Region Warmińsko-Mazurski Banku Gospodarstwa Krajowego

zaprasza na konferencję:

„Przemysł 4.0 – wyprzedź konkurencję”

24 maja 2022 r. o godzinie 10:00

w Restauracji Przystań, ul. Żeglarska 3 w Olsztynie

Agenda

10.00 – 10.10   Powitanie

Anna Bułło – Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK

10.10 – 12.10   Transformacja w kierunku Przemysłu Przyszłości

  • Od uświadomienia po wdrożenie (kompleksowa i zrównoważona ścieżka zmian)
  • Korzyści z transformacji
  • Fabryki Przyszłości – przykłady wdrożenia

Przedstawiciele Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

12.10 – 12.30   Przerwa kawowa

12.30 – 13.00   Automatyzacja i Robotyzacja w praktyce. Szanse i wyzwania – panel dyskusyjny

Krzysztof Kamiński (Alnea), Piotr Pętlak (ERKO), Stowarzyszenie Inceptum

13.00 – 13.30   Plany BGK dla wsparcia projektów rozwojowych w kierunku Przemysłu Przyszłości

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego

13.30 – 13.45   Cyfryzacja, robotyzacja i nowe technologie – kolejna Inteligentna Specjalizacja Warmii i Mazur

Marta Piskorz – Dyrektor Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości i Współpracy Terytorialnej, WMARR S.A. w Olsztynie

13.45 – 15.30   Lunch, porady eksperckie przy stoiskach. Możliwość bezpośredniej konsultacji ze specjalistami Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Dla zaproszonych gości, po spotkaniu, zostanie udostępniony – online – serwis dotyczący kwestii prawnych, związanych z tematyką wdrożeń Przemysłu 4.0.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy: rafal.maciejewski@bgk.pl

lub pod numer telefonu +48 519 538 213 do  20 maja 2022 r. Liczba miejsc ograniczona.