W Miłomłynie oficjalnie otwarto tężnię solankową, zbudowaną za ponad 4,3 mln zł. To jedna z inwestycji, które w przyszłości mają umożliwić miastu ubieganie się o status uzdrowiska.

Tężnia powstała przy ul. Zatokowej, niedaleko Jeziora Ilińskiego. Kształt tężni nawiązuje do młyńskiego koła z herbu miasta.

W centralnej bryle obiektu, która ma szerokość blisko 10 m i wysokość blisko 11 m, znajdują się m.in. zbiornik na solankę, system zasilania i sterowania pompami oraz klatka schodowa prowadząca na platformę widokową.

Centralna wieża otoczona jest konstrukcjami drewnianymi na rzucie pierścienia, które to stanowią główny element tężni wytwarzający aerozol zawiesiny solanki.

Teren wewnętrznego dziedzińca został rozdzielony na dwie części. Jedna, zbliżona do ścian tężni, przeznaczona będzie do kąpieli inhalacyjnych. Druga część, nieco oddalona od ścian „produkujących aerozol”, przeznaczona będzie do odpoczynku i rekreacji. Obok tężni powstała trasa leczenia spacerowego prowadząca od drogi publicznej do wiaty inhalacyjnej w pobliżu Jeziora Ilińskiego. Teren został oświetlony.

Koszt projektu „Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną” wyniósł ponad 4,3 mln zł, z czego ponad 3,6 mln zł wyniosło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

To jedna z inwestycji, które w przyszłości mają przyczynić się do uzyskania przez Miłomłyn statusu uzdrowiska.