Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaprasza wszystkich przedsiębiorców z regionu do udziału w wielobranżowej przyjazdowej misji gospodarczej  dla przedsiębiorców z Austrii i Niemiec. 

Celem organizacji misji jest przede wszystkim:
  wsparcie w nawiązaniu relacji biznesowych z przedsiębiorcami z regionu Warmii i Mazur,
  ⇒ prezentacja potencjału gospodarczego województwa pod kątem pozyskania partnerów eksportowej wymiany handlowej,
  ⇒ budowanie wizerunku Warmii i Mazur jako regionu atrakcyjnego w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jak również wiarygodnego partnera biznesowego.     

Termin:  29  maja 2019 roku

Miejsce:  Część konferencyjna oraz spotkania B2B odbędą się w  Hotelu Kur***  przy ul. Kajakowej 2 w Olsztynie

Termin rekrutacji: do 24 maja 2019 r. 

Poznaj profile firm niemieckich i austriackich, które będą uczestniczyły w misjach.

Kliknij WIĘCEJ…

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz

Agnieszka Szczyglińska-Szuchnik

tel. 89 512 51 95, e-mail: a.szczyglinska@warmia.mazury.pl

Uwaga!

Udział w misjach dla przedsiębiorców z regionu Warmii i Mazur jest w całości finansowany z projektu:
„Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2017+”, natomiast uczestnictwo w misji stanowi pomoc de minimis.

 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku i zakwalifikowania się do udziału w misji:


Załączniki:
1. Regulamin uczestnictwa
2. Wzór wniosku o uczestnictwo
3. Wzór umowy
4. Zaświadczenie o pomocy de minimis
5. Kryteria wyboru
6. Formularz informacji
7. Oświadczenie dot. wykluczenia
8. Oświadczenie o otrzymanej pomocy składane wraz z wnioskiem
9. Oświadczenie o otrzymanej pomocy składane po
10.Oświadczenie uczestnika dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO)
11. Harmonogram ramowy misji

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 24 maja 2019 roku osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres:
Departament Koordynacji Promocji
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
wraz z dopiskiem:  Udział w misji organizowanej dla przedsiębiorców z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniach 28-30 maja 2019 roku