Warmia i Mazury Sp. z o.o. zarządzająca lotniskiem w Szymanach uzyskała pozwolenia wymagane do obsługi operacji lotniczych typu CARGO, czyli transportu towarów i poczty. Pozwoliło to na dodanie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury do sieci transportowej RFS (Road Feeder Service) jako tzw. punktu wejścia do bezpiecznego łańcucha dostaw przesyłek lotniczych.

Usługa ta umożliwia lokalnym producentom i eksporterom zainteresowanym wysyłką swoich produktów drogą lotniczą odprawienie i nadanie przesyłek CARGO w Szymanach, które następnie kontynuują swoją podróż̇ transportem drogowym i lotniczym do miejsca docelowego.

W ramach obsługi operacji CARGO na lotnisku Olsztyn-Mazury Spółka nawiązała współpracę z wiodącymi spedytorami sektora RFS, m.in. PLL LOT S.A., Emirates Sky Cargo, Raben Group, Welcome, Schenker, oraz lokalnymi firmami logistycznymi m.in. KMM Logistics, które uzyskały certyfikaty niezbędne do obsługi Cargo w bezpiecznym łańcuchu dostaw. Spółka współpracuje także z lokalnymi agencjami celnymi, strażą graniczną i zlokalizowanym na lotnisku w Szymanach Oddziałem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, co znacznie ułatwia realizację procedur celnych.

Z usług CARGO w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury sukcesywnie korzystają lokalni przedsiębiorcy i producenci z sektorów takich jak przemysł rolno-spożywczy, mleczarski, transportowy oraz motoryzacyjny.

W celu rozwoju sektora operacji CARGO w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w czerwcu tego roku Spółka zakupiła nowoczesne urządzenie RTG przeznaczone do kontroli bezpieczeństwa ładunku i poczty, przesyłek oraz wszelkich innych dóbr transportowanych droga lotniczą. Celem działania urządzenia jest wykrywanie zmontowanych urządzeń wybuchowych i zapalających. Sprzęt wyposażony jest w technologie DualView, dzięki której generuje dwa szczegółowe obrazy o wysokiej rozdzielczości, widoczne jednocześnie na dwóch monitorach. Do najważniejszych cech urządzenia można zaliczyć też rozmiar tunelu 180×180 cm, co czyni je jednym z niewielu tak dużych przyrządów na polskich lotniskach. Dopuszczalna waga prześwietlanych ładunków wynosi 5000 kg.

Władze Spółki Warmia i Mazury pracują nad rozszerzeniem oferty usług CARGO na lotnisku w Szymanach – w tym celu utworzony został specjalny projekt Food Cluster, czyli platforma skupiająca w ramach swojej struktury wszystkich uczestników procesu logistycznego – od lokalnego producenta do wskazanego odbiorcy. W ramach klastra Spółka zarządzająca lotniskiem koncentruje się na obsłudze wyłącznie produktów z branży spożywczej, ze szczególnym naciskiem na owoce, warzywa bio, nabiał oraz wyroby mleczne. Celem funkcjonowania klastra jest nie tylko rozwój CARGO lotniczego w Szymanach, ale również promowanie warmińsko-mazurskiego biznesu spożywczego.

Źrodło: https://mazuryairport.pl/