Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje sposób realizacji inwestycji, który jak najmniej pogorszy stan środowiska. Określa ona wymogi, które pojawić się mogą zarówno podczas realizacji inwestycji, jak również w czasie jej eksploatacji, dotyczące nie tylko ochrony środowiska naturalnego, ale także ochrony interesów społecznych, czyli np. mieszkańców okolicznych nieruchomości. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczne jest przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę.

Wykaz przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji środowiskowej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019, poz. 1839).

Wydanie decyzji środowiskowej zwykle poprzedza ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko (OOŚ). O wydanie decyzji środowiskowej należy zwrócić się do urzędu miasta lub gminy na obszarze, której planowana jest inwestycja.