Konferencja meblarska to zadanie skierowane do przedstawicieli firm i instytucji otoczenia biznesu z regionu oraz pozostałej części kraju. Celem tego zadania jest stworzenie dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur możliwości do dyskusji na temat aktualnych problemów i wyzwań dla przemysłu drzewnego oraz meblarskiego, poznanie oczekiwań przedstawicieli branży ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju działalności na rynku krajowym i międzynarodowym, budowanie wizerunku Warmii i Mazur jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów oraz wymiana doświadczeń w zakresie branży drzewnej i meblarskiej.

W 2021 r. odbyły się dwie konferencje meblarskie z trzech zaplanowanych do realizacji w ramach całego projektu.

Łącznie w obydwu konferencjach udział wzięło 132 przedstawicieli firm z branży meblarskiej i instytucji otoczenia biznesu z regionu oraz pozostałej części kraju. Podczas spotkań omówiono tematy związane z obecnymi stereotypami dotyczącymi polskiej branży meblarskiej, poinformowano także o aktualnych, czołowych graczach z sektora meblarskiego w odniesieniu do eksportu. Przedstawione zostały także oczekiwania pod adresem polskich producentów, źródła sukcesu eksporterów. Podczas prezentacji porównywano zestawienia informacji o rynku meblarskim na świecie, w Europie i Polsce. Uczestnicy poznali również jakie są słabości i zagrożenia polskiego eksportu, a początkujący w branży mogli dowiedzieć się jakie są podstawowe modele dystrybucji za granicą. Poruszone zostały również kwestie związane z brandingiem i identyfikacją marki własnej, a także sposób planowania budżetu na działania marketingowe. Polecone zostały także źródła i kanały marketingowe. W pigułce przedstawiono „MUST HAVE” narzędzi promocyjnych na zagranicznych rynkach. Ponadto przedstawiciel Polskiego Klastra Budowlanego zachęcał do czynnego udziału w targach międzynarodowych i misjach gospodarczych. W krótkim wystąpieniu poruszone zostały również kwestie związane z możliwościami dofinansowania działalności ze środków unijnych. Szczególne zainteresowanie wzbudził temat, który dotyczył sposobów/kierunków rozwoju działań marketingowych skierowanych do branży meblarskiej.