Nagroda Polskiej Rady Biznesu, nazywana też „biznesowym Oskarem”, to szczególne wyróżnienie przyznawane osobom, które w realny sposób kształtują naszą rzeczywistość: odnoszą wielkie sukcesy jako przedsiębiorcy, tworzą innowacyjne produkty i usługi, skutecznie niosą pomoc innym i umacniają społeczeństwo obywatelskie w Polsce.

Nominacje mogą być zgłaszane w trzech kategoriach:
– Nagroda PRB im. Jana Kulczyka w kategorii SUKCES – za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek
– Nagroda PRB pod patronatem Zarządu PRB w kategorii WIZJA I INNOWACJE – za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowatorskiej idei biznesowej
– Nagroda PRB im. Andrzeja Czerneckiego w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – za działalność społeczną i filantropijną, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym

Państwo nominują, Polska Rada Biznesu nagradza. Zapraszamy do nominowania osób,  które nie zawsze pojawiają się na pierwszych stronach gazet, ale których codzienna praca ma ogromne znaczenie dla nas wszystkich. Nagradzane są
osoby prowadzące firmy, naukowców kierujących zespołami badawczymi, liderów stowarzyszeń, fundacji czy ruchów społecznych – wybitnych ludzi, którzy budują naszą gospodarkę i społeczeństwo, i którzy mogą zostać uznani za ambasadorów polskiej przedsiębiorczości w kraju i za granicą. Zapraszamy do nominowania już dziś.m Więcej informacji o nagrodzie PRB, jej patronach, laureatach z lat ubiegłych i zasadach nominacji znajdziesz TUTAJ…

Listy nominowanych zostaną zamknięte  19 stycznia 2020 r.

Kandydatów ocenia 24-osobowa Kapituła Nagrody PRB, w skład której wchodzą autorytety życia gospodarczego, naukowego, kulturalnego, Zarząd PRB, członkowie rodzin Patronów Nagrody oraz laureaci ubiegłorocznych edycji. Kapituła, głosując nad wyborem Laureatów, zawsze stawia sobie za cel zachowanie obiektywizmu i najwyższych standardów oceny Kandydatów.