczna jest wcześniejsza rejestracja (liczba miejsc ograniczona). Więcej ...

Szkolenie online pt.: „Transakcje handlowe na rynku francuskim - aspekty prawne i biznesowe”,  21 stycznia 2021 roku g. 11.30 - 12.30

⇒  Francusko-Polska Izba Gospodarcza organizuje zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Transakcje handlowe na rynku francuskim - aspekty prawne i biznesowe”. Spotkanie poprowadzone przez doskonałych ekspertów i praktyków rynku odbędzie się w godzinach 11.30-12.30 w piątek 21.01 w formie webinaru na platformie zoom.
 Wystarczy zalogować się na naszej stronie pod linkiem: https://www.ccifp.pl/wydarzenia/kalendarz/e/event/transakcje-handlowe-na-rynku-francuskim-b2b-aspekty-biznesowe-i-ryzyka-prawne.html. W trakcie webinarium przedstawionych zostanie szereg zagadnień, które należy wziąć pod uwagę, organizując dział sprzedaży zagranicznej.
Uczestnicy spotkania będą mogli zidentyfikować potencjalne obszary ryzyka transakcyjnego i prawnego w systemie sprzedaży i świadczenia usług na rynku francuskim. W szczególności webinarium obejmie krótką prezentację różnic między umowami o świadczenie usług i umowami sprzedaży (towary czy usługi?), oraz zwrócenie uwagi na ich kluczowe elementy z uwzględnieniem najważniejszych wymogów francuskiego prawa pracy w przypadku delegowania pracowników. Więcej...

Seminarium online pt.:"Kolumbia i Peru - możliwości dla polskich przedsiębiorców",  19 stycznia 2021 roku g. 15.00 - 17.00

⇒  Seminarium online pt. "Kolumbia i Peru - możliwości dla polskich przedsiębiorców". Organizatorami tego wydarzenia są Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko - Latynoamerykańska Rada Biznesu. Organizatorzy - przy współpracy z MRPiT, MSZ i PAIH - zaprezentują m.in. możliwości rynków, szanse i zagrożenia, różnice prawne i taryfowe oraz kulturowe. Prelegentami będą przedstawiciele placówek polskich i z ww.krajów, Polsko - Latynoamerykańskiej Rady Biznesu oraz kierownicy ZBH w Bogocie i Limie. W ramach seminariów przedstawione będą także case studies, gdzie reprezentanci polskich firm podzielą się praktycznymi doświadczeniami osiągnięcia sukcesu w tych krajach. Przewidziane są także wystąpienia ambasadorów obu tych państw w Polsce oraz ambasadorów Polski w Peru i Kolumbii. Kontakt: Dariusz Latoszek; +48 /22/ 411 92 98; Dariusz.Latoszek@mr.gov.pl

Bezpłatne webinarium  "Zamówienia międzynarodowe - szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm" , 12 stycznia 2021 roku od 11.00 do 14.00

⇒ Bezpłatne webinarium z cyklu "Zamówienia międzynarodowe - szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm", które dotyczyć będzie procedur udzielania zamówień w systemie NATO. Webinarium odbędzie się w dniu 12 stycznia (wtorek) 2021 roku, w godzinach 11:00 - 14:00.Link do informacji nt. webinarium: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/zapraszamy-na-webinarium-nt-zamowien-nato .W celu wzięcia udziału w webinarium, należy zarejestrować się na stronie: https://www.interankiety.pl/f/drgOOMnr.

Szkolenie on-line  "Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach RPO WiM 2014-2020" , 11 stycznia 2021 roku od 9.00 do 15.15

⇒ Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym  i zagrożeniom korupcyjnym w procesie wdrażania i realizacji projektów z RPO WiM2014-2020. Czytaj więcej...

Szkolenie on-line  "Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WiM 2014–2020, 8 stycznia 2021 roku od 9.00 do 15.15

 ⇒ Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WiM 2014–2020 - rozliczanie, wycena, ewidencja, finansowanie, zachowanie trwałości - z uwzględnieniem zmian w zakresie kwalifikowalności obowiązujących od 9 września 2019 r. Czytaj więcej...

Szkolenie on-line  "Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach RPO WiM 2014-2020", 7 stycznia 2021 roku od 9.00 do 15.15

⇒ Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach RPO WiM 2014-2020. Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020). Czytaj więcej...

Webinarium - “Poznaj z nami krok po kroku Funding & Tender Opportunities Portal!”, 17 grudnia 2020 r.

⇒ RPK Poznań serdecznie zaprasza na swoje ostatnie w tym roku kalendarzowym webinarium pt. “Poznaj z nami krok po kroku Funding & Tender Opportunities Portal!”, które odbędzie się 17 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00. W programie:  Omówienie najważniejszych funkcji portalu Funding & Tender Opportunities; Zakładanie konta na portalu; Składanie wniosku w systemie. Rejestracja na to wydarzenie jest dostępna na stronie https://ppnt.poznan.pl/rpk#szkolenia

Szkolenie on-line  „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WiM 2014–2020”, 17 grudnia 2020 roku

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020). Temat szkolenia: Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WiM 2014–2020. Czytaj więcej...

Konferencja on-line  „Możliwości inwestycyjne, które Paragwaj oferuje światu”, 17 grudnia 2020 roku

⇒ Konferencja  „Możliwości inwestycyjne, które Paragwaj oferuje światu”, organizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Paragwaju przy udziale paragwajskich przedstawicielstw dyplomatycznych w Argentynie i Urugwaju. Głównym prelegentem będzie minister spraw zagranicznych Paragwaju Federico González, który przedstawi, jakie korzyści można odnieść z inwestowania w Paragwaju, a także omówi przepisy ułatwiające zagranicznym przedsiębiorcom wejście na paragwajski rynek i przeniesienie produkcji właśnie do tego kraju. Rejestracja na wydarzenie jest dostępna pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyv9_s3ehzp-6qpJih9ksRyOsk9LoDXMTbQ42IgNb-mWy9kQ/viewform, a transmisja na platformie Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84719395683.

