Wsparcie naukowe

Warmia i Mazury mają znaczący potencjał do tworzenia kadr dla innowacyjnej gospodarki

– region dysponuje doskonałą kadrą kilku tysięcy naukowców (na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pracuje 2 tys. nauczycieli akademickich, a 13 wydziałów Uniwersytetu ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to także 67 kierunków nauczania.

W województwie działają jednostki naukowe i badawczo rozwojowe uznane w kraju i zagranicą, o znaczącym dorobku naukowym, wysoko oceniane za wdrożenia nowych technologii, sprzedaży licencji oraz udział w międzynarodowych projektach badawczych.
- Wśród uczelni - zwłaszcza Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
- Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN,
- Instytut  Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu specjalizującą się w ICT i technologiach środowiskowych
- Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa – najbardziej zaawansowany w Polsce
- Centrum Żywności Naturalnej i Tradycyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

Ostatnie lata przyniosły Warmii i Mazurom znaczące sukcesy związane z zakończeniem poważnych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju, których celem jest istotny rozwój zaplecza naukowo-badawczego i zdobycie pozycji ośrodka naukowo-badawczego na poziomie europejskim i światowym.

Wybrane inwestycje na UWM to: Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej  - nowoczesne laboratoria do badań nad organizmami wodnymi, rozbudowa Wydziału Nauk Technicznych o kompleks gmachów uniwersyteckich i budynek główny Wydziału mieszczących aulę i sześć nowych laboratoriów ze specjalistyczną aparaturą oraz otwarcie nowych budynków Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.

Ponadto Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w ramach utworzenia Regionalnego Centrum Badań i Transferu Wiedzy „ŻYWNOŚĆ DLA ZDROWIA" rozbudował wysoko-specjalistyczne laboratoria badawcze, które są dziś zapleczem naukowo-badawczym dla kreowania innowacji i rozwoju stałej współpracy pomiędzy naukowcami Instytutu a przedsiębiorstwami z branży rolno-spożywczej regionu.

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim działa również Centrum Innowacji i Transferu Technologii, którego zadaniem jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transfer (sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie) do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych UWM. Centrum proponuje naukowcom, studentom oraz przedsiębiorcom szeroki zakres usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym, a także w zakresie pośrednictwa w nawiązaniu współpracy i transferze technologii.

 

Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe Warmii i Mazur znajdują się w ścisłej czołówce i zajmują wysokie pozycje w rankingach najwyższej skuteczności przyznanego dofinansowania na zaawansowane projekty innowacyjne:
- ranking Narodowego Centrum Nauki - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN zajmuje 37 miejsce (wśród 185 jednostek naukowych)
- w rankingu NCN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zajął 28 miejsce wśród polskich uczelni biorąc pod uwagę liczbę pozyskanych grantów.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski:

 UWM akwakulturaRAC 1086 RAC 3220

UWM lab 003UWM lab 006UWM lab 008

 

 

Polska Akademia Nauk:

PAN 001PAN 006PAN 007

PAN 008PAN 011PAN 012

/

/

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję