Serdecznie zapraszamy do udziału
w Konferencji Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody”,
pt. Silna Inteligenta Specjalizacja „Ekonomia Wody”. Potrzeba zmian czy kontynuacji?

Kiedy: 20 stycznia 2023 w godz. 10:00-15:00

Gdzie: Hotel Przystań w Olsztynie

Wydarzenie realizowane jest w ramach inicjatywy pn. WAMA SMART LAB „Ekonomia Wody”, która ma na celu aktywizację innowacyjnych przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego z branż wpisujących się w specjalizację Ekonomia Wody, a więc: transport wodny, sporty wodne, produkcja jachtów i łodzi, produkcja maszyn związanych z technologiami wodnymi oraz turbin i elementów do przemysłu stoczniowego i okrętowego, środowisko przyrodnicze i jego ochrona, zakwaterowanie i odnowa biologiczna, przemysł rolno-spożywczy.

Specjalizacja EKONOMIA WODY bazuje na największych w Polsce zasobach wód powierzchniowych, wokół których rozwinęła się turystyka oraz szereg rodzajów działalności, mających również duży potencjał innowacyjny. Jednocześnie wpisuje się w nią szereg branż, które zostały szczególnie dotknięte w wyniku pandemii COVID-19 oraz przed którymi stoją wyzwania związane z ochroną środowiska, cyfryzacją i automatyzacją. Dlatego tak ważne jest, by w kolejny rok wejść z większą świadomością na temat potencjalnych szans i zagrożeń oraz trendów, które mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstw w 2023.

Podczas konferencji porozmawiamy z ekspertami o przyszłości sektora, zaprezentujemy najciekawsze rozwiązania technologiczne i kreatywne inicjatywy studentów oraz doktorantów z województwa. Przedstawimy doświadczenia z wdrażania środków  unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Ekonomia Wody”.  

Wydarzenie zakończy się obiadem i networkingiem, który będzie okazją do rozmów w kuluarach z prelegentami i do nawiązania relacji między firmami i instytucjami z sektora B+R z województwa warmińsko-mazurskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Aby potwierdzić udział należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie http://www.iswoda.pl/wydarzenia/3-konferencja-inteligentnej-specjalizacji-ekonomia-wody-w-olsztynie