Bezpłatne webinarium  KUKE - Korporacja Ubezpieczeń Kredytowych S.A. partner w bezpiecznym obrocie krajowym i eksporcie., 16 grudnia 2020 roku

⇒ Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. zaprasza na bezpłatne webinarium: KUKE - Korporacja Ubezpieczeń Kredytowych S.A. partner w bezpiecznym obrocie krajowym i eksporcie. Więcej...

 

Bezpłatne webinarium  dotyczące konkursu z działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 16 grudnia 2020 roku

⇒ Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne webinarium dotyczące konkursu z działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Na spotkanie zapraszamy:  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; przedsiębiorstwa; podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin. Czytaj więcej...

Konferencja on-line   "Wielkopolski biznes: kierunek Azja 2020”, 11.12.2020 g. 9:00

⇒ 11 grudnia od godz. 9:00 do 11:30 zorganizowana zostanie konferencja pt. „Wielkopolski biznes: kierunek Azja 2020” prezentująca potencjał Kambodży. Wśród produktów o dużym potencjale eksportowym są materiały budowlane, wysokiej jakości maszyny, sprzęt wykorzystywany w przetwórstwie żywności oraz towary luksusowe.  Kambodża jako młody rynek, na którym wiele sektorów jest jeszcze nierozwiniętych, stwarza szanse dla przedsiębiorców szczególnie w branży turystycznej i tzw. okołoturystycznej, dotyczącej m.in. usług, budowy hoteli i ich wyposażenia, dostaw żywności do restauracji hotelowych, etc. Zachęcamy do udziału. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: wydarzenie@wfr.org.pl . Link do transmisji dotrze najpóźniej dzień przed konferencją. Udział jest oczywiście bezpłatny. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie.

Konferencja  on-line „Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid” , 10 grudnia  2020 roku

⇒ Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w konferencji „Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid”. Wydarzenie odbędzie się 10 grudnia w godzinach 10:00 – 14:00 na platformie ZOOM. Udział jest bezpłatny. Uczestnicy uzyskają informacje o:  możliwościach uzyskania wsparcia finansowego;  pomocy merytorycznej ze strony polskich placówek dyplomatycznych; wsparciu w postaci porad nt. dywersyfikacji działań eksportowych. Informacje przekażą przedstawiciele resortów i instytucji finansowych dysponujących wiedzą i instrumentami wsparcia polskiego eksportu. W ramach konferencji planujemy interaktywny panel z udziałem ekspertów działających przy Prezesie KIG. Zespół Doradców Dyplomatycznych składa się z byłych ambasadorów RP, dysponujących ogromną wiedzą na temat bieżącej sytuacji na zagranicznych rynkach, atrakcyjnych dla polskiego eksportera i importera. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom nt. możliwości i szans dla polskiego biznesu na wybranych rynkach zagranicznych. Rejestracja pod linkiem: https://formularze.kig.pl/pl/2020-12-10-eksport/

Webinarium - „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”, 9  grudnia 2020 r. 

⇒ Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości  UN Global Compact Network Poland   oraz Polityka Insight zapraszają na cykl webinariów pt. „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”. Podczas trzech spotkań zostaną kolejno omówione systemy zamówień w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO oraz instytucji  Unii Europejskiej. Pierwsze webinarium odbędzie się 9 grudnia 2020 r. w godzinach 13.00 – 14:30  W jego trakcie uczestnicy zapoznają się z procedurami udzielania zamówień w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Informacje o terminie dwóch kolejnych spotkań pojawią się na stronie www.arp.pl, www.pfr.pl, www.ungc.org.pl oraz w mediach społecznościowych instytucji współtworzących cykl webinariów.

Webinarium - Potencjał rynku rolno-spożywczego w Grecji, 9 grudnia

⇒ Dowiedz się jak wykorzystać potencjał branży rolno-spożywczej w Grecji i poznaj perspektywy współpracy z krajem, który oprócz 11 mln obywateli przyjmuje rocznie 30 mln turystów! Może zamiast walczyć o rynki wysokorozwinięte z dużą konkurencją warto przyjrzeć się mniejszym krajom na południu Europy. Niespełna 11-milionowa Grecja przyjmuje ponad 30 mln turystów rocznie, a rynek produktów rolno-spożywczych oraz asortyment branży HORECA stanowią dużą szansę dla polskiego eksportu. Grecja posiada aż 40 tys. hoteli i obiektów zakwaterowania, 6,5 tys. importerów i dystrybutorów, 15 sieci supermarketów oraz ponad 30 tys. minimarketów, a wartość importu greckiego sektora rolno-spożywczego szacowana jest na ok. 5,5 mld EUR. To ogromny potencjał, który mogą wykorzystać także polscy przedsiębiorcy. Zapraszamy do udziału w webinarium, podczas którego poznasz: szanse i bariery podczas ekspansji na rynek grecki, kanały dystrybucji w Grecji, najlepsze formy współpracy oraz profil biznesowy partnera greckiego. Więcej...

PARP Forum Przedsiębiorczości, 9 grudnia 2020 r.

⇒ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już od 20 lat działa na rzecz sektora MŚP w Polsce. PARP Forum Przedsiębiorczości to nowa przestrzeń dla dyskusji w której polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, menadżerowie oraz eksperci z różnych dziedzin podzielą się swoją wiedzą, poglądami oraz doświadczeniami. Forum jest skierowane do wszystkich firm: od startupów, przez mikro, małe, średnie, po duże przedsiębiorstwa.
Wydarzenie odbędzie w formule online i jest całkowicie bezpłatne. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Więcej...

Seminarium on-line “Zarządzanie ryzykiem walutowym w obrocie międzynarodowym w erze pandemii”, 7 grudnia 2020

⇒ Ośrodek Enterprise Europe Network przy WMARR S.A. w Olsztynie oraz DMK Sp. z o. o. zapraszają na bezpłatne seminarium on-line  ”ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM W ERZE PANDEMII. Zamykanie portfela zabezpieczeń bez fizycznej dostawy waluty”. Więcej...

Podwykonawstwo w Finlandii, 4 grudnia 2020 r.

⇒ Podwykonawstwo w Finlandii to największe targi podwykonawstwa w Finlandii odwiedza corocznie 20 000 gości z 30 krajów, a Polacy są piątą największą grupą odwiedzających. Na targach obecne jest 90% fińskiego przemysłu, zatem to znakomite miejsce do nawiązania współpracy. Ale sektor podwykonawstwa to nie tylko targi! Sektor podwykonawstwa w przemyśle metalowym, elektromechanicznym i energetycznym, to szansa na ekspansję dla Twojej firmy. Weź udział w naszym bezpłatnym webinarium i dowiedz się jak wykorzystać atuty fińskiej gospodarki w rozwoju swojej firmy. Polska jest jednym z ważniejszych partnerów handlowych Finlandii, zarówno w eksporcie jak i imporcie. A wiele polskich firm od lat ma stałych fińskich partnerów handlowych. Fińskie podwykonawstwo potrzebuje tego co Polska ma do zaoferowania! Webinarium odbędzie się 4 grudnia o godz. 12:00 i będzie prowadzone w języku polskim oraz angielskim. Więcej...

Webinarium - ARP wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej, 3 grudnia 2020 r.

⇒ Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu zaprasza na bezpłatne webinarium: ARP - wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, które odbędzie się 3 grudnia br. o godzinie 10:00. Więcej informacji e-mail: p.pawlak@invest-park.com.pl; mobile: + 48 885 557 766.  Link do rejestracji: + 48 885 557 766 https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/arp-wsparcie-przedsiebiorcow-w-prowadzeniu-i-rozwijaniu-dzialalnosci/register?_ga=2.130099724.264706017.1605510324-793848588.1600691460

 

Webinarium

⇒ Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu zaprasza na bezpłatne webinarium: ARP - wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, które odbędzie się 3 grudnia br. o godzinie 10:00. Więcej informacji e-mail: p.pawlak@invest-park.com.pl; mobile: + 48 885 557 766.  Link do rejestracji: + 48 885 557 766 https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/arp-wsparcie-przedsiebiorcow-w-prowadzeniu-i-rozwijaniu-dzialalnosci/register?_ga=2.130099724.264706017.1605510324-793848588.1600691460

 

Webinaria: „Wymiana handlowa” oraz „wymiana usług między Unią Europejską, a Wielką Brytanią po okresie przejściowym”, 1 i 3 grudnia

⇒ W ramach przygotowań do końca okresu przejściowego w stosunkach handlowych pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ambasada Brytyjska w Warszawie zapraszają przedsiębiorców zainteresowanych oraz zaangażowanych w eksport lub import towarów do Wielkiej Brytanii na dwa bezpłatne webinaria, które poprowadzą przedstawiciele Ambasady: "Wymiana handlowa z Wielką Brytanią po okresie przejściowym” (1 grudnia) oraz "Wymiana usług z Wielką Brytanią po okresie przejściowym” (3 grudnia). Udział w wydarzeniu będzie dobrą okazja do wysłuchania prezentacji dotyczących kwestii związanych z handlem oraz wymianą usług ze Zjednoczonym Królestwem, a także do zapoznania się z najnowszym stanem przygotowań. Więcej...

Przemysł Przyszłości - przekrojowy, inspirujący i praktyczny warsztat dla menadżerów przedsiębiorstw, 6-7 listopada 2019 r., Stawiguda

⇒ Celem warsztatów jest budowanie kompetencji i wsparcie implementacji nowych technologii w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Podczas spotkania uczestnikom zostaną zaprezentowane zagadnienia technologiczne i biznesowe w ujęciu teoretycznym i praktycznym dotyczące inteligentnej produkcji. Terminy i miejsca: 23-24.10.2019 - Białystok; 6-7.11.2019 - Stawiguda. Czytaj więcej...

Rozliczanie i realizacja projektów EFS – metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach RPO WiM 2014–2020, 1 sierpnia 2019 r., Olsztyn

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020).
Tematem szkolenia jest Rozliczanie i realizacja projektów EFS – metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach RPO WiM 2014–2020. Czytaj więcej...

Zasada konkurencyjności stosowana w projektach współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020, 31 lipca 2019 r., Olsztyn

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Zasada konkurencyjności stosowana w projektach współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020. Czytaj więcej...

Spotkanie dot. przedsiębiorców MŚP  - Program Polska Wschodnia, 30 lipca 2019 r., Olsztyn

⇒  Zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej (siedziba lub zarejestrowany oddział), zainteresowanych wsparciem finansowym działań eksportowych tj. na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki. Zapraszamy na spotkanie, gdzie pod okiem eksperta PARP będą Państwo mieli okazję omówić wniosek o dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Ekspert omówi kryteria oraz udzieli odpowiedzi na pytania. Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie? Na usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego; Na usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów; Na udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych; Na nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn. Rejestracja:
https://tiny.pl/tdp25

Przygotowanie wniosku o płatność z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020, 29-30 lipca 2019 r., Olsztyn

⇒  Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020). Tematem szkolenia jest Przygotowanie wniosku o płatność z EFS w ramach RPO WiM 2014–2020. Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne – Realizacja zamówień w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, 19.07.2019 r., Olsztyn

⇒  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. realizacji zamówień publicznych w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Podczas spotkania przedstawione zostaną zapisy regulaminów, umów oraz wytyczne kwalifikowalności w zakresie udzielania zamówień w ramach projektów. Czytaj więcej...

Śniadanie biznesowe - Cudzoziemcy na rynku pracy Warmii i Mazur, 18 lipca  2019 r., Olsztyn

⇒  Czy wiesz, że regionalni przedsiębiorcy zatrudniają pracowników nawet z Bangladeszu? Przyjdź i dowiedz się jak to zrobili. Niezależnie czy chcesz znaleźć jednego czy kilkunastu pracowników.Jak zatrudniać cudzoziemców? Ile to kosztuje? Czy warto? Doświadczenia regionalnych pracodawców zatrudniających obcokrajowców. Spotkanie bezpłatne. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 16 lipca 2019 na adres een@wmarr.olsztyn.pl. Wydarzenie organizowane jest we współpracy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Czytaj więcej...

