Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert o nazwie „OKO Promocji” na realizację w 2024 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pod hasłem #GenWarmiiiMazur.

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE NABORU OFERT DO KONKURSU 31 stycznia 2024 roku.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie do 29 lutego 2024 roku.

Dodatkowych informacji na temat konkursu „OKO Promocji” udzielają pracownicy Zespołu Promocji i Komunikacji w Departamencie Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

  • Łukasz Szerejko – 89 51 25 191
  • Marta Fabiszewska – 89 51 25 194
  • Magdalena Kędziorska – 89 51 25 190
  • Katarzyna Nykiel-Tujdowska – 89 51 25 175
  • Ewelina Marozas – 89 51 25 181
  • Jolanta Goździewska – 89 51 25 189
  • Krystyna Jabłońska – 89 51 25 148
  • Kacper Nawrocki – 89 51 25 176
  • Dominika Otremba – 89 51 25 171

Link do uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu