Geoportal, e-usługi i możliwość przylotu na spotkanie biznesowe – to tylko niektóre z rozwiązań wprowadzonych przez samorząd powiatu olsztyńskiego i gminę Stawiguda, które mają przyciągnąć inwestorów.

Idealne warunki do inwestowania

Według starosty olsztyńskiego rozwój gospodarczy i konkurencyjność w tworzeniu warunków do inwestowania stanowią priorytet dla działań samorządu.

– Tworzymy kompleksy terenów inwestycyjnych, które już dziś są w pełni gotowe do lokalizowania wielokierunkowych przedsięwzięć gospodarczych. Jednym z nich jest strefa gospodarcza gminy Stawiguda w Gryźlinach o powierzchni ponad 130 ha – wyjaśnia starosta Andrzej Abako.

Jego zdaniem strefa wyróżnia się znakomitym skomunikowaniem, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą oszczędzić czas i pieniądze.

– Drogi i tory to już trochę za mało, dlatego stworzyliśmy możliwość biznesowych spotkań z wykorzystaniem transportu general aviation, a więc nie tylko możemy przyjechać, ale można też przylecieć i odlecieć z tutejszego lądowiska. Takie usytuowanie zwiększa efektywność zarządzania i wdrażania innowacyjnych technologii. Obecnie poszukujemy strategicznych inwestorów, którzy z zachowaniem poszanowania środowiska naturalnego zrealizują swoje projekty gospodarcze wzbogacające potencjał ekonomiczny regionu – dodaje starosta.

Rozwój usług online

Aby zmniejszyć do niezbędnego minimum czas obsługi administracyjnej inwestorów, wiele spraw urzędowych można już dziś załatwić online.

– Umożliwiliśmy korzystanie z platform e-usług oraz e-mapy (geoportal geodezyjny), gdzie inwestor bez trudu może uzyskać aktualną informację o terenie. Przedsiębiorcy mogą liczyć też na konkretną współpracę i konsultacje w dążeniach do uzyskania pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne, także te w naszym regionie – dodaje starosta.

Kolejny atut tych terenów stanowi także dobrze wykształcona i wykwalifikowana kadra oraz zaplecze naukowo-laboratoryjne w pobliskim Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz w szkołach powiatowych.

– Prowadzimy cztery zespoły szkół, w których specjalności nauczania są powiązane z rynkiem pracy. Potencjalny inwestor może liczyć też na współpracę w utworzeniu kierunków kształcenia pod kątem indywidualnych potrzeb branżowych. Istnieje też możliwość wykorzystania w przyszłości wsparcia finansowego Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur oraz funduszy centralnych, by rozwijać innowacyjność swojej branży – wymienia starosta.

Również samorząd gminy Stawiguda dba o atrakcyjność lokalnych terenów inwestycyjnych, uzbrajając je pod kątem szczególnego zapotrzebowania inwestorów, rozwijając tym samym przestrzeń przyjaznych osiedli mieszkalnych, gdzie będzie mogła mieszkać kadra przyszłych podmiotów biznesowych.

Źródło: Powiat Olsztyński