Bezpłatne spotkania informacyjne, szkolenia, konsultacje indywidualne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WiM

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia, spotkania informacyjne i konsultacje indywidualne  adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Najbliższe spotkania:

⇒ Konsultacje indywidualne, działanie 5.1 Gospodarka odpadowa. Termin spotkania: 8 maja 2019 roku w godzinach 9.00–14.00. Czytaj więcej…
⇒ Fundusze Europejskie – środki na otwarcie działalności gospodarczej i możliwości rozwoju nowych przedsiębiorców. Termin spotkania: 10 maja 2019 r. w godzinach 10:00– 13:00 Miejsce spotkania: Olsztyn, Villa Pallas, ul. Żołnierska 4. Czytaj więcej…
⇒ Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 z EFS. Termin szkolenia: 17 maja 2019 roku w godzinach 8:00–15:00. Miejsce szkolenia: OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej…
⇒ Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020. Termin i miejsce szkolenia. 28 maja 2019 roku w godzinach 8.00–15.30.OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej…
⇒ Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rozliczania wniosków o płatność z EFRR. Termin spotkania: 28 maja 2019 r. w godzinach 10:00–13:30 Miejsce spotkania: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19–300 Ełk. Czytaj więcej…
⇒  Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020. Termin i miejsce szkolenia 30 maja 2019 r. w godzinach 8.00–15.30. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej…
⇒  Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020.Termin i miejsce szkolenia. 31 maja 2019 r. w godzinach 8.00–15.30. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.  Czytaj więcej…
⇒  Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach projektów finansowanych z FE. Termin szkolenia: 3 czerwca 2019 roku w godzinach 8:00–15:00. Miejsce szkolenia: OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej…
⇒  Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 z EFRR. Termin szkolenia: 4 czewca 2019 roku w godzinach 8:00–15:00 Miejsce szkolenia: OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej…
⇒   Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020. Termin i miejsce szkolenia13 czerwca 2019 roku w godzinach 8.00 – 15.30. ELBLĄG - Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25. Czytaj więcej…

Możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, 17 kwietnia 2019 r., Olsztyn

⇒  Prezydent Olsztyna oraz Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Wydarzenie odbędzie się 17.04.2019 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, sala 219. Podczas spotkania omówione zostaną nowe, bardziej korzystne zasady i kryteria przydzielania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – nawet do 70% wartości inwestycji. Aktualnie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (również na terenach będących własnością przedsiębiorstw, np. w aktualnie funkcjonującym zakładzie), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami specjalnej strefy ekonomicznej. Inwestycja może, ale nie musi być związana z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

Możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, 17 kwietnia 2019 r., Olsztyn

⇒  Prezydent Olsztyna oraz Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Wydarzenie odbędzie się 17.04.2019 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, sala 219. Podczas spotkania omówione zostaną nowe, bardziej korzystne zasady i kryteria przydzielania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – nawet do 70% wartości inwestycji. Aktualnie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (również na terenach będących własnością przedsiębiorstw, np. w aktualnie funkcjonującym zakładzie), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami specjalnej strefy ekonomicznej. Inwestycja może, ale nie musi być związana z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

Zapobieganie i zwalczanie nadużyć w ramach realizacji projektów z RPO Warmii i Mazur 2014-2020, 04 kwietnia 2019 r., Olsztyn

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020). Tematem szkolenia jest Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. 4 kwietnia 2019 r. w godzinach 8.00–15.30, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.
Czytaj więcej...

WARSZTATY "NCBR dla firm - wsparcie przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2019", 05.03.2019 r., Olsztyn

⇒ Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają na warsztaty „NCBR dla firm – wsparcie przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2019 r.”, które odbędą się 05.03.2019 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Warsztaty poprowadzą eksperci z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz największego w Polsce ośrodka wsparcia innowacji. Podczas spotkania uczestnicy poznają możliwości uzyskania dotacji, w tym przede wszystkim w ramach sztandarowego programu NCBR „Szybka Ścieżka”. Program ten pozwala przedstawicielom mniejszego i większego biznesu na wdrożenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów czy usług. Czytaj więcej...

SPOTKANIE INFORMACYJNE  dotyczące poddziałania 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, 26.02.2019 r., Olsztyn

⇒ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje na terenie Olsztyna bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2019 r. w Hotelu Wileński (ul. Ryszarda Knosały 5, 10-015 Olsztyn). Zaproszenie ze szczegółowym planem spotkania i wszelkimi informacjami pobierz TUTAJ... Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zachęcamy Państwa do jak najszybszego wypełnienia formularza rejestracyjnego: https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=46

KONFERENCJA "Postaw na Polską Markę", 26.02.2019 r., Olsztyn 

⇒ W imieniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Postaw na Polską Markę". Konferencja odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. w Hotelu Omega, ul. Sielska 4a w Olsztynie. Głównym celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych efektów realizacji projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, budowanie świadomości istnienia Marki Polskiej Gospodarki, zachęcenie przedsiębiorców do rozwijania działalności oraz aktywnego wchodzenia na rynki zagraniczne, a także wspólne wypracowanie rozwiązań dla dalszej realizacji projektu. Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do przedsiębiorców, w szczególności z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także przedstawicieli np. instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, samorządu terytorialnego, instytucji szkolnictwa wyższego, jednostek naukowych, Specjalnych Stref Ekonomicznych. Podczas pierwszej części konferencji zostaną zaprezentowane informacje na temat instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w obszarze rozwoju eksportu i inwestycji. Część druga wydarzenia będzie poświęcona omówieniu i przedyskutowaniu z uczestnikami konferencji obszarów istotnych dla działalności przedsiębiorstw. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: konferencja@crps.pl lub przyjść w dniu konferencji pod wskazany adres. Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.crps.pl/news/171/47/Postaw-na-Polska-marke.htm Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Barbarą Jegorow tel. 533 316 131 lub Martyną Majkrzak tel. 690 901 20. Pobierz program TUTAJ...     Pobierz formularz zgłoszeniowy TUTAJ...

SEMINARIUM informacyjne Projektu Polskie Mosty Technologiczne, 20.02.2019 r., Warszawa

⇒ Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. zaprasza do pierwszego w 2019 r. seminarium informacyjnego projektu Polskie Mosty Technologiczne! Zapraszamy na pierwsze w tym roku seminarium projektu Polskie Mosty Technologiczne. Nabór, które poprzedzi seminarium, będzie dotyczył ekspansji do Australii, Indii oraz Izraela. W związku z tym, podczas spotkania poznacie Państwo praktyczne aspekty działalności na tych rynkach, dowiecie się także jak złożyć wniosek o grant. Termin: 20 lutego (środa), Miejsce: Bagatela 12, Warszawa, Rejestracja: https://soe.paih.gov.pl/seminaria. Udział jest bezpłatny.

SPOTKANIE INFORMACYJNE - Instrumenty finansowe jako dodatkowa forma wsparcia rozwoju przedsiębiorstw, 04.02.2019 r., Olsztyn

⇒ Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pt. „Instrumenty finansowe jako dodatkowa forma wsparcia rozwoju przedsiębiorstw”. Wydarzenie adresowane jest do przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego, który zainteresowani są zwrotnymi instrumentami finansowymi. Podczas spotkania poruszane będą tematy związane ze wsparciem rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach programu „Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie”. Uczestnicy zapoznają się również z instrumentami finansowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wydarzenie zaplanowano na 4 lutego 2019 roku w Olsztynie (Hotel Park, al. Warszawska 119). Zgłoszenia przyjmowane są do 30 stycznia do godz. 14. Więcej informacji: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, tel.: 89 512 54 82/83/84/85/86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 , 07.02.2019 r., Elbląg

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Termin i miejsce szkolenia
7 lutego 2019 roku w godzinach 8.00 – 15.30. ELBLĄG– Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020, 06-07.02.2019 r., Olsztyn

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Termin i miejsce szkolenia 6-7 lutego 2019 roku w godzinach 8.00 – 16.00 w każdym dniu. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020, 06.02.2019 r., Elbląg

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Termin i miejsce szkolenia 6 lutego 2019 roku w godzinach 8.00 – 15.30. ELBLĄG – Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020, 05.02.2019 r., Olsztyn

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. Termin i miejsce szkolenia 5 lutego 2019 roku w godzinach 8.00 – 15.30. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020, 04-05.02.2019 r., Olsztyn

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Termin i miejsce szkolenia. 4-5 lutego 2019 roku w godzinach 8.00 – 16.00 w każdym dniu. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020, 04.02.2019 r., Olsztyn

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.Termin i miejsce szkolenia
4 lutego 2019 roku w godzinach 8.00 – 15.30. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020, 01.02.2019 r., Olsztyn

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).Termin i miejsce szkolenia 1 lutego 2019 roku w godzinach 8.00 – 15.30. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach RPO WiM 2014-2020, 31.01.2019 r., Olsztyn

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Termin i miejsce szkolenia 31 stycznia 2019 roku w godzinach 8.00 – 15.30. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020, 30.01.2019 r., Olsztyn

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Termin i miejsce szkolenia 30 stycznia 2019 roku w godzinach 8.00 – 15.30. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020, 30-31.01.2019r., Olsztyn

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Tematem szkolenia jest Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Termin i miejsce szkolenia 30-31 stycznia 2019 roku w godzinach 8.00 – 16.00 w każdym dniu. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020, 28-29.01.2019r., Olsztyn 

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Termin i miejsce szkolenia 28-29 stycznia 2019 roku w godzinach 8.00 – 16.00 w każdym dniu. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne – „Nowe możliwości rozwojowe dla przedsiębiorców – możliwości wsparcia dzięki Funduszom Europejskim w 2019 r.” , 23.01.2019 r., Elk

⇒ Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy chcą rozwinąć swoją firmę oraz skorzystać z możliwości szkoleniowych.Termin i miejsce spotkania 23 stycznia 2019 r. w godzinach 10.00–13.00, Ełk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE WARSZTATY „Horyzont 2020 -SME Instrument oczami przedsiębiorcy”, 15 stycznia 2019 r., Olsztyn

⇒ Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Enterprise Europe Network przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii zapraszają na warsztaty:
 „SME Instrument oczami przedsiębiorcy” Warsztaty odbędą się: 15 stycznia 2019 r. (wtorek) w godz. 09.00 – 12:50 w Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia”, sala 2A ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn - Kortowo. Warsztaty poprowadzi dr inż. kpt. ż.w. Piotr Wołejsza - prezes zarządu Sup4Nav sp. z o.o. oraz Navdec sp. z o.o., który opowie o swoich doświadczeniach i udzieli praktycznych porad przy staraniu się o dofinansowanie w ramach SME Instrument. Warsztaty skierowane są do przedsiębiorców zainteresowanych składaniem wniosków projektowych do SME Instrumentu w ramach programu Horyzont 2020. Czytaj więcej...

SPOTKANIE BIZNESU GRECJI I POLSKI, 16.01.2019, Warszawa

⇒ Konfederacja Lewiatan gościć będzie delegację greckich przedsiębiorców, eksportujących swoje produkty na różne rynki zagraniczne. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie z wiodącymi greckimi firmami. W jego trakcie będzie okazja do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń. W spotkaniu udział wezmą firmy z następujących branż: produkcja żywności (oliwki, oliwa nabiał, alkohole), dostawcy oprzyrządowania dla przemysłu spożywczego, systemy płatności, dostawcy materiałów budowlanych. Spotkanie odbędzie się 16 stycznia, w godzinach 9:00-13:00 w siedzibie Konfederacji Lewiatan w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3. Liczba miejsc ograniczona!
atrela@konfederacjalewiatan.pl lub mporeba@konfederacjalewiatan.pl. Link do rejestracji znajdziesz TUTAJ. Program i szczegółowe informacje o spotkaniu TUTAJ.

BEZPŁATNE SZKOLENIE "SKUTECZNA STRATEGIA EKSPORTOWA GWARANTEM SUKCESU NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH", Olsztyn 6-7.12.2018

⇒ Centrum Innowacji i Transferu Technologii w ramach działań sieci Enterprise Europe Network organizuje 06.12.2018 (czwartek) praktyczne szkolenie pt. „Skuteczna strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych”. Dodatkowo następnego dnia 07.12.2018 (piątek) będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji eksportowych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny a rejestracja trwa do 03.12.2018 r. Czytaj więcej...

SPOTKANIE "FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Olsztyn 13.12.2018

⇒ Bezpłatne spotkanie „Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Olsztyn i subregion olsztyński” 13 grudnia 2018, Olsztyn . Więcej...

