Realizacja kolejnej misji gospodarczej z czynnym udziałem przedsiębiorców z Warmii i Mazur jest zaplanowana na połowę maja 2022r. Misja jest działaniem, podczas którego przedstawiciele firm z krajów UE mają bezpośrednią możliwość nawiązania relacji biznesowych podczas rozmów B2B z przedsiębiorcami z regionu Warmii i Mazur. Spotkania B2B będą organizowane zgodnie z ustalonym podczas rekrutacji uczestników harmonogramem, w celu jak najlepszego „dopasowania” stron biznesowych. To unikatowa szansa nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów biznesowych. Planowana na maj edycja odbędzie się w trybie on-line, co dodatkowo bezpośrednio wpływa na bardzo dobrą efektywność czasową i kosztową udziału w misji ze strony przedsiębiorców.

Głównym celem organizacji misji jest czynne wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur, prezentacja potencjału gospodarczego województwa pod kątem pozyskania partnerów eksportowej wymiany handlowej oraz budowanie wizerunku Warmii i Mazur jako regionu atrakcyjnego w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jak również wiarygodnego partnera biznesowego.

W 2021 r. odbyły się dwie z trzech misji gospodarczych zaplanowanych do realizacji w ramach całego projektu.

Głównym celem misji było wsparcie przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur w nawiązaniu relacji biznesowych z przedsiębiorstwami z krajów UE, prezentacja potencjału gospodarczego województwa oraz budowanie wizerunku Warmii i Mazur jako regionu atrakcyjnego  zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak również wiarygodnego partnera biznesowego.

Łącznie w dwóch misjach gospodarczych udział wzięło 10 przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego i 10 przedsiębiorców z różnych krajów UE.

W trakcie zorganizowanych spotkań doszło do podpisania 4 listów intencyjnych między polskimi a zagranicznymi firmami, co świadczy o stale rosnącej potrzebie nawiązywania nowych biznesowych relacji przez regionalnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur z podmiotami zagranicznymi.

W misjach gospodarczych wzięły udział zagraniczne firmy z Włoch, Litwy, Łotwy, Chorwacji i Szwecji z branży drzewno-meblarskiej, poligraficznej, konsultingowej, chemicznej, obróbki metali, wystawienniczej, żeglarskiej oraz turystycznej. Region Warmii i Mazur reprezentowali między innymi producenci wyrobów meblarskich, automatyki przemysłowej, firmy z branży tworzyw sztucznych i sektora poligraficznego oraz ośrodki wczasowe, pragnące zachęcić zagranicznych turystów do przyjazdu na Warmię i Mazury.