Konferencja „Otwarci na Skandynawię” skierowana jest do przedsiębiorców ze Skandynawii oraz przedstawicieli MŚP z Warmii i Mazur, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu. Jej celem jest ożywienie powiązań gospodarczych regionu z rynkami skandynawskimi oraz zaprezentowanie Warmii i Mazur jako naturalnego partnera gospodarczego dla krajów skandynawskich, przedstawienie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych naszego regionu. Program wydarzenia obejmuje ciekawe prelekcje, panele dyskusyjne, praktyczne warsztaty dla grupy polskojęzycznej i anglojęzycznej.

Pierwsza z trzech zaplanowanych do realizacji w ramach projektu konferencji „Otwarci na Skandynawię” odbyła się w 2021 r. W wydarzeniu uczestniczyły 72 osoby – przedstawiciele firm i instytucji otoczenia biznesu ze Skandynawii oraz Warmii i Mazur, a także przedstawiciele regionalnych JST.

Celem konferencji było zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego województwa warmińsko-mazurskiego, prezentacja oferty eksportowej naszego regionu oraz możliwości współpracy z krajami Skandynawskimi.

Program konferencji składał się z trzech części. W części pierwszej zatytułowanej Invest in… przedstawiciele Elbląga i Olsztynka zaprezentowali ofertę inwestycyjną swoich miast. Część druga – „Warmia i Mazury” poświęcona była kluczowym branżom naszego regionu. W części trzeciej – „Skandynawia” eksperci specjalizujący się w rynkach zagranicznych przedstawili uwarunkowania rynkowe i perspektywy współpracy z Danią, Finlandią i Szwecją.

Patronat honorowy nad konferencją objęły: Ambasada Finlandii, Ambasada Królestwa Danii i Ambasada Królestwa Szwecji.

Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się jesienią 2022 roku w Elblągu.