Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Giełdę Miejskich Technologii – specjalną platformę, która łączy dostawców rozwiązań z obszaru smart city z potrzebami gmin. Teraz w jednym miejscu samorządowiec może w prosty sposób porównać oferty różnych firm technologicznych, znaleźć potrzebne rozwiązanie oraz złożyć wniosek o grant na sfinansowanie testów wybranego produktu. Giełda już działa, więc firmy technologiczne mogą zamieszczać swoje oferty, a samorządy od 17 do 30 października br. będą mogły aplikować o granty na testy i wdrożenia. W puli jest łącznie 1,5 mln zł.

Z rankingu “Digital Economy and Society Index (DESI) 2022” wynika, że pod względem cyfrowych usług publicznych Polska zajmuje 22. miejsce na 27 badanych krajów Unii Europejskiej. Chociaż jest to najwyższy wynik Polski w rankingu DESI 2022 w czterech badanych kategoriach, to wciąż pozostaje wiele do nadrobienia. Szczególnie, że Komisja Europejska wyznaczyła cel, aby do 2030 roku 100% wszystkich kluczowych usług publicznych była dostępna online.

Samorządy coraz częściej wykorzystują nowe technologie np. w obszarze zarządzania transportem, oświetleniem, gospodarką odpadami czy energią, a rozwiązania te mogą być szczególnie pomocne w niepewnych czasach. Dlatego stworzyliśmy Giełdę Miejskich Technologii – platformę, która w polaczeniu z dofinasowaniem ma ułatwić samorządom inwestycje w cyfryzacje. Wierzę, że nasze narzędzie pozwoli na budowanie atmosfery profesjonalnej współpracy między dostawcami technologii i samorządowcami. – mówi Paweł Borys.

Dostawcy i samorządy w jednym miejscu

Giełda jest miejscem prezentacji różnorodnych rozwiązań informatycznych podzielonych na obszary tematyczne np. inteligentne zarządzanie oświetleniem miejskim i zużyciem mediów, komunikacja z mieszkańcami, zarządzanie transportem publicznym czy automatyzacja procesów administracyjnych. Każda firma IT może bezpłatnie zamieścić na platformie swoje rozwiązania informatyczne w modelu usługowym, których wdrożenie i testowanie jest możliwe w okresie od 6 do 12 miesięcy.

Każda gmina może bezpłatnie założyć swój profil na platformie i zapoznać się z katalogiem produktów, zawierającym wyselekcjonowane rozwiązania informatyczne, przedstawione w przystępny i usystematyzowany sposób. Samorząd może wybrać z katalogu dowolny produkt, który chciałby przetestować i ma szansę zrobić to całkowicie bezpłatnie. Wystarczy złożyć wniosek online o mikrogranty w wysokości do 50 tysięcy zł. Gminy, które uzyskają pozytywny wynik, otrzymają finansowanie na wdrożenie wybranego produktu i testowanie go we wskazanym okresie.

PFR zaplanował 5 naborów wniosków – każdy z pulą 300 tys. zł. Oznacza to, że do samorządów trafi łącznie 1,5 mln zł wsparcia na przyspieszenie procesu cyfryzacji. Pierwszy nabór rozpoczął się już 17 października i potrwa do 30 października. Informacje o kolejnych będą publikowane na stronie https://gieldamiejskichtechnologii.pl/ oraz w mediach społecznościowych PFR.

PFR dla Miast

Giełda Miejskich Technologii to kolejny projekt, który powstał w ramach PFR dla Miast – programu, którego celem jest zwiększenie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w polskich samorządach i wsparcie w budowaniu nowoczesnych miast przyjaznych mieszkańcom.

Zespół ekspertów PFR przez 7 miesięcy pracował nad stworzeniem platformy typu “marketplace”, która będzie łatwa w obsłudze, a jednocześnie dostarczy szereg praktycznych funkcjonalności jak np. dopasowanie rozwiązania do potrzeb samorządu na podstawie quizu czy możliwość porównania ofert. Nasze narzędzie pozwala oszczędzić czas, ułatwia procesy decyzyjne oraz daje szansę na pozyskanie bezzwrotnego finansowania. To jedyna taka platforma dla samorządów i firm IT w Polsce. – mów Paweł Grzegorczyk, p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Innowacji w PFR.

Źródło: PFR S.A., www.gieldamiejskichtechnologii.pl