Organizacje pozarządowe tworzą ludzie, którzy mają marzenia, pasje i pomysły, ludzie czynu, którzy nie chcą pozostawać bierni, ludzie którzy nie wahają się poświęcać własnego czasu i sił na działanie. Mają  niespożytą energię i  wolę pracy na rzecz innych. Wierzą w to, że warto realizować pomysły i marzyć. Realizując cele statutowe swoich organizacji, często we współpracy z innymi podmiotami, występują z  wieloma inicjatywami, unikalnymi, społecznie użytecznymi, docierając do bardzo wielu osób i często także je zachęcając do działania

Chcąc skorzystać z tkwiącego w organizacjach pozarządowych  potencjału pomysłów i włączyć je w działania na rzecz promocji naszego Regionu, a jednocześnie wesprzeć w podejmowanych aktywnościach, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego po raz kolejny podjął decyzję o ogłoszeniu Otwartego konkursu ofert o nazwie „OKO Promocji“ na realizację w 2023 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tych wszystkich z Państwa, którzy mają pomysł na to, jak mogliby w ramach podejmowanych inicjatyw promować Województwo Warmińsko-Mazurskie, zapraszamy do składania wniosków o dotację. Pula środków zarezerwowanych na ten cel wynosi 200 tys. zł. O dotacje w wysokości od 3 tys. zł do 10 tys. zł ubiegać się mogą wyłącznie uprawnione podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego. Regulamin konkursu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konkurs został ogłoszony na BIP Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – zobacz tutaj.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2023 roku (do godz. 15.30). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 5 maja 2023 roku.

Zobacz jak złożyć ofertę

Dowiedz się więcej o poprzednich edycjach: