Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to druga edycja autorskiego programu szkoleniowo-doradczego kierowanego do kadry zarządzającej firm. Oferuje komponent szkoleniowy w postaci cyklicznych zjazdów (wykłady teoretyczne i warsztaty praktyczne) i przede wszystkim zapewnia Twojej firmie wsparcie doradcy i eksperta tematycznego przez cały cykl uczestnictwa. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w projekcie do 20 lutego 2020r.

Co zyskasz dzięki dofinansowaniu?
– szeroki zasób wiedzy teoretycznej oraz bogaty program zajęć praktycznych
– studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich firm z sektora MŚP
– 60 godzin doradztwa dedykowanego bezpośrednio Twojej firmie (dla mikroprzedsiębiorstw) oraz 120 godzin doradztwa dla firm z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw
– wzrost kompetencji i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników Akademii Menadżera Innowacji w obszarze innowacyjności
– badanie innowacyjności Twojej firmy metodą Innovation Health Check (IHC)
– dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI
– przynależność do Klub Alumnów (Absolwentów) AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju Twojej firmy

Dzięki udziałowi w AMI pracownicy w firmie będą mogli nabyć kompetencje niezbędne do zarządzania innowacjami, firma zaś uzyska wskazówki (w formie Planu Wdrożenia Zmiany), jakie kroki powinna podjąć, aby oprzeć swój rozwój na innowacjach, tworzyć je i wdrażać. Więcej informacji: TUTAJ…

Kto może otrzymać dofinansowanie? Firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz duże przedsiębiorstwa. Dofinansowanie przeznaczone na usługi szkoleniowe dla kadry menadżerskiej oraz na usługi doradcze dla przedsiębiorstw:
– od 2 do 5 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa
– od 3 do 5 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
Więcej informacji: TUTAJ…

O Akademii Menadżera Innowacji
Celem Akademii Menadżera Innowacji (AMI) jest wyposażenie menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian, który prowadzi do wdrażania innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich przedsiębiorstw, a także generowanie innowacji przez pracowników przedsiębiorstw.

Dla rozwoju innowacyjnych firm potrzebni są menadżerowie posiadający wysokie kompetencje z zakresu kształtowania kultury innowacyjnej w firmie, organizacji pracy i zarządzania ryzykiem oraz całym cyklem innowacyjnym.
Przełomowe pomysły, gotowe wynalazki, fundusze, zespół inżynierów są zasobami koniecznymi do tworzenia i rozwoju innowacji, ale do wprawienia procesów innowacyjnych w ruch, nadania im właściwego tempa i kierunku, konieczny jest dobry menadżer. Menedżerowie pełnią kluczową rolę w podnoszeniu innowacyjności firm.

Realizacja szkoleń i doradztwa AMI pozwoli na zniwelowanie zidentyfikowanej luki kompetencyjnej w polskich firmach i wykształcenie menadżerów innowacji nowej generacji.
Istniej silna zależność pomiędzy dobrze zarządzanym procesem innowacyjnym a rynkowym sukcesem firmy, dlatego poprawa umiejętności zarządzania innowacjami poprzez dedykowany program menadżerski w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju innowacyjnych firm i ich współpracy z innymi innowacyjnymi podmiotami.

Projekt AMI jest współfinansowany z środków europejskich.