Według najnowszego raportu Banku Pekao S.A. sytuacja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprawiła się względem poprzedniego raportu. Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro, Małych i Średnich Firm (MMŚF) mierzący nastroje przedsiębiorców wyniósł w badanym okresie 93,9 pkt.

To lepiej niż w poprzednim raporcie, jednak do rekordowego wyniku 102,6 pkt. za 2019 rok jeszcze dużo brakuje. Zaobserwowano duży wzrost wskaźnika w województwach: lubuskim (+4,61 pkt.), warmińsko-mazurskim (+4,30 pkt.), podlaskim (+3,75 pkt.) oraz wielkopolskim (+3,45 pkt.). Co zadowalające, przedsiębiorcy także lepiej oceniają stan polskiej gospodarki oraz ogólnie sytuację w swojej branży.

Najnowsze wydanie raportu Banku Pekao o sytuacji MMŚP w Polsce w latach 2021-2022 to opracowanie poruszające wiele istotnych dla tego sektora tematów: inflacja, wzrost gospodarczy, perspektywy wzrostu konsumpcji i inwestycji, sytuacja na rynku pracy i wynagrodzeń.

Budowlanka na plus, handel na minus

Rok temu opublikowano poprzedni raport, który pokazywał sytuację przedsiębiorstw będących w kryzysie z powodu pandemii. Po osiągniętym w 2019 roku rekordowym wyniku 102,6 pkt. (w skali 50-150 pkt), rezultat za 2020 r. spadł poniżej „neutralnego” progu 100 pkt. i wyniósł jedyne 91,4 pkt. Dopiero w kolejnym roku gospodarka mogła zacząć wychodzić powoli z kryzysu i dostosowywać się do nowej „popandemicznej” rzeczywistości, niwelując tym samym straty.

Najlepszą koniunkturę w skali kraju odnotował sektor budowlany, najgorszą – handlowy, który wciąż najmocniej odczuwał wszystkie konsekwencje związane z regulacjami i ograniczeniami powstałymi z powodu pandemii.

Z pewnością może cieszyć fakt, że ankietowani przedsiębiorcy przejawiali optymizm odnośnie nadchodzącego roku. Należy jednak pamiętać, że sytuacja zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, zmienia się bardzo dynamicznie.

– Trudna sytuacja zawsze może być postrzegana jako wyzwanie prowadzące do wypracowania nowych rozwiązań. Dlatego tym bardziej doceniamy udział tak licznej grupy przedsiębiorców w opracowaniu raportu. Pogłębione wywiady składające się z pytań otwartych pozwoliły nam lepiej zrozumieć sytuację sektora MMŚP w Polsce i stanowią doskonałe dopełnienie do zebranych przez nas danych ilościowych – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao, zarządzająca Pionem Bankowości Przedsiębiorstw.

Niepokój narasta

Oprócz części ogólnej, raport posiada także część poświęconą tematowi specjalnemu, który w tej edycji brzmi: „Sinusoida nastrojów – w cieniu kolejnych wyzwań”. Tytuł nawiązuje do rozrastającego się katalogu czynników, które negatywnie wpływają na gospodarkę, wzrost niepewności panującej wśród przedsiębiorców oraz zaniepokojenie pracowników. Wynika to oczywiście z galopującej inflacji, wyższych stóp procentowych i zmian na rynku pracy.

Raport zawiera sporo rozmów z ekspertami, którymi są ekonomiści czy wykładowcy akademiccy. Z tego względu do analizy ilościowej, której wyniki podzielone są na regiony i podregiony, została dołączona część analityczna, która pozwala pełniej zrozumieć zawarte informacje. Publikacja najnowszego raportu zbiega się bowiem z wyjątkowo trudnym czasem dla Polski i Europy, ponieważ przewiduje się, że jesienią nastąpi uderzenie kolejnej fali koronawirusa, a wojna na Ukrainie ma wpływ nie tylko na nasz kraj, ale i całą Europę.

Dyrektor Biura Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao, pani Dominika Byrska podkreśla: – Tegoroczna edycja raportu trafia na grunt szczególnych potrzeb. Napięta, skomplikowana sytuacja, zarówno w kraju, jak i w skali globalnej, wywołuje w przedsiębiorcach, ekonomistach i analitykach naturalną potrzebę posiadania dokładnych, kompleksowo zebranych i przejrzyście opracowanych informacji. Jestem pewna, że najnowszy raport Banku Pekao spełnia tę potrzebę w odniesieniu do sektora mikro, małych i średnich firm. Bank Pekao należy do grona instytucji, które chcą posiadać na ten temat możliwie dokładne dane, aby zapewnić najwyższą jakość usług swoim klientom z sektora MMŚP i jak najlepiej rozumieć ich potrzeby.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się na stronie: https://www.pekao.com.pl/raport-msp/. Jest on przygotowywany co roku już od 12 lat a swoim zakresem obejmuje sytuację mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, czyli takich, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników.

Źródło: Pekao.com.pl