NABÓR DO III EDYCJI PROJEKTU "POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE", Warszawa 15.11.2018

⇒ Zapraszamy do udziału w Seminarium otwierającym  III nabór wniosków w ramach projektu "Polskie Mosty Technologiczne". Więcej...

TWORZENIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W OPARCIU O DORADZTWO STRATEGICZNE I DESIGN, Olsztyn 21.11.2018

⇒Zapraszamy na bezpłatne warsztaty: „Tworzenie wartości przedsiębiorstwa w oparciu o doradztwo strategiczne i design”, które odbędą się w  Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym – Budynek BK (sala 15 A).
Rejestracja: https://doradztwostrategicznethiswarsztaty.evenea.pl . Więcej...

PAIH EXPO 2018 -  I FORUM WSPARCIA POLSKIEGO BIZNESU ZA GRANICĄ, 25.10.2018 r., Warszawa (PGE Narodowy)

⇒ Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom i aspiracjom polskiego biznesu, w dniu 25 października 2018 r. w Warszawie (PGE Narodowy), odbędzie się PAIH EXPO 2018 - Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą. Krystalizująca się sieć międzynarodowych przedstawicielstw Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest kluczowym elementem nowego modelu internacjonalizacji polskiego biznesu jako jednego z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 12 pawilonów tematycznych z całego świata, pawilon dla inwestorów, warsztaty dla przedsiębiorców. Wydarzenie jest bezpłatne dla uczestników. Rejestracja w połowie sierpnia na specjalnej stronie PAIH EXPO. Więcej...

JAK PROSTO, SKUTECZNIE I BEZPŁATNIE POZYSKIWAĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW EFS W RAMACH RPO WiM 2014-2020

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Tematem szkolenia jest: Jak prosto, skutecznie i bezpłatnie pozyskiwać uczestników projektów EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 (bezpłatne narzędzia online, media społecznościowe). Więcej...

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE - FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ŚCIEŻKA WSPARCIA DLA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PRACY DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, 28.08.2018 r., Olsztyn 

⇒ Celem spotkania jest przekazanie beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia unijnego na rozpoczęcie działaności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się 28 sierpnia 2018 roku w godz. 10:00-13:15 w Hotelu HP Park, ul. Warszawska 119 w Olsztynie. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do dnia 23 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Więcej...

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE - WSPARCIE UNIJNE NA ZAŁOŻENIE FIRMY, 28.08.2018 r., Elbląg

⇒ Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie unijne na założenie firmy” dla osób poszukujących wsparcia na założenie działalności gospodarczej.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres e-mail lpielblag@warmia.mazury.pl do 23 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Więcej...

SEMINARIUM CENTRAL EUROPEAN STARTUPS DAY, 27.09.2018 r. Londyn (Wielka Brytania)

⇒ Seminarium organizowane jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, we współpracy z przedstawicielami sekcji handlowych Ambasad krajów Grupy Wyszehradzkiej, w celu promowania następujących sektorów: Fintech, AI, Augmented reality, IoT, E-mobility, Cloud, Life sciences, Energy. W programie wydarzenia przewidziana jest prezentacja firm z Węgier, Czech, Słowacji oraz Polski. Głównym punktem programu będą indywidualne prezentacje (tzw. pitching) wyselekcjonowanych firm z każdego kraju przed gronem potencjalnych inwestorów i przedstawicieli sektora finansów, akceleratorów, zainteresowanych docelowo zainwestowaniem w wybrane firmy. Więcej...

Bezpłatne szkolenia - DLA BENEFICJENTÓW I POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Rozliczanie i realizacja projektów EFS – metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020;   Grupa 1 13 lipca 2018, Olsztyn;      Grupa 2 31 lipca 2018, Olsztyn

⇒Ochrona danych osobowych w projektach realizowanych z projektów  z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020; Grupa 1 23 lipca 2018, Olsztyn; Grupa 2 30 lipca 2018, Olsztyn

⇒ Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.   Grupa 1 20 czerwca 2018, Olsztyn;    Grupa 2 10 lipca 2018, Elbląg;    Grupa 3 3 lipca 2018, Ełk

⇒ Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.   Grupa 1 27 czerwca 2018, Olsztyn

⇒ Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.   Grupa 1 10 lipca 2018, Olsztyn

⇒ Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów  z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.   Grupa 1 9 lipca 2018, Olsztyn

⇒Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.  Grupa 1 19 czerwca 2018, Olsztyn;  Grupa 2 26 czerwca 2018, Olsztyn;   Grupa 3 9 lipca 2018, Elbląg;   Grupa 4 2 lipca 2018, Ełk

⇒ Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.  Grupa 1 19-20 czerwca 2018, Olsztyn;   Grupa 2 2-3 lipca 2018, Olsztyn;   Grupa 3 4-5 lipca 2018, Olsztyn

⇒ Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.  Grupa 1 11-12 lipca 2018, Olsztyn;   Grupa 2 23-24 lipca 2018, Elbląg

⇒ Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.  Grupa 1 19-20 lipca 2018, Olsztyn

⇒ Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.  Grupa 1 17-18 lipca 2018, Olsztyn


Bezpłatne szkolenie - SZKOLENIE SESAM: ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UE, 25.05.2018 r., Warszawa

⇒ Celem szkolenia jest zapoznanie z aktualnymi regulacjami dotyczącymi elektronizacji zamówień publicznych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Prelegenci, r. pr. Piotr Trębicki i r. pr. Marta Pasztaleniec z CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych sp. p. odpowiedzą na pytania jak przygotować się do wdrożenia nowych zasad komunikacji elektronicznej, które będą obowiązywać od 18 października 2018 r. oraz jak niniejsze zasady funkcjonują w UE. Omówione zostaną zagadnienia dot. form elektronicznych w PZP, podpisu kwalifikowanego i projektu platformy e-Zamówienia. Więcej...

SPOTKANIE INFORMACYJNE "ZASADY ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ, 29.06.2018 r., Elbląg

⇒ Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Zasady rozliczania wniosków o płatność z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” . Na spotkanie zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane rozliczaniem projektów unijnych. Więcej...

Bezpłatne szkolenie -  POMOC PUBLICZNA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW, 22.06.2018r., Olsztyn

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Tematem szkolenia jest Pomoc publiczna w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020. Więcej...

