CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek-piątek: 7.30 – 15.30

Zespół COIE:

Agnieszka Szczyglińska-Szuchnik   
e-mail: a.szczyglinska@warmia.mazury.pl
Tel. 89 51 25 195                

Monika Dąbrowska         
e-mail: m.dabrowska@warmia.mazury.pl 
Tel. 89 51 25 183

Paulina Puza-Oleszczuk   
e-mail: p.puza@warmia.mazury.pl
Tel. 89 51 25 182