Zostań Laureatem "Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości"


Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości  jest regionalną edycją Polskiej Nagrody Jakości (WMNJ) konkursu, który  organizowany jest  przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie  już od ponad 20 lat.  Nagrody w WMNJ, w postaci statuetek i wyróżnień, przyznawane są przedsiębiorstwom, organizacjom publicznym i organizacjom edukacyjnym, które wdrażając zarządzanie przez jakość osiągnęły poprawę jakości pracy, procesów, wyrobów i usług oraz poprawę satysfakcji klientów i pracowników.

Laureatami zostają uczestnicy, którzy osiągnęli najwyższą ocenę niezależnych ekspertów. Rywalizacja podzielona jest na cztery kategorie: mikro i małe organizacje produkcyjne i usługowe, organizacje produkcyjne i usługowe, organizacje publiczne oraz organizacje edukacyjne. Laureatami Konkursu zostają uczestnicy, którzy osiągnęli najwyższą ocenę niezależnych ekspertów i Komitetu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości. Organizacje produkcyjne i usługowe, organizacje publiczne i organizacje edukacyjne, które uzyskały Certyfikaty Systemów Zarządzania, m.in. zgodne z normami ISO serii 9000, 14000 i 18000 są preferowane  w procesie oceny.

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY

 Edycja 2020 - została rozstrzygnięta. Poznaj Laureatów

Edycja 2021 - poczekaj na informację o możliwości złożenia dokumentów

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I POZOSTAŁE DOKUMENTY ZNAJDZIESZ TUTAJ...

Komitet  Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości ustanawia następujące kategorie konkursowe:
1)    „Mikro i małe organizacje produkcyjne i usługowe”,
2)     „Organizacje produkcyjne i usługowe”,
3)     „Organizacje publiczne”,
4)     „Organizacje edukacyjne”.

W Konkursie ustanawia się następujące nagrody:
1)    Statuetka za Doskonałość Zarządzania - w każdej kategorii.
2)    Wyróżnienie za Doskonałość Zarządzania  - w każdej kategorii.

 Laureaci mają możliwość korzystania ze Znaku /logo i Hasła Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości przez okres jednego roku z możliwością prolongaty na kolejny okres.

O udział w Konkursie we właściwej kategorii mogą ubiegać się:   

1)    „Mikro i małe organizacje produkcyjne i usługowe”, zatrudniające do 50 pracowników, prowadzące minimum 4 lata działalność na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego i płacące podatki,
2)    „Organizacje produkcyjne i usługowe”, zatrudniające powyżej 50 pracowników, prowadzące minimum 4 lata działalność na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego i płacące podatki.
3)    „Organizacje produkcyjne i usługowe”, zatrudniające do 250 osób mogą brać udział
w Konkursie tylko jako jedna całość – organizacja. W organizacjach produkcyjnych
i usługowych zatrudniających powyżej 250 osób, jeżeli są organizacjami wielozakładowymi, mogą ubiegać się o nią poszczególne zakłady, pod warunkiem, że macierzysta organizacja / jako całość nie stara się o Nagrodę, zakład jest samodzielną jednostką na pełnym rozrachunku gospodarczym, a co najmniej 60% wartości jego produkcji/usług jest przeznaczone na rynek a nie na wewnętrzną kooperację organizacji.
4)    „Organizacje publiczne”, prowadzące minimum 4 lata działalność na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
5)    „Organizacje edukacyjne”, prowadzące minimum 4 lata działalność na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 Warunki uczestnictwa w Konkursie

KROK 1 - Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i ZUS.  Dostarczasz do siedziby Organizatora w sposób opisany poniżej.

KROK 2 - Uczestniczysz w szkoleniu, na którym dowiesz się jak wypełnić formularz samooceny.

KROK 3 - W wyznaczonym terminie Twoją organizację odwiedzi audytor, którego zadaniem jest pomóc Ci w jak najlepszym przedstawieniu mocnych stron Twojej organizacji.

KROK 4 - Audytorzy przygotowują raport zwrotny, który otrzymuje Twoja organizacja i członkowie Kapituły Konkursowej.

KROK 5 - Kapituła Konkursowa dokonuje wyboru Laureatów i organizacji wyróżnionych w poszczególnych kategoriach.


Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz podatkami należy:

a) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 015, w kopercie z dopiskiem „Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości”.
b) przesłać w wersji pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Koordynacji Promocji, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 015,w kopercie z dopiskiem „Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości”
c) Przesłać elektronicznie na adres: biuropromocji@warmia.mazury.pl, umieszczając  w temacie tekst:„Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości”. W załącznikach znajdować się muszą scany oryginalnych dokumentów.

 O terminie dostarczenia decyduje odpowiednio data przyjęcia zgłoszenia, data stempla pocztowego lub data dostarczenia poczty elektronicznej na serwer Organizatora.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I POZOSTAŁE DOKUMENTY ZNAJDZIESZ TUTAJ...

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję