Poszukujesz ofert współpracy? Chcesz zacząć ekspansję na zachód?

Wsparcia w tym zakresie udzielają:

Ośrodek Enterprise Europe Network

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn
Kierownik zespołu: tel. 89 521 12 80
e-mail: een@wmarr.olsztyn.pl


Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 – sekretariat
fax: 89 521 12 60 – sekretariat
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

Serwis PAIH24: +48 22 334 99 55
Kontakt PAIH24: paih24@paih.gov.pl
Sekretariat Zarządu: +48 22 334 99 05