W Ostródzie powstała Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości, której działalność ma przyczynić się do transformacji cyfrowej firm i wychwytywania potrzeb przedsiębiorców na Warmii i Mazurach w tym zakresie.

Członkowie Rady

W skład  Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości wchodzą przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz centrów badawczych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Przewodniczącym Rady został wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski, który podkreśla, jak ważna jest cyfryzacja przedsiębiorstw i wdrażanie rozwiązań przemysłu 4.0, aby firma była konkurencyjna – „Te firmy, które wdrożą rozwiązania przemysłu 4.0, czyli ta cyfryzacja, internet dla rzeczy, one będą przed wszystkimi. Za tym też pójdą pieniądze. Ale my jesteśmy też od tego, żeby na pewne rzeczy zwrócić uwagę, żeby przełożyć to, co się mówi o przemyśle 4.0 na warmińsko-mazurski rynek”.

Jaki ma cel?

Zadaniem Rady będzie m.in. popularyzacja przemysłu 4.0 na Warmii i Mazurach oraz wzmacnianie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości poprzez realizację programów szkoleniowych dla przedsiębiorców. Działalność Rady ma poprawić dostęp do wsparcia finansowego oraz umożliwić konsultacje z ekspertami w dziedzinie transformacji cyfrowej. Powołanie Rady stanowi również szansę na rozwój kolejnej inteligentnej specjalizacji regionu, co w przyszłości może przełożyć się na komercjalizację powstających w regionie technologii.

Aktualnie Rady Przemysłu Przyszłości powstają w całym kraju, a ich działanie koordynowane jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pierwsze robocze spotkanie warmińsko-mazurskiej Rady Przemysłu Przyszłości odbędzie się w połowie listopada.

Źródło: radioolsztyn.pl