13 października 2022 r. w elbląskim Ratuszu Staromiejskim odbyła się 9 edycja konferencji „Otwarci na Skandynawię”. Wydarzenie to na stałe wpisało się już w kalendarz imprez gospodarczych na Warmii i Mazurach, co roku ciesząc się dużym zainteresowaniem ze strony zarówno firm skandynawskich, jak i regionalnych przedsiębiorców, samorządowców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

Po dwóch latach przerwy w tym roku konferencja „Otwarci na Skandynawię” zorganizowana została w formule stacjonarnej, ale dla osób, które nie mogły pojawić się w Elblągu osobiście, dostępna była również transmisja online. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników. Przedstawiciele biznesu z Polski, Finlandii, Szwecji i Danii dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat współpracy międzynarodowej i uczestniczyli w warsztatach biznesowych.

Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego przedstawiciele firm z kapitałem skandynawskim opowiedzieli, jak oceniają prowadzenie biznesu w Polsce i województwie warmińsko-mazurskim oraz jakie elementy skandynawskiej kultury biznesowej obecne są w ich firmach funkcjonujących w Polsce. W drugim panelu dyskusyjnym polskie firmy obecne na rynkach skandynawskich podzieliły się swoją wiedzą na temat nawiązywania kontaktów biznesowych z krajami skandynawskimi, opowiedziały, jak zaczęła się ich współpraca oraz o czym należy pamiętać, by odnieść sukces za granicą.

Na uczestników konferencji czekały również warsztaty biznesowe realizowane w podziale na dwie grupy językowe. Goście ze Skandynawii uczestniczyli w warsztacie prowadzonym w języku angielskim na temat różnych aspektów prowadzenia biznesu w Polsce, a uczestnicy z regionu mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat rynku fińskiego i szwedzkiego.

Konferencja Otwarci na Skandynawię umożliwia przedsiębiorcom nie tylko zdobycie informacji na temat poszczególnych krajów, ale także nawiązanie ciekawych kontaktów biznesowych, które w przyszłości mogą zaowocować długoterminową współpracą. Skandynawskie przedsiębiorstwa dostrzegają możliwości, jakie wynikają z lokowania inwestycji w naszym regionie, m.in. ze względu na bliskość geograficzną, atrakcyjne zachęty inwestycyjne i obecność wielu ciekawych kooperantów. Firmy z Warmii i Mazur również wykazują duże zainteresowanie współpracą z przedsiębiorcami z krajów skandynawskich.

Kolejna 10 edycja wydarzenia „Otwarci na Skandynawię” odbędzie się wiosną przyszłego roku.

Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Miasto Elbląg. Honorowy patronat nad konferencją objęły Ambasada Finlandii, Ambasada Królestwa Danii
i Ambasada Szwecji. Patronami medialnymi wydarzenia byli Gazeta Olsztyńska, Dziennik Elbląski, Truso TV oraz portal internetowy biznes.wm.pl

Wydarzenie „Otwarci na Skandynawię” realizowane jest w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia: