Jest to specjalizacja bazująca na szeroko rozumianym zadbaniu o zdrowie mieszkańców województwa. Wyłonienie nowej inteligentnej specjalizacji bazowało wokół wyjątkowego potencjału nieskażonego środowiska Warmii i Mazur i działających w regionie unikalnych podmiotów gospodarczych rozwijających się w sektorze związanym z usługami medycznymi i okołomedycznymi. Podstawą opracowania koncepcji IS „Zdrowe Życie” był wyjątkowy potencjał środowiska Warmii i Mazur i działające w regionie unikalne podmioty gospodarcze rozwijające się w sektorze związanym z usługami medycznymi i okołomedycznymi. Coraz mocniejsza jest również pozycja ośrodków badawczo-naukowych w dziedzinie medycyny, prężnie rozwijają się specjalistyczne usługi zdrowotne oraz zwiększa się wśród mieszkańców regionu dbałość o jakość życia. Specjalizacja obejmuje także sektor technologii/usług/produktów służących ochronie zdrowia, profilaktyce zdrowotnej, promocji zdrowego trybu życia oraz technologii/usług/produktów związanych z gospodarką niskoemisyjną i utrzymaniem wysokiej jakości środowiska.

Przykładowe elementy specjalizacji Zdrowe życie to:

  1. Producenci i dystrybutorzy sprzętu oraz produktów medycznych (w tym m.in. producenci i dystrybutorzy sprzętu medycznego i prozdrowotnego, producenci i dystrybutorzy farmaceutyków i suplementów, pszczelarstwo).
  2. Dostawcy usług medycznych i okołomedycznych (w tym m.in. zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i przychodnie, szpitale ogólne i uzdrowiskowe, zakłady stacjonarnej, całodobowej opieki psychiatrycznej).
  3. Sektor ICT wyspecjalizowany w zakresie ochrony zdrowia (w tym m.in. działalność związana z oprogramowaniem).
  4. Dostawcy produktów i usług środowiskowych (w tym m.in. zbieranie odpadów niebezpiecznych, wytwarzanie energii elektrycznej, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody).
  5. Producenci i dostawcy wiedzy w zakresie zdrowego życia (w tym m.in. podmioty prowadzące działalność badawczą, uczelnie wyższe, parki naukowo–technologiczne, instytucje otoczenia biznesu).