Oferty współpracy

 

Postępowanie OECD

⇒ Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje o  informacji otrzymanej z Sekretariatu OECD  ws. nowego postępowania  przetargowego.Ww. postępowanie przetargowe prowadzone będzie przez Sekretariat OECD. Dotyczy wyboru wykonawcy badania kwestionariuszowego skierowanego do kierowców wykonujących wspólne przejazdy. Termin na zgłaszanie ofert upływa w dniu 29 kwietnia, godz. 14:00.  Firmy zainteresowane uzyskaniem szerszych informacji nt. przedmiotu przetargu oraz możliwością udziału w tym przetargu powinny zarejestrować się na stronie https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html jako potencjalni dostawcy OECD. W przypadku ew, pytań proszę o kontakt: Piotr Krawczyk Radca (Budżet, Zarządzanie Publiczne, Cyfryzacja, Innowacyjność) Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD w Paryżu tel.: +33 (1) 56 28 58 93; kom.: +33 (0) 680 28 01 77        

Postępowania OECD

⇒ Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informacje o otrzymanych z Sekretariatu OECD  dwóch nowych postępowań, które prowadzone będą przez Sekretariat OECD i dotyczyć będą wyboru firm wykonujących następujące usługi: - malowanie i kładzenie wykładzin podłogowych (termin na zgłaszanie ofert upływa w dniu 26 marca , godz. 10:00);
- usługi przeprowadzkowe i przeładunkowe na terenie budynków OECD (termin na zgłaszanie ofert upływa w dniu 30 marca , godz. 10:00). W przypadku ew, pytań proszę o kontakt: Piotr Krawczyk Radca (Budżet, Zarządzanie Publiczne, Cyfryzacja, Innowacyjność), Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD w Paryżu; tel.: +33 (1) 56 28 58 93;

Projekt budowy akademika - Azerbejdżan

⇒ Rząd Azerbejdżanu zamierza latem br. ogłosić przetarg na budowę prywatnego akademika (PBSA, Purpose Built Student Accommodation) przy Azerbejdżańskim Państwowym Uniwersytecie Ropy Naftowej i Przemysłu w Baku. Przedsięwzięcie ma być pierwszym w Azerbejdżanie projektem realizowanym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w oparciu o przyjęte w roku 2016 ustawodawstwo dot. realizacji inwestycji wg modelu BOT (build - operate - transfer). Przetarg obejmował będzie wykonanie obiektu dla ok. 1000-1100 studentów (zaprojektowanie, budowa, wyposażenie itd.), a następnie umowę/koncesję na jego eksploatację przez okres ok. 15-20 lat. Projekt ma również posłużyć jako model dla realizacji podobnych inwestycji w przyszłości, które wg dostępnych informacji są już rozważane. Studium wykonalności projektu zostało wykonane przez KPMG oraz Azjatycki Bank Rozwoju (ADB). Konsultantem projektu jest londyńska firma IMC Worldwide Ltd. Na obecnym etapie trwają konsultacje rynkowe z potencjalnymi inwestorami/operatorami akademika. Uwagi i komentarze zebrane w trakcie konsultacji posłużą końcowemu przygotowaniu warunków projektu i przetargu. Informacja o projekcie na stronie IMC:
https://www.infrapppworld.com/news/azerbaijan-eyes-ppp-for-a-new-purpose-build-student-accommodation

Postępowanie przetargowe OECD dotyczące wyłonienia partnerów zapewniających  rozwiązania cyfrowe. Termin na zgłaszanie ofert upływa w dniu 26 kwietnia (godz. 20:00)

⇒The OECD is issuing this Call for Tenders to solicit high quality, cost-effective proposals to select a pool of partner Contractors for the provision of Digital Solutions and Competencies, in the main areas listed in the table below:
Analytics, Big Data & Data Science, Emerging technologies, Platform Management support,    Platform Orchestration & Automation
Artificial Intelligence Managed Middleware Services, Development Life-cycle support, Monitoring & Management, Development of IT solutions Integration Services     Hybrid & Portability Support     Digital identity & Access Management
Media services, Infrastructure Business services, e.g. ERP management, Infrastructure & network services, Cyber Security, Defence & Data Protection
The deadline for the receipt of Tenders is April 26, 2021, 8:00 PM (UTC +1)
The OECD will use its e-Sourcing portal « Bravo Solution » to conduct this procurement process. Interested candidates should register on the e-Sourcing portal in order to access the associated documents and further information.
Instructions on how to register on the e-Sourcing portal can be found using the following link and accessing the "Supplier Guide" on the homepage.
https://oecd.bravosolution.com

