Polski program wsparcia przedsiębiorstw o wartości 1,2 mld euro (5,5 mld złotych) został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Umożliwi on udzielanie pomocy firmom z sektorów dotkniętych kryzysem spowodowanym inwazją Rosji na Ukrainę i związanymi z tym sankcjami.

Zatwierdzona pomoc przyjmie formę gwarancji na nowe pożyczki (ok. 4,5 mld złotych) oraz gwarancji na produkty faktoringowe (ok. 1 mld złotych).

Ze wsparcia skorzystają firmy z różnych sektorów, z wyjątkiem instytucji kredytowych i finansowych.

Program zgodny z warunkami

Komisja zatwierdziła polski program pomocy publicznej dla firm uznając go za właściwy, proporcjonalny i niezbędny, by zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego. W szczególności wzięła pod uwagę okres gwarancji (nie przekroczy 6 lat), jak i kwoty gwarancji – są zgodne z minimalnymi poziomami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych i zostaną przyznane najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (www.ec.europa.eu/polska)