Szwecja, Dania, Finlandia – kierując się pierwszym skojarzeniem, przeciętny Kowalski mógłby opatrzyć te kraje etykietkami „meble do samodzielnego złożenia”, „kultowe klocki” czy „Muminki”. Jednak ci, którzy patrzą na nie z perspektywy biznesowej, dostrzegają ogromny potencjał, z którego mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy. Również nasz rodzimy rynek ma wiele do zaoferowania sąsiadom zza Bałtyku. Okazją, by przedstawić ten temat obu stronom, będzie konferencja „Otwarci na Skandynawię”, zorganizowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 1 czerwca br. w Olsztynie odbędzie się dziesiąta już edycja wydarzenia.

Wiele podobieństw

Kraje skandynawskie od lat są ważnym partnerem polskiej gospodarki, a Warmia i Mazury mają szczególne predyspozycje i uwarunkowania, by zacieśniać relacje z tą częścią Europy. Oba regiony wydają się mieć ze sobą wiele wspólnego i nie chodzi tu tylko o nieskażoną przyrodę, ogromne obszary lasów i akwenów wodnych, ale także to, w jaki sposób są one wykorzystywane i jak funkcjonuje lokalny biznes.

Szwecja, Dania i Finlandia należą do najbogatszych państw UE, a przy tym najbardziej innowacyjnych. Sektory gospodarki, które są z tym związane, rozwijają się bardzo dynamicznie – i tu widać zbieżność z obszarami strategicznymi dla województwa warmińsko-mazurskiego. Technologie informatyczne – zarówno pod względem liczby działających tutaj firm, jak i kwalifikacji kadr czy wreszcie zakresu świadczonych usług – są mocną stroną Warmii i Mazur, dlatego aspirują do uzyskania statusu kolejnej inteligentnej specjalizacji. Również zielona energia może stanowić płaszczyznę porozumienia między przedsiębiorcami z Krainy Tysiąc Jezior i Północnej Europy. Energetyka odnawialna to domena w szczególności Danii i tutaj można szukać okazji do nawiązania kontaktów biznesowych.

Inteligentne specjalizacje to nowe możliwości

Ugruntowane już inteligentne specjalizacje Warmii i Mazur, takie jak żywność wysokiej jakości i przemysł drzewno-meblarski, także mogą stworzyć pole do współpracy. Kierunek rozwoju regionu, który niedawno uzyskał szczególny priorytet, czyli zdrowe życie, może okazać się istotny, biorąc pod uwagę fakt, że w strukturze importu Danii i Finlandii ważną pozycję zajmują wyroby farmaceutyczne, wszystkie trzy kraje borykają się z problemem starzejącego się społeczeństwa.

Potencjalną współpracę przedsiębiorstw ze Szwecji, Danii i Finlandii oraz Warmii i Mazury można budować na jeszcze jednym fundamencie, wykraczającym poza ramy wytyczane przez poszczególne branże. To zrównoważony rozwój, który coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w kontekście biznesu i po prostu stylu życia w Polsce, a w Skandynawii od dawna stanowi drogowskaz. Bo też partnerstwo wspomnianych rynków warto dostrzegać w szerszym aspekcie niż tylko ilość wytworzonych, zaimportowanych i wyeksportowanych produktów. Firmy skandynawskie w Krainie Tysiąca Jezior mogą liczyć na profesjonalne zaplecze kadrowe i naukowo-badawcze, wsparcie COIE, rozbudowaną infrastrukturę. Biznesmeni z naszego regionu po drugiej stronie Bałtyku znajdą solidnych kontrahentów i przyjazną kulturę organizacyjną.

Konferencja „Otwarci na Skandynawię” już 1 czerwca

Szansą, by się o tym przekonać, będzie konferencja „Otwarci na Skandynawię”, która 1 czerwca zostanie zorganizowana w Olsztynie (hotel Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town, Aleja Warszawska 39). Wydarzenie, które zgromadzi przedsiębiorców ze Szwecji, Finlandii i Danii oraz przedstawicieli MŚP z Warmii i Mazur, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu, odbędzie się już po raz dziesiąty. Warto dołączyć do grona 900 uczestników poprzednich edycji i otworzyć sobie drzwi do współpracy z doskonale prosperującymi rynkami nordyckimi. Szczegółowy program i formularz rejestracyjny znajdują się tutaj.