Po zakupie terenu inwestycyjnego oraz opracowaniu projektu budowlanego, należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Jest to decyzja administracyjna niezbędna do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych.

Wniosek należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu, w przypadku niektórych inwestycji wniosek składa się w urzędzie wojewódzkim.

Dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę można rozpocząć inwestycję. Pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 lata od dnia uprawomocnienia się decyzji.