KONFERENCJA BELT AND ROAD SUMMIT, 28.06.2018 r., Hong Kong

⇒  Belt and Road Summit to konferencja skupiająca wysokich rangą przedstawicieli rządów i instytucji międzynarodowych oraz liderów biznesu i ekspertów branżowych z krajów leżących na Nowym Jedwabnym Szlaku. Jej celem jest wymiana poglądów na temat współpracy wielostronnej i prezentacja nowych możliwości biznesowych, wynikających z inicjatywy Pasa i Szlaku. W programie konferencji przewidziano sesje panelowe, dyskusje tematyczne oraz spotkania b2b. Więcej informacji można znaleźć w załączeniu oraz na stronie: www.beltandroadsummit.hk. Rejestracja: TUTAJ

SEMINARIUM "GO FAR EAST? New opportunities for Polish companies in Asia", 14.06.2018 r., Warszawa

⇒  Rząd prowincji Hongkongu planuje przeznaczyć ok. 22 miliardów złotych na badania dla firm i startupów z zakresu biotechnologii, prac nad rozwojem Sztucznej Inteligencji, robotyzacji i inteligentnych miast. Zapraszamy Państwa na seminarium: GO FAR EAST? New opportunities for Polish companies in Asia, na którym mowa będzie m.in. o tym, jak skorzystać z tych środków. Wydarzenie, którego organizatorem jest Hong Kong Economic and Trade Office in Berlin, a partnerem – ośrodek THINKTANK – poświęcone będzie rozwojowi polskich startupów w kontekście możliwości biznesowych stwarzanych przez rynki azjatyckie, zwłaszcza – Hongkong. Polscy i chińscy paneliści opowiedzą o realiach biznesowych w tej najbardziej otwartej gospodarce świata, mieście znajdującym się w pierwszej piątce liderów rankingu Banku Światowego pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim. Na wydarzenie można się zapisać przy pomocy linku rejestracyjnego - TUTAJ

MIĘDZYNARODOWA GIEŁDA KOOPERACYJNA, 12-28 czerwca 2018 r., LIVERPOOL (Wielka Brytania)

⇒  Międzynarodowa giełda kooperacyjna The Healthy Future Partnering Event, 26 czerwca 2018 r., Liverpool (Wielka Brytania), Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej The Healthy Future Partnering Event, która odbędzie się 26 czerwca 2018 r., przy okazji International Festival for Business (IFB 2018). International Festival for Business to inicjatywa odbywająca się w dniach 12 - 28 czerwca 2018 r., składająca się z wielu wysokiej rangi wydarzeń gromadzących przedstawicieli biznesu i instytucji z całego świata. Uczestnicy odbywającej się równolegle giełdy kooperacyjnej mają szansę nawiązać długotrwałe relacje biznesowe oraz kontakty, które przełożą się na zysk i rozwój ich przedsiębiorstw lub regionów oraz zapoznać się z najnowszymi trendami i technologiami w branży. Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiotów (instytuty badawcze) działających w następujących sektorach: Biotechnologia i farmacja, Diagnostyka, Medycyna precyzyjna, Cyfrowe zdrowie,Technologie medyczne. Więcej...

MISJA DO JAPONII DLA MANAGERÓW FIRM PRODUKCYJNYCH, 25-29.06.2018 r.

⇒  Misja do Japonii dla managerów firm produkcyjnych. Zapraszamy do udziału w misji do Japonii, w ramach której managerowie europejskich firm poznają metodologię stosowaną w japońskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Misja odbędzie się w dniach 25-29 czerwca 2018 r. Organizatorem misji jest EUJCIC - EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. Więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE "RYZYKO WALUTOWE W MIĘDZYNARODOWEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA", 14.06.2018 r. Olsztyn

⇒  Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wraz z Domem Maklerskim TMS Brokers S.A. zapraszają na szkolenie pt. „Ryzyko walutowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa”. Szkolenie odbędzie się 14.06.2018 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Transakcje dokonywane w walucie obcej wiążą się z występowaniem ryzyka kursowego. Ryzykiem tym można nie tylko odpowiednio zarządzać, ale także niemal uniezależnić swój wynik finansowy od wpływu wahań rynku walutowego. Więcej...

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU ” Design to dobre dla MSP”, 18.06.2018 r., Olsztyn

⇒  Uwaga Producenci Mebli! Design to dobre!  Rusza ogólnopolski projekt ” Design to dobre dla MSP” – czyli podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej poprzez animowanie współpracy z projektantami, usługi doradcze, zaprojektowanie oraz aktywną promocję rozwiązań wzorniczych". Celem programu jest rozwój polskich firm meblarskich, a tym samym zwiększenie ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez dobre wzornictwo. Przedsięwzięcie skierowane jest do sektora mikro, małych i średnich producentów mebli, którzy jeszcze nie współpracowali z profesjonalnymi projektantami. Więcej...

KONSULTACJE REGIONALNEGO PUNKTU WSPÓŁPRACY INTERREG V-A LITWA-POLSKA,14-15.06.2018 r., Ełk

⇒   Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w Olsztynie zaprasza instytucje zainteresowane aplikowaniem w (trwającym do 28 czerwca) naborze wniosków na indywidualne konsultacje koncepcji projektowych. Spotkania odbędą się 14 i 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ełku, ul. Kajki 10. Czas przewidziany na konsultacje (na 1 wniosek) to maksymalnie 20 minut. Konsultacje mają na celu wsparcie potencjalnych beneficjentów podczas opracowywania wniosku aplikacyjnego, nie jest ich celem natomiast przedstawienie ogólnych informacji o naborze, czy Programie. Rejestracja na konsultacje jest obowiązkowa - konsultowani będą tylko zarejestrowani uczestnicy. Więcej...

SEMINARIUM WYMAGANIA/BADANIA/CERTYFIKACJA, 05.06.2018 Olsztyn, 06.06.2018 r. Ełk

⇒  Masz pomysł na innowacyjny produkt? Czy wiesz, że produkt powinien być bezpieczny dla jego użytkownika? A może chcesz swoje produkty sprzedawać za granicą? Ale czy wiesz, jakie wymagania formalne i techniczne musi on spełniać? Czy wiesz co to jest unijny system nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji? Jeżeli Twoja odpowiedź na któreś z powyższych pytań jest twierdząca, to Seminarium W/B/C jest właśnie dla Ciebie! Zapraszamy na seminarium, na którym inżynierowie ds. oceny zgodności produktów, specjaliści od certyfikacji produktów i inspektorzy z organów nadzoru rynku będą dzielić się wiedzą i odpowiadać na pytania. Więcej...

