Spotkania dedykowane są konkretnej grupie docelowej przedsiębiorców polskich spółek i/lub oddziałów firm zagranicznych spoza regionu Warmii i Mazur zainteresowanych inwestycjami, re-inwestycjami lub relokacją przedsiębiorstwa do województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas spotkań przedstawiana jest przede wszystkim specyfika gospodarcza regionu Warmii i Mazur, uwarunkowania infrastrukturalne oraz tzw. case study firm, które już zainwestowały w województwie.

Obydwie edycje Business Breakfast zaplanowane do realizacji w ramach projektu miały miejsce w 2021 roku. W obydwu spotkaniach wzięło udział łącznie 59 uczestników, w tym firmy zagraniczne z: Austrii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwajcarii, Danii, Finlandii oraz Czech.

Wydarzenia skierowane były do przedsiębiorstw z różnych krajów UE, które chcą zainwestować zgromadzony kapitał w Polsce, otworzyć filię lub oddział na terenie naszego kraju bądź zastanawiają się nad realokacją przedsiębiorstwa do miejsca, które gwarantowałoby przyjazne otoczenie i jednocześnie preferencyjne finansowo warunki dla prowadzenia biznesu.

Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, jakimi terenami inwestycyjnymi dysponuje aktualnie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zapoznali się z danymi z zakresu kapitału ludzkiego w regionie Warmii i Mazur. Ponadto zaprezentowana została działalność Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, dzięki któremu można skorzystać ze wsparcia w zakresie szukania partnerów biznesowych i możliwości inwestycyjnych w regionie. Spotkania Business Breakfast były również okazją do przedstawienia działalności Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz proponowanych form wsparcia dla zagranicznych przedsiębiorców, planujących nowe inwestycje w regionie Warmii i Mazur, a także kryteriów oceny wniosków o wydanie decyzji o wsparciu.