Już po raz IX Fundacja Zaawansowanych Technologii zaprasza młodzież w wieku 13-20 lat do zgłaszania swoich nowatorskich projektów z różnych dziedzin do Konkursu Naukowego E(x)plory. Najlepsze prace mogą liczyć na nagrody w postaci stypendiów naukowych (główne nagrody to stypendia w wysokości 10 000, 7 000, 5 000 złotych), wyjazdów międzynarodowych oraz wielu nagród rzeczowych. 

Zgłoszenia wysyłać można do 31 stycznia 2020 poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie  http://explory.pl/rekrutacja/ Udział w konkursie jest bezpłatny.

Główną ideą E(x)plory jest wspieranie zdolnych, młodych naukowców w realizacji innowacyjnych projektów naukowych, a także docieranie do szerokiego grona odbiorców, promowanie kultury naukowej i wzbudzanie naukowej ciekawości świata. E(x)plory przełamuje stereotyp, że nauka jest nudna, popularyzuje innowacyjne badania, rozwija potencjał i pomysły młodych ludzi tworzących nowoczesne technologie.

Do Konkursu Naukowego E(x)plory można zgłaszać zarówno projekty techniczne jak i przyrodnicze czy społeczne. Mogą to być prace dotyczące jednej dziedziny lub projekty interdyscyplinarne.  W tym roku szczególnie mile widziane są projekty podejmujące tematykę związaną z ochroną środowiska.

Do tej pory w Konkursie wzięło udział 1638 młodych naukowców z całej Polski, którzy zaprezentowali w konkursie ponad 1100 innowacyjnych projektów. Wielu z nich dzięki udziałowi w Konkursie Naukowym E(x)plory znalazło wsparcie dla dalszego rozwoju swojego pomysłu – zarówno w formie dofinansowania, jak i promocji czy wsparcia merytorycznego.

Konkurs Naukowy E(x)plory daje młodym naukowcom możliwość:

•  wygrania stypendiów naukowych oraz innych cennych nagród;
•  reprezentowania Polski na najważniejszych zagranicznych konkursach naukowych (m. in. International Science and Engineering Fair w USA – największym wydarzeniu tego typu na świecie);
•  zaprezentowania swojego pomysłu przed gronem  naukowców i przedstawicieli najbardziej innowacyjnych firm w Polsce;
•  poznania rówieśników pasjonujących się nauką i nowymi technologiami;
•  wzięcia udziału w  stażach badawczo-rozwojowych w uznanych jednostkach naukowych.

Wszelkie potrzebne szczegóły dotyczące konkursu, nagród i procedury zgłoszeniowej znaleźć można na stronie www.explory.pl w zakładce „Konkurs”.