29 listopada br. odbyła się XLIV sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, podczas której radni skoncentrowali się na realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz strategii rozwoju Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na lata 2023-2030. W inwestycyjnych planach jest między innymi trasa, która ma połączyć Sejny z portem w Elblągu.

Sesja sejmiku rozpoczęła się od podsumowania prac na drogach wojewódzkich. Największa modernizacja tras została zrealizowana w północnej części regionu.

Najgorszy stan dróg mieliśmy tak naprawdę w byłym województwie elbląskim, tam też zostało poczynionych wiele inwestycji takich jak DW 503, DW 513, w tej chwili remontujemy DW 505. To są drogi, które były w bardzo złym stanie technicznym sprawozdaje Waldemar Królikowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Zarząd zrealizował także przebudowę infrastruktury mostowej.

Końcówka trasy 512 i most w Bartoszycach to jest to, co już się wydarzyło, ale to dla nas kluczowa droga, która połączyła tak naprawdę w północnej części województwa wchód z zachodem regionu. W tej chwili koncentrujemy się na drodze wojewódzkiej 527, która prowadzi przez Łuktę do Morąga zaznaczył Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa.

W kolejnej perspektywie drogowcy chcą wykonać inwestycję łączącą Sejny z elbląskim portem.

Potrzebna jest modernizacja drogi 653, 655 i 592 i takie projekty przygotowujemy na nową perspektywę finansową, jeśli chodzi o środki pozyskiwane z Unii Europejskiej mówi Waldemar Królikowski.

Podczas obrad sejmiku poddano ocenie również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Bardzo fajnie schodzą pieniądze na obiekty zabytkowe, ponieważ też jest taka możliwość. Dzięki temu piękne, stare kościoły Warmii i Mazur znajdujące się na tych wsiach, do których nie zawsze docierały pieniądze w należytej wysokości, mogły zmieniać na przykład dachy, uszczelniać pokrycie dachowe, dokonywać jakichś drobnych konserwacji oceniła Bożena Ulewicz, radna sejmiku województwa.

Program jednak nie został jeszcze do końca zrealizowany, brakuje umów obejmujących inwestycje w infrastrukturę.

Dzisiaj jeszcze pozostały konkursy o charakterze infrastrukturalnym. Szczególnie dotyczy to infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Jest to kwota znaczna, kilkadziesiąt milionów złotych do podziału, ale oczywiście zapotrzebowanie jest zawsze większe dodaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Obecnie trwa ocena projektów, a umowy powinny zostać podpisane jeszcze w tym roku.

Źródło: TVP3 Olsztyn