Przetarg na zakup 100 autobusów dla miasta Erywań

⇒W dniu 1 lutego 2021 r. otwarty został przetarg na zakup 100 autobusów z napędem LNG dla miasta Erywań. Termin składania wniosków upływa 31.03.2021 o godz. 10:00. Więcej informacji na temat tego przetargu można znaleźć na stronie: https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=14796223).
Dodatkowo zachęcamy Państwa do zapoznania się z całą ofertą zamówień publicznych EBOR. Ogłoszenia o przetargach EBOR znajdują się na stronie: https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html. Jednocześnie pragniemy także poinformować i zachęcić Państwa do korzystania z informacji o przetargach EBOR oraz zamówieniach innych organizacji, które zamieszczone są na portalu MSZ  - w zakładce Dyplomacja dla Biznesu: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dyplomacja-dla-biznesu

Wybrane oferty biznesowe z Enterprise Europe Network

⇒ Branża motoryzacyjna: niemiecki dystrybutor części samochodowych poszukuje dostawców,  Oferta…
⇒ Branża spożywcza: macedoński importer mrożonek i mięsa poszukuje producentów żywności,  Oferta…

⇒ Branża spożywcza: duński spin-out poszukuje nadwyżek owoców i warzyw, Oferta…
⇒ Branża budowlana: włoski dystrybutor profili aluminiowych, poszukuje umów licencyjnych i dystrybucyjnych, Oferta…


⇒ Branża recyklingowa: szwedzki sklep internetowy szuka dostawców akcesoriów wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu, Oferta…
⇒ Branża kosmetyczna: rumuński producent ręcznie robionych kosmetyków poszukuje dostawców kompozycji zapachowych, Oferta…

 WIĘCEJ OFERT NA STRONIE: https://www.een.wmarr.olsztyn.pl/category/oferty-biznesowe/

Przetarg dot. prac inżynieryjnych i badań w zakresie skanowania pod kątem obecności amunicji oraz broni obszaru o powierzchni ok. 4ha

⇒ W styczniu 2021 r. ogłoszono otwarcie przetargu  dot. prac inżynieryjnych i badań w zakresie skanowania pod kątem obecności amunicji oraz broni obszaru o powierzchni ok. 4ha :  https://www.railbaltica.org/tenders/supplier-meeting-engineering-services-for-scanning-up-to-4-ha-large-area-of-the-potential-munition-buried-in-soil-for-rail-baltica/ W linku znajduje się szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dalsza specyfikacja wymagań.   W celu zgłoszenia zainteresowania należy wypełnić zamieszczony na stronie formularz: https://forms.office.com/Page /ResponsePage.aspx?id=Hs8hKfLmqU29IPx_1zqSCbGSrv94KT1Mrez4y6vUZaRUMVczSzFOREtGS0RWRjRHMlBQTExKQTRTMS4u
Dodatkowo na stronie projektu można znaleźć informacje o wszystkich zamówieniach w ramach projektu Rail Baltica: https://www.railbaltica.org/tenders/. Zachęcamy do przyglądania się tym możliwościom, aktywnego udziału i zgłaszania do nas ewentualnych pytań. Dodatkowe informacje dot. rynku projektów i przetargów organizacji międzynarodowych dostępne są na portalu MSZ – w zakładce „Dyplomacja dla biznesu" pod linkiem https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dyplomacja-dla-biznesu

Przetarg na udzielenie koncesji na eksploatację lądowych złóż ropy naftowej w rejonach Dolnego Konga Kwazy