SEMINARIUM DOT. POLSKO-NORWESKIEJ WSPÓŁPRACY W ZIELONYCH TECHNOLOGIACH, 07.06.2018 r., Oslo

⇒ Uprzejmie informuję, iż w ramach wizyty podsekretarza stanu w MSZ RP, Pana Marka Magierowskiego w Norwegii, na 7 czerwca 2018 r. (czwartek) zaplanowane zostało w Oslo seminarium dot. polsko-norweskiej współpracy w zielonych technologiach (m.in. efektywność energetyczna, utylizacja i recykling odpadów, uzdatnianie wody i jej oszczędne zużycie, bioenergia). Aktualny program wydarzenia dostępny jest TUTAJ... Seminarium będzie nie tylko okazją do zaprezentowania opracowanych przez biorące udział w wizycie spółki/instytuty badawcze technologii, ale również szansą na zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa w projektach finansowanych przez fundusz Innovation Norway (informacja dot. kolejnej edycji funduszy norweskich w Polsce dostępna jest TUTAJ... ). Ponadto, program pobytu zakłada realizację wizyt studyjnych w NILU Technology Park in Kjeller oraz Norsk Energi (tbc), a także spotkań w ratuszu Oslo/ewentualnie innego miasta norweskiego. Rejestracja osób zainteresowanych udziałem w seminarium prowadzona jest za pośrednictwem formularza dostępnego TUTAJ... Nieprzekraczalny termin przekazywania zgłoszeń to 21 maja 2018 r. (poniedziałek), ponieważ liczba miejsc jest ograniczona; o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w wizycie decyduje kolejność zgłoszeń. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem departamentu panem Tomaszem Jamrozem (e-mail: tomasz.jamroz@msz.gov.pl, tel: +48 22 523 7994)

 ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI BOEINGA

⇒ Amerykański koncern lotniczy jest zainteresowany bliższym rozeznaniem możliwości współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym, wyższymi uczelniami technicznymi, a także firmami, które oferują rozwiązania mogące znaleźć zastosowanie w szeroko rozumianym lotnictwie cywilnym (np. badania nad materiałami czy alternatywnymi paliwami, rozwiązania z zakresu IT, designu czy rozrywki pokładowej).  Spotkanie w Warszawie — w odróżnieniu od organizowanego dwa dni wcześniej w Rzeszowie — będzie właśnie zaadresowane do podmiotów spoza sektora lotniczego, które uznają, że ich oferta technologiczna może zainteresować partnerów z Boeinga. Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu w Warszawie zapraszamy do wzięcia udziału we wstępnej kwalifikacji poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go najpóźniej do czwartku 24 maja br. na adres daniel.piekarski@msz.gov.pl. Czytaj więcej...

 TECHNOLOGIE IT W ZINTEGROWANYM, INNOWACYJNYM ROZWOJU INTELIGENTNEGO MIASTA (SMART CITY), 25.04.2018 r., Olsztyn

⇒ Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję pn. „Technologie IT w zintegrowanym innowacyjnym rozwoju inteligentnego miasta (Smart City)”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w Olsztynie, w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, u. Władysława Trylińskiego 2, budynek BK, sala15A. Wydarzenie  jest skierowane do firm sektora IT, ze szczególnym uwzględnieniem IoT, jednostek komunalnych gmin i włodarzy miast regionu, potencjalnych użytkowników nowoczesnych technologii, a także instytucji otoczenia biznesu. W programie przewidujemy wystąpienia przedstawicieli firm szwedzkich, austriackich oraz polskich, które zaprezentują metody zarządzania różnymi obszarami życia miast przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Czytaj więcej...


 TARGI ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU, wstęp wolny 12.04.2018 r., Warszawa

⇒ Firmy zaangażowane społecznie, eksperci i praktycy odpowiedzialnego biznesu, prezentacje programów i projektów, przestrzeń do networkingu i wymiany wiedzy, liczne atrakcje i inspiracje będą czekać na zwiedzających Targi CSR. Organizatorzy zapraszają 12 kwietnia br. na Stadion PGE Narodowy w Warszawie. Na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny. To już siódma edycja największego w Polsce wydarzenia o społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jedyne spotkanie w kraju poświęcone tej tematyce i prezentowane w konwencji targowej odbędzie się 12 kwietnia br. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Na wszystkie części wydarzenia obowiązuje wstęp wolny. Czytaj więcej....

 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ MŚP W KONTEKŚCIE INTERNACJONALIZACJI. METODY ZABEZPIECZANIA RYZYKA KURSOWEGO
W EKSPORCIE. FINANSOWANIE EKSPORTU I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH, Ełk 05.04.2018 r. 

⇒ Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Park Technologiczny w Ełku oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają przedsiębiorców z Warmii i Mazur na konferencję szkoleniową pt. „Ochrona własności intelektualnej MŚP w kontekście internacjonalizacji. Metody zabezpieczania ryzyka kursowego w eksporcie. Finansowanie eksportu i inwestycji zagranicznych”. Konferencja odbędzie się 05.04.2018 r. (czwartek) w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku (ul. Podmiejska 5), wg programu stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia. Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc jest jednak ograniczona. Czytaj więcej ....

BEZPŁATNE SZKOLENIE  DOD. KULTURY BIZNESOWEJ W JAPONII, termin zgłoszenia do 12.02.2018 r.

⇒  Zapraszamy na bezpłatne dla przedsiębiorców z Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydarzenie, pn. „Workshop on Japanese Business Culture”, które realizowane jest przez Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wraz z Centrum Współpracy Przemysłowej UE-Japonia. Spotkanie odbędzie się 14.02.2018 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę nt. zasad współpracy z partnerami biznesowymi z Japonii. Zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia: budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych, etykieta biznesowa, język ciała i często używane zwroty, zasady korespondencji drogą elektroniczną, znaczenie nemawashi w procesie podejmowania decyzji. Czytaj więcej ...

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję