Warmia i Mazury, słynące między innymi z wyjątkowej, unikalnej przyrody, to także połączenie potencjału miejsca i ludzi tworzy idealne warunki dla dynamicznego rozwoju gospodarczego i otwiera szerokie perspektywy inwestycji w regionie.

Atuty województwa wykorzystujemy w rozwoju regionu, zwłaszcza na obszarach funkcjonalnych trzech inteligentnych specjalizacji, stanowiących fundament marki regionu, zidentyfikowanych i wskazanych w Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

Wyszczególniono tam następujące obszary funkcjonalne w tzw. inteligentnych specjalizacjach: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwpozostawiając jednocześnie otwartą na inne obszary gospodarki regionu, które mogą stać się inteligentnymi specjalizacjami: obszarem strategicznym inteligentnych specjalizacji jest branża IT.

W 2022 roku została ustanowiona nowa, czwarta inteligentna specjalizacja regionu – zdrowe życie.