Po wyborze lokalizacji i znalezieniu odpowiedniej oferty inwestycyjnej, nadchodzi czas na realizację kolejnych etapów procesu inwestycyjnego.

Poniższy schemat opisuje najważniejsze etapy procesu inwestycyjnego, których przebieg może się jednak nieco różnić w zależności od charakteru i specyfiki przedsięwzięcia.