Do 31 maja został wydłużony termin nadsyłania zgłoszeń do drugiej edycji konkursu „Sternik”. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

O konkursie

Sternik to konkurs dla liderów województwa warmińsko-mazurskiego, którzy nieustannie trzymają kurs: kurs na innowacje, kurs na nowe inwestycje, kurs na ekspansję zagraniczną, kurs na zrównoważony rozwój.

Sternik to projekt doceniający firmy, szpitale,  jednostki administracji, które dynamicznie się rozwijają i potrafią wykorzystać dostępne możliwości, aby wypłynąć na szerokie wody. To konkurs dla liderów, którzy „sztormy”  potrafią przekuć w sukcesy. Ideą konkursu jest wyróżnienie organizacji, które planują długoterminowo, dostosowują swój profil działania do zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, patrzą za horyzont.  Nie boją się innowacji oraz zmian, jakie niosą ze sobą,  dzięki temu szybciej się rozwijają, zwiększają swą konkurencyjność i nieustająco inspirują.

Celem konkursu jest upowszechnianie i promowanie najlepszych praktyk biznesowych i społecznych.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w następujących kategoriach:

  • Sternik Zielonej Transformacji (firmy)
  • Sternik Eksportu (firmy)
  • Sternik Inwestycji (firmy)
  • Sternik Odpowiedzialności Społecznej (organizacje pożytku publicznego, wszystkie podmioty)
  • Sternik Przyjazna Administracja (jednostki samorządu terytorialnego i administracja państwowa)
  • Sternik Ochrony Zdrowia (szpitale, ZOZ-y)
  • Nagroda specjalna BGK (wszystkie podmioty)

Uwaga! Do konkursu można przystąpić w kilku kategoriach.

Najważniejsze terminy:

  • od 21 marca 2022 roku do 31 maja 2022 – przyjmowanie zgłoszeń
  • do 15 lipca 2022 – ogłoszenie finalistów na stronie internetowej konkursu
  • wrzesień 2022 – uroczysta gala finałowa, podczas której zostaną ogłoszeni zwycięzcy

Organizatorem wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z partnerami, w tym z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Więcej informacji o konkursie