Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

 
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)  tworzą specjaliści, których zadaniem jest zapewnienie profesjonalnej obsługi poprzez doradztwo w przygotowaniu inwestycji oraz nawiązywaniu kontaktów z partnerami gospodarczymi. Eksperci COIE  ściśle współpracują z Ministerstwem Inwestycji i  Rozwoju,  Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. oraz Zagranicznymi Biurami Handlowymi na całym świecie.

COIE, zostało certyfikowanym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Warmińsko-Mazurskie COIE, przeszło pozytywnie trzyetapową certyfikację. Akredytacja COIE to nie tylko posiadanie miana oficjalnego partnera PAIH. To także m.in. korzystanie ze znaku „Invest in Warmia and Mazury”, który jest rękojmią wysokiego poziomu obsługi nie tylko potencjalnego Inwestora ale także każdego przedsiębiorcy z Warmii i Mazur, który zamierza lub już eksportuje poza granice naszego kraju.

 

Eksperci COIE bezpłatnie:

POMAGAJĄ - Inwestorom krajowym i zagranicznym.   

WSPIERAJĄ - Przedsiębiorców z Warmii i Mazur.

PROMUJĄ - Potencjał gospodarczy Warmii i Mazur w kraju i za granicą.

       

OBSŁUGA INWESTORA – „pro-biz”
⇒ obsługa krajowych i zagranicznych inwestorów zainteresowanych podjęciem działań gospodarczych na Warmii i Mazurach                                                                     
⇒ przekazywanie informacji na temat ekonomiczno-prawnych warunków inwestowania na Warmii i Mazurach
⇒ pomoc w wyborze lokalizacji pod inwestycje
⇒ tworzenie i promowanie warmińsko – mazurskiej oferty inwestycyjnej podczas targów, konferencji i innych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym

OBSŁUGA EKSPORTERA – „pro-eksport”
⇒ informowanie o zasadach prowadzenia działalności na danym rynku
⇒ pomoc w nawiązywaniu kontaktów z firmami zagranicznymi
⇒ generowanie baz potencjalnych partnerów biznesowych
⇒ organizacja oraz obsługa misji gospodarczych
⇒ organizowanie szkoleń z zakresu handlu zagranicznego
⇒ organizowanie spotkań branżowych

PROMOCJA GOSPODARCZA
⇒ kreowanie marki gospodarczej Warmii i Mazur
⇒ realizacja projektów promocyjnych na rzecz gospodarki regionalnej
⇒ organizowanie oraz udział w krajowych oraz zagranicznych przedsięwzięciach gospodarczych, przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami otoczenia biznesu

 
                                                                             Skontaktuj się z nami! KONTAKT

Klauzula Informacyjna COIE:
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1)    administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko – Mazurskie realizujące zadania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator).
2)    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
3)    dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług informacyjnych pro-eksport i pro-biz wynikających z umowy określającej zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
4)    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO.
5)    dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A oraz innym podmiotom gospodarczym zainteresowanym współpracą biznesową.
6)    dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Pani/Pana zgody nie krócej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i nie dłużej niż 3 lata od zamknięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kolejno dane będą przetwarzane w celach archiwalnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. instrukcją kancelaryjną i ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7)    w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8)    jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    podanie danych osobowych jest danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług informacyjnych oferowanych przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie usług informacyjnych pro-eksport i pro-biz.

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana. Coś poszło nie tak, spróbuj ponownie. Potwierdź, kod CAPTCHA.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję