Mikołajki

Specjalizacja bazuje na największych w Polsce zasobach wód powierzchniowych – woda stanowi nieco ponad 20 procent powierzchni województwa warmińsko-mazurskiego, co daje regionowi pierwsze miejsce w kraju. Nic więc dziwnego, że Warmia i Mazury – znane także jako Kraina Tysiąca Jezior – intensywnie wykorzystują potencjał związany z wodą i między innymi wiążą z nim swój rozwój gospodarczy.

Wokół wody rozwinęła się branża turystyczna oraz szereg rodzajów działalności, które mają duży potencjał innowacyjny, a jednocześnie wychodzi naprzeciw potrzebom ochrony środowiska.

Przykładowe elementy specjalizacji Ekonomia wody:

  1. Produkcja maszyn (produkcja maszyn do cięcia wodą (technologie waterjet), produkcja turbin i elementów do przemysłu stoczniowego i okrętowego),
  2. Produkcja jachtów i łodzi (producenci jachtów i łodzi motorowych, usługi szkutnicze, pracownie żeglarskie (produkcja żagli)),
  3. Transport wodny (rejsy pasażerskie, transport wodny towarów, transport łodzi i jachtów),
  4. Sporty wodne (organizacja imprez sportowych (regat, obozów żeglarskich), szkoły nauki pływania, szkolenia żeglarskie, nauka windsurfingu, kitesurfingu, nurkowania, ślizgi na bojerach, sprzedaż sprzętu wodnego, wędkarstwo, usługi sternicze, czartery jachtów i łodzi),
  5. Środowisko przyrodnicze i jego ochrona, w tym budowa urządzeń ochrony środowiska (hydroelektrownie: wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, rekultywacja jezior, infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, pobór, uzdatnienie i dostarczenie wody, recycling, utylizacja odpadów),
  6. Zakwaterowanie i odnowa biologiczna (hotele, obiekty spa i wellness, parki wodne i aquasfery, uzdrowiska, tężnie),
  7. Przemysł rolno-spożywczy (hodowla ryb i innych organizmów wodnych, przetwarzanie i konserwowanie ryb, produkcja soków, piwa i innych napojów, połów ryb),
  8. Nauka i IOB (uczelnie wyższe (edukacja i badania), szkoły tematyczne, instytuty i laboratoria, agencje, organizacje, stowarzyszenia, klastry).

W ostatnich latach można zauważyć niezwykle dynamiczny rozwój infrastruktury dla turystów – w całym regionie powstają też luksusowe (cztero- i pięciogwiazdkowe) hotele z obiektami SPA i Wellness, m.in. Hotel Gołębiewski w Mikołajkach, Hotel Krasicki w Lidzbarku WarmińskimGrand Hotel TIFFI w Iławie, Natura Mazur – Resort & Conference Warchały, hotel Galery 69 w Dorotowie w pobliżu OlsztynaHotel Masuria w WorlinachHotel Marina Golf Club w Sile k. Tomaszkowa, Hotel St. Bruno czy Hotel Mikołajki Mazury. W regionie działa 77 znakomitych hoteli, z czego 52 to hotele trzygwiazdkowe, 21 – czterogwiazdkowe i 4 – pięciogwiazdkowe. W Krainie Tysiąca Jezior oferta hotelarzy jest już coraz bardziej skrojona na potrzeby zagranicznych turystów. Ponadto powstają ekologiczne przystanie, gotowe na przyjęcie tysięcy żeglarzy. Tak dynamicznie rozwijająca się infrastruktura wraz z ofertą o charakterze medycznym dała zaczątek do wprowadzenia nowej inteligentnej specjalizacji regionu, jaką wkrótce będzie Turystyka medyczna.

Warmia i Mazury znane są z produkcji jachtów (mających znakomitą renomę za granicą), łodzi oraz usług związanych z tymi branżami. Na Mazurach działają takie firmy jak np. Delphia Yachts z Olecka, która znajduje się w czołówce polskich producentów jachtów żaglowych (rocznie produkuje ponad 150 jachtów żaglowych i 1000 motorowych, które trafiają głównie na rynki Europy Zachodniej). Inne działające w regionie stocznie jachtowe to m.in. Northman z Węgorzewa czy Ostróda Yacht z Ostródy.

Do pobrania:

Pobierz broszurę informacyjną o inteligentnych specjalizacjach regionu (pdf)