Przez specjalizację żywność wysokiej jakości rozumiana jest specjalizacja bazująca na tradycyjnej, silnej pozycji rolnictwa w regionie (posiadającego jeden z najwyższych wskaźników produktywności w Polsce). Wokół produkcji żywności region rozwinął bardzo silną specjalizację naukową z mocnym zapleczem naukowo-badawczym. Specjalizacja opiera się na przemyśle rolno-spożywczym i dynamicznym rozwoju rolnictwa lokalnego i tradycyjnym przetwórstwie żywności opartym o regionalne surowce i krótkie łańcuchy sprzedaży oraz produkcji żywności o projektowanych funkcjach. Jest ona zbieżna z prozdrowotnymi potrzebami konsumentów.

Przykładowe elementy specjalizacji Żywność wysokiej jakości to:

  1. Produkcja żywności nieprzetworzonej (uprawa warzyw i owoców, produkty zwierzęcopochodne (mleko, jaja, itp.), uprawa zbóż, produkcja nasion i traw)
  2. Chów i hodowla ryb oraz zwierząt (hodowla ryb i innych organizmów wodnych, hodowla bydła, drobiu, pszczelarstwo)
  3. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów porolniczych (utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego, odzyskiwanie energii ciepła z odpadów rolniczych (biogazownie))
  4. Produkcja i usługi na rzecz hodowli zwierząt (produkcja paszy i karmy dla zwierząt)
  5. Przetwórstwo spożywcze (przetwarzanie i konserwowanie ryb, mięsa oraz produkcja wyrobów z mięs, produkcja wyrobów mleczarskich, przetwórstwo owoców i warzyw, produkcja soków, wód mineralnych i innych napojów, produkcja wyrobów piekarskich, produkcja wyrobów cukierniczych, produkcja napojów alkoholowych i piwa)
  6. Produkcja maszyn dla rolnictwa (produkcja asortymentu dla hodowli ryb (np. do natleniania stawów rybnych), produkcja maszyn rolniczych, produkcja i sprzedaż maszyn i linii produkcyjnych do przetwórstwa rolno-spożywczego)
  7. Nauka i IOB (instytuty, wydziały, laboratoria na uczelniach i JBR-ach, agencje organizacji, stowarzyszeń, klastrów, grupy producentów rolnych, edukacja zawodowa)

Warmia i Mazury mają idealne warunki, aby skorzystać z trendu na popyt na żywność wysokiej jakości (w tym także żywność wytworzoną z ekologicznych składników). Ponad połowę powierzchni województwa stanowią użytki rolne (54,71 %). W województwie warmińsko-mazurskim działa ok. 26 tys. małych i średnich gospodarstw dostarczających żywność naturalną, tradycyjną i ekologiczną na bazie własnych surowców. Sieć rozwija się coraz dynamicznej – obecnie co jedenaste gospodarstwo ekologiczne w Polsce znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim (daje nam to drugie miejsce w kraju), a blisko 15 procent upraw rolnych, objętych systemem kontroli w rolnictwie ekologicznym, znajdowało się właśnie w naszym regionie. Z ekologicznych bogactw Warmii i Mazur czerpią firmy produkujące artykuły spożywcze i napoje – w regionie działa ich aż 900. To właśnie żywność wiedzie prym wśród eksportowanych z Warmii i Mazur towarów.

Stały rozwój sektora – poprzez wzrost innowacyjności i wprowadzanie nowych technologii – stymulują funkcjonujące na terenie województwa struktury klastrowe, obejmujące producentów wyrobów mlecznych oraz wołowiny.

Województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z największym producentem mięsa drobiowego. Czołowym produktem eksportowym jest mięso indycze. Jego pogłowie w ubiegłym roku sięgało tu prawie czterech milionów sztuk. Rozpoznawalną poza granicami kraju marką są także produkty mleczarskie i przetwory owocowo-warzywne, które kupuje nie tylko Europa.

Regionalne tradycje rolnicze oraz dogodne warunki naturalne dla rozwoju rolnictwa i rybołówstwa przy zapewnieniu odpowiedniego zaplecza naukowo-badawcze pozwalają obecnie na tworzenie sieci dużych kooperantów w obszarze produkcji spożywczej. Istniejący producenci z branży spożywczej, gwarantują producentom rolnym i hodowcom stabilny rynek odbiorców dla ich dostaw.

Istotnym czynnikiem rozwoju specjalizacji jest to, iż wokół produkcji żywności region rozwinął bardzo silne zaplecze naukowe w obszarze produkcji żywności, które osiąga obecnie znaczące sukcesy międzynarodowe i które jest jednocześnie zapleczem badawczo-naukowym dla wielu przedsiębiorców. obecność specjalistycznych placówek naukowych oraz instytutów doświadczalnych i badawczych, których badania są wykorzystywane przez firmy z całej Polski. Należą do nich m.in. Instytut Rozro­du Zwierząt i Badań Żywności PAN – jedna z czołowych instytucji naukowych regionu, Instytut Rybactwa Śródlądowego,  a także Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa, Centrum Nutri-Bio-Chemiczne oraz Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim kształcą się przyszli technolodzy żywności.

Najwięksi inwestorzy z branży spożywczej, którzy zainwestowali na Warmii i Mazurach, to: amerykańska firma Smithfield Foods (w tym należąca do spółki największa na polskim rynku firma mięsna ANIMEX Zakłady Drobiarskie S.A, obejmująca takie marki jak Krakus, Berlinki, Morliny) oraz Heineken (holenderski browar). Działają tu ponadto m.in. Indykpol (Olsztyn, producent mięsa i przetworów indyczych), Mazurskie Miody (Tomaszkowo, wyroby pochodzenia pszczelego), grupa Polmlek (Lidzbark Warmiński, producent mleka i wyrobów mleczarskich) oraz Tymbark (Olsztynek, producent soków i napojów niegazowanych).

Do pobrania:

Pobierz broszurę informacyjną dotyczącą inteligentnych specjalizacji regionu