⇒ Angolska Narodowa Agencja Ropy Naftowej, Gazu i Biopaliw (ANPG) ogłosiła zamiar przeprowadzenia przetargu w celu udzielenia koncesji na eksploatację lądowych złóż ropy naftowej zlokalizowanych w regionach Dolnego Konga (3 bloki) i Kwanzy (6 bloków). Otwarcie przetargu zapowiedziano na dzień 30 kwietnia br. (zgodnie z prawem zamówień publicznych wymagane jest ogłoszenie daty przetargu z wyprzedzeniem 120 dni). Agencja ANPG jest krajowym koncesjonariuszem praw górniczych w zakresie poszukiwania, badań, oceny, rozwoju i produkcji ciekłych węglowodorów i gazów na terytorium Angoli. Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest uiszczenie wadium w wysokości 1 miliona USD, co daje prawo dostępu do bazy danych nt. terenów podlegających koncesjom. Oferty będą zbierane do dnia 9 czerwca br., a dzień później nastąpi ich otwarcie (po 40 dniach od początku przetargu). Oferta ma na celu rozpoczęcie poszukiwań i wydobycia ropy naftowej na lądowym terytorium Angoli w celu ograniczenia spadku jej krajowej produkcji, stymulowania udziału małych i średnich firm sektora naftowego, tworzenia miejsc pracy dla lokalnych pracowników wykwalifikowanych oraz przyciągnięcia do Angoli nowych technologii i dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania. Informacje o miejscach i datach prezentacji technicznej (Roadshows) zostaną ogłoszone w mediach i na portalu Agencji: www.anpg.co.ao.

Wyposażenie elektrowni węglowej w Tajlandii

⇒ Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza do składania ofert  w przetargu na wyposażenie elektrowni węglowej w Tajlandii:
Electricity Generating Authority of Thailand ogłosiło w dn. 1 grudnia 2020 r. przetarg na dostarczenie nowego wyposażenia i materiałów do bloków elektrowni węglowej o mocy nie mniejszej niż 600 MW, w zespole Mae Moh w prowincji Lampang (północna Tajlandia). Szacowana wartość prac wynosi 41,3 mld THB, tj. ok. 1,365 mld USD.  Oferty przetargowe przyjmowane będą w dn. 21 kwietnia 2021 r. W przypadku ew. pytań proszę o bezpośredni kontakt z Panem Pawłem Mokrzyckim w Ambasadzie RP  - e-mail Pawel.Mokrzycki@msz.gov.pl.

Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie zielonego wodoru - Chile

⇒ Chilijska państwowa instytucja CORFO we współpracy z Ministerstwem Energii i  Ministerstwem Dóbr Narodowych ogłosiła nabór propozycji dot. produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania zielonego wodoru i jego pochodnych. Pierwszy etap (Request for Information-RFI) polega na przedstawieniu propozycji projektów H2 w Chile. Zainteresowane przedsiębiorstwa powinny przekazać wymagane dokumenty do 9 grudnia 2020 r. za pomocą elektronicznego sytemu CORFO lub w wersji papierowej, zgodnie z załączonym formularzem (aneks 3) i wzorem listu zamiaru uczestnictwa (aneks 4). Szczegółowe informacje o zgłaszaniu projektów i wymaganiach znajdują się w załączonym pliku w języku hiszpańskim i na platformie: www.corfo.cl, na której będą publikowane aktualizacje. Nabór propozycji RFI nie ma charakteru wiążącego. Oferta skierowana jest zarówno do firm chilijskich, jak i zagranicznych. Polskie przedsiębiorstwa, które chciałyby wziąć udział w naborze powinny przedstawić informacje zgodnie z aneksem 3 oraz dokumenty wymagane w pkt. 3 (participantes) załączonego pliku. Należy się spodziewać, że na bazie przedstawionych propozycji w etapie RFI ogłaszane będą późniejsze przetargi od 2021 r. (etap RFP) W razie dodatkowych pytań można kontaktować się bezpośrednio z CORFO: contacto@corfo.cl.

Poszukiwany helikopter i samolot

⇒ Ambasada Panamy poszukuje dla jednego z tamtejszych  przedsiębiorców: helikoptera  Bell407 oraz samolotu Hawker 800 lub Cesna Citation 10. Kontakt: Dariusz Latoszek, Wydział Dwustronnej Współpracy Gospodarczej Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
tel. +48 /22/ 411 92 98; Dariusz.Latoszek@mr.gov.pl

Poszukiwany producent jabłek - eksport do Kazachstanu

Kazachstańska Spółka TOO „MA Trading Group”  poszukuje producenta jabłek z Polski oraz firmy transportowej, dokonującej dostawy towarów z Polski do Kazachstanu. Oferuje również sprzedaż kazachstańskiej cebuli do Polski. Osoba do kontaktu: Pan Abay Seytenov – Dyrektor, Tel.: +7 (7172) 573531, e-mail: abay.kz@mail.ru; ma.trade18@gmail.com

Wybrane oferty biznesowe Enterprise Europe Network.  Więcej ofert znajdziesz TUTAJ

⇒ BRDE20190305001 Niemiecka agencja handlowa od ponad 20 lat dystrybuuje pianki i włókniny z Europy Zachodniej na rynku polskim. Posiada dogłębną znajomość rynku i kontakty w branży mebli i materacy. Z uwagi na fakt, iż Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków meblowych, agencja poszukuje firm zajmujących się przetwarzaniem piany, np. cięcie i wykrawanie strumieniem wody, zainteresowanych wejściem na polski rynek w ramach usług dystrybucyjnych lub umowy agencyjnej.
⇒ BRHR20190104001 Chorwacka firma poszukuje partnerów z UE lub innych krajów, które chcą rozszerzyć swoją działalność na terytorium Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii lub Słowenii. Firma prosi o współpracę biznesową w postaci centrum dystrybucyjnego i prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej dla potencjalnych partnerów. Firma zainteresowana jest podpisaniem umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
⇒ BRCY20190404001 Cypryjska firma, której głównym przedmiotem działalności jest eksport produktów spożywczych (mrożone mięso, ryby) i innych towarów, poszukuje producentów / dostawców / wołowiny, wieprzowiny, kurczaka i indyka w Europie, dla których może świadczyć usługi komercyjne lub usługi dystrybucji.
⇒ BRCZ20190416001 Czeska firma z sektora MSP działająca na rynku detalicznej sprzedaży ubrań i dodatków poszukuje producentów i dostawców organicznych tekstyliów i gotowej odzieży.
⇒ BRRO20190404002 Rumuńska firma zajmująca się handlem roślinami aromatycznymi i leczniczymi oraz ich nasionami poszukuje nowych dostawców organicznie hodowanych kolendry i gorczycy.

Prace w branży metalurgicznej oraz górniczej  - Kazachstan

⇒Międzynarodowa spółka Eurasian Resources Group (ERG), będąca kluczowym dostawcą m.in. rudy żelaza, aluminium, energii elektrycznej w Kazachstanie, realizuje obecnie projekty inwestycyjne, skierowane głownie na modernizację technologii oraz sprzętu wyprodukowanego za czasów Związku Radzieckiego/ budowę nowych zakładów przemysłowych/ uruchomienie nowych linii produkcyjnych. Celem realizacji projektów jest zwiększenie wydajności produkcyjnej hut/zakładów – branża metalurgiczna oraz górnicza. Projekty finansowane są ze środków własnych ERG. Udostępniamy listę projektów, którą znajdziesz TUTAJ..., która zawiera m.in. krótką informację nt. terminów realizacji, branży, wysokości środków przeznaczonych przez ERG na inwestycje, zakres niezbędnych prac.

Firma  z Kazachstanu zainteresowana współpracą w zakresie sprzedaży wyrobów hutniczych

⇒ Kazachstańska firma zainteresowana jest nawiązaniem współpracy z polskimi przedsiębiorstwami w zakresie sprzedaży wyrobów hutniczych. Od 2009 r. spółka „StylMet XXI” zajmuje się handlem wyrobami hutniczymi, m.in.: aluminium, babbitt, brąz, nikiel, mosiądz, ołow, cyna, stal nierdzewna, spoiwo lutownicze, tytan i inne jako blachy, kształtowniki, druty etc. Asortyment produktów oferowanych przez „StylMet XXI” ciągle się poszerza. Osoba kontaktowa: Vadim Drapikovskiy, Tel.kom.: +7 705 300 00 13, E-e-mail: kss2004@mail.ru; http://stylmet.kz/

Firma  z Kazachstanu zainteresowana współpracą przy budowie kompleksu mieszkalnego

⇒  Przekazujmy Państwu, prezentację dot. projektu budowy kompleksu mieszkalnego w Nur-Sułtan. W celu uzyskania szczegółów nt. projektu, prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem kazachstańskiej firmy „Merey&Ltd” (najlepiej w j. rosyjskim): Алтай Айтжанов (Pan Ałtaj Ajtżanow); Mob. +7 707 410 38 99;  e-mail: altai_aitzhanov@mail.ru. Możliwy jest również kontakt przez  Biuro PAIH w Kazachstanie: Luba Papurina; Business Development Manager; Kazakhstan Bureau, tel. +7 701 082 55 98, e-mail: lyubov.papurina@paih.gov.pl

