Na terenie Warmii i Mazur funkcjonują trzy nowoczesne parki naukowo-technologiczne, z myślą o przedsiębiorstwach innowacyjnych, wykorzystujących technologie najnowszej generacji oraz firmach badawczych, których działalność będzie stanowić doskonałą bazę dla rozwoju innowacyjnych inicjatyw na terenie regionu:

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny – miejsce stworzone z myślą o przedsiębiorstwach innowacyjnych, wykorzystujących technologie najnowszej generacji oraz firm badawczych, których działalność będzie stanowić doskonałą bazę dla rozwoju innowacyjnych inicjatyw. OPN-T składa się z Parku Technologicznego (czyli miejsca przeznaczonego dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku), Inkubatora Przedsiębiorczości (czyli miejsca prowadzenia działalności nowoutworzonych, innowacyjnych firm i wspierania ich rozwoju) oraz Centrum Transferu Technologii (miejsca prowadzenia badań naukowych nad nowymi technologiami, ich wykorzystaniem i wdrożeniem. Więcej o Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym przeczytasz na stronie www.parktechnologiczny.olsztyn.eu.

Elbląski Park Technologiczny – obszar inwestycyjny podzielony jest na 6 subparków z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą. wydzielony teren o powierzchni ok. 30 ha przeznaczony jest na pole golfowe. Nowoczesny kompleks technologiczny zapewnia przedsiębiorcom możliwość dzierżawy wolnych obszarów i powierzchni biurowych, a także korzystania z infrastruktury oraz profesjonalnych usług doradczych, transfer technologii oraz pomoc w pozyskaniu środków finansowych, w tym funduszy unijnych. Sercem Elbląskiego Parku Technologicznego jest Centrum Biznesu Rozwoju i Innowacji (CBRI). Mieszczą się tutaj Centra Badawczo-Rozwojowe świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców: Centrum Metaloznawstwa, Centrum Jakości Środowiska, Centrum Transferu Technologii Informatycznych, Centrum Technologii Drewna i Mebli. Więcej o Elbląskim Parku Technologicznym przeczytasz na stronie www.ept.umelblag.pl.

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku – to 23 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Funkcjonuje tu Centrum Logistyczno-Usługowe, Centrum Badawczo-Rozwojowo-Edukacyjne z Laboratorium, Inkubator Przedsiębiorczości oraz Inkubator Technologii. szczególne preferencje w doborze firm wykonujących swoją działalność na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, będą skierowane w kierunku przedsiębiorstw zorientowanych na nowoczesne technologie. Działa tu 12 firm. Prosperują w nim przede wszystkim firmy o charakterze innowacyjnym i w swoim działaniu wdrażające nowoczesne rozwiązania techniczne, zarówno z sektora usług, jak i firmy produkcyjne. Więcej o Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku przeczytasz na stronie www.techno-park.pl.