Samorząd województwa zaprasza przedsiębiorców z Warmii i Mazur do czynnego udziału w działaniach dotyczących trzech inteligentnych specjalizacji regionu.

W poprzednich latach województwo warmińsko-mazurskie na swoje inteligentne specjalizacje, które stymulują rozwój regionu, wybrało dziedziny już dobrze tu ugruntowane i wynikające z walorów krajobrazowych regionu – ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości.

Do realizacji usługi zostało wyłonionych trzech wykonawców:
•    Enky Consulting s.c. (IS ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI)
•    Konsorcjum firm Utila sp. z o.o. i Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego S.A. (IS EKONOMIA WODY)
•    EU-Consult sp. z o.o. (IS DREWNO I MEBLARSTWO).

W ramach inicjatywy WaMa Smart Lab do współpracy zostanie zaproszony szereg podmiotów, których zakres działania wpisuje się w trzy wymienione specjalizacje regionu.

Wśród nich znajdą się przedstawiciele świata biznesu, nauki, administracji i instytucji otoczenia biznesowego z województwa warmińsko-mazurskiego.

W założeniach realizacji usługi WaMa Smart Lab jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorców z regionu Warmii i Mazur, wypracowanie zakresu współpracy a także organizacja szeregu wydarzeń:
•    Warsztatowe spotkania tematyczne dla każdej specjalizacji,
•    Konferencje dla interesariuszy specjalizacji,
•    Spotkania online,
•    Warsztaty start-upowe dla osób studiujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
•    Spotkania w trybie on-line kierowane do przedsiębiorców z regionu.

Ponadto w ramach konferencji wyłonieni zostaną studenci z regionu, którzy wykazali się sukcesami w zakresie opracowania czy też wdrażania rozwiązań innowacyjnych w branżach związanych z daną inteligentną specjalizacją.

Pierwsze warsztaty dla poszczególnych specjalizacji odbędą się:
•    25 października – Żywności wysokiej jakości, organizator Enky Consulting s.c.  (http://www.zywnoscwim.pl)
•    24 listopada – Drewno i meblarstwo, organizator EU-Consult sp. z o.o. (www.isdrewno.pl )
•    25 listopada – Ekonomia wody, organizator konsorcjum firm Utila sp. z o.o. i Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego S.A.  (www.iswoda.pl)

Usługa realizowana będzie w terminie od września 2022 roku do października 2023 roku.