Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin udał się wraz z delegacją z regionu do Brukseli, by wynegocjować pieniądze na kluczowe inwestycje dla naszego regionu. Stawka jest wysoka, ponieważ chodzi o 210 mln zł.

Nowobałtycka priorytetem

Znaczna część z tej kwoty ma być przeznaczona na budowę ul. Nowobałtyckiej w Olsztynie, która pozostaje cały czas w sferze marzeń mieszkańców Gutkowa, Likus i Redykajn. Projekt tej inwestycji już kilkukrotnie był brany pod uwagę, wielokrotnie o nim dyskutowano oraz przeliczano na nowo koszty jego realizacji. Ostatnia poważna przymiarka do budowy tego odcinka dwupasmowej drogi o długości 5 km miała miejsce ponad rok temu. Wtedy Gmina Olsztyn zgłosiła projekt ulicy Nowobałtyckiej do pierwszej edycji Polskiego Ładu (do Programu Inwestycji Strategicznych), ale niestety został odrzucony przez rząd.

Szansa na 210 mln zł

Teraz nadzieje odżyły nieco dzięki Unii Europejskiej, która może nam pomóc finansowo w realizacji tego trudnego projektu. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dzięki tzw. kontraktowi programowemu uzyskał 45,8 mln euro, czyli ponad 210 mln zł. Marszałek naszego województwa obecnie negocjuje w Brukseli podział tych środków na poszczególne inwestycje i nieoficjalnie mówi się, iż priorytetem w tych negocjacjach jest budowa ulicy Nowobałtyckiej.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin informuje: – Wnioskowane przez nas wsparcie w tym zakresie pozostaje nierozstrzygnięte, prowadzimy rozmowy w Komisją Europejską, które mamy nadzieję zwieńczyć sukcesem październikowych negocjacji.

Nowobałtycka ma być przedłużeniem obecnej ul. Bałtyckiej, która zacznie się obok wiaduktu na ul. Bałtyckiej i będzie biegła dalej aż do wylotu z Olsztyna. Z obecną ul. Bałtycką skrzyżuje się dopiero za Gutkowem w kierunku Jonkowa.

Na chwilę obecną szacuje się, że całkowita kwota niezbędna do budowy 5 km „dwupasmówki” to ok. 250 mln zł, ale niestety nie są to oficjalne wyliczenia. Cała kwota, która ma trafić z Brukseli do regionu Warmii i Mazur nie może być jednak przeznaczona na realizację tego projektu, ponieważ część z niej trzeba także przeznaczyć na „Poprawę dostępności komunikacyjnej subregionu EGO”.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Źródło zdjęcia: Gustaw Marek Brzezin, profil FB