Kazachstańskie Zakłady Meblarskie zapraszają do uruchomienia wspólnej produkcji 

⇒  Kazachstańskie Zakłady Meblarskie zainteresowane są nawiązaniem współpracy  w zakresie uruchomienia wspólnej produkcji na terenie Kazachstanu. „Astański Zakład Meblarski” Sp. z o.o. założona została w 2009 roku. Spółka posiada biuro, zakład produkcyjny oraz salon meblowy „Medina” w centrum miasta Astana. „ŻAK” Sp. z o.o. założona została w 1997 roku. Spółka posiada własną bazę produkcyjną o powierzchni 1 ha działki i salon meblowy. Firma jest jednym z założycieli „Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Przemysłu Meblarskiego i Obróbki Drewna Republiki Kazachstanu”. W obu zakładach wykorzystywany jest sprzęt niemiecki. Głównymi kierunkami produkcji spółek są meble biurowe i gospodarcze (ponad 450 pozycji). W produkcji wykorzystywane są akcesoria niemieckie oraz dobrej jakości laminowane płyty wiórowe, które odpowiadają standardom międzynarodowym i normom przemysłowym. Spółka posiada wysokotechnologiczny automatyzowany sprzęt („BURKLE”) z komputerowymi systemami zarządzania do produkcji laminowanych płyt wiórowych o wymiarach 2750-1830, 2444-1830, 3750-1830 i grubości od 10 do 30 mm.  Import mebli do Kazachstanu wynosi ok. 70%. Firmy poszukują partnerów, z którymi można uruchomić produkcję mebli w Kazachstanie. Warto podkreślić, iż w celu uzyskania preferencji dla biznesu, spółki zagraniczne powinny uruchomić produkcję na miejscu. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z przedstawicielem zakładów (najlepiej j. rosyjski, ew. j. angielski): Pan Zhalgas Alman (Жалгас Алман); Mob. +7 701 712 22 49; e-mail: mebel-amf@mail.ru 

Firma  z Kazachstanu zainteresowana współpracą z producentem jabłek

⇒  Polska Agencja Inwestycji i Handlu poprzez swoje Biuro Handlowe w Kazachstanie, poszukuje partnera dla Spółki TOO „MA Trading Group” , która jest zainteresowana współpracą z producentem jabłek z Polski oraz z firmą transportową, dokonującą dostawy towarów z Polski do Kazachstanu. Osoba do kontaktu: Pan Abay Seytenov – Dyrektor; Tel.: +7 (7172) 573531;e-mail: abay.kz@mail.ru

Firma  z Kazachstanu zainteresowana współpracą przy budowie elektrowni hybrydowej

⇒  Polska Agencja Inwestycji i Handlu poprzez swoje Biuro Handlowe w Kazachstanie, poszukuje partnera dla Spółki „Zor Biogas” Sp. z o.o., która  planuje budowę elektrowni hybrydowej z wykorzystaniem biogazu i energii solarnej. W związku z tym poszukuje polskich partnerów mających doświadczenie w tym zakresie. Poniżej dostępny jest  projekt dot. budowy elektrowni.
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu (najlepiej w j. rosyjskim lub angielskim): Pan Aleksandr Trebukhin – Dyrektor „Zor Biogas” Sp. z o.o; Tel. +7 708 000 08 53; e-mail: trebukhin@zor-biogas.com.
Prezentacja wersja EN

Firma  z Kazachstanu zainteresowana współpracą z firmą  produkującą artykuły chemii gospodarczej

⇒  Polska Agencja Inwestycji i Handlu poprzez swoje Biuro Handlowe w Kazachstanie, poszukuje partnera dla Spółki TOO „Tauasar-KKŻKOM” która jest producentem detergentów syntetycznych w Szachtinsku (w obwodzie Karagandyjskim Republki Kazachstanu). Firma poszukuje partnera/ inwestora specjalizującego się w produkcji artykułów chemii gospodarczej.
Osoba do kontaktu: Pan Panabiek Kikimow – DyrektorTOO „Tauasar-KKŻKOM”; Tel./faks: +7 727 395 60 06; e-mail: tauasark@mail.ru
O firmie     Prezentacja wersja EN        Prezentacja wersja RU

Firma  z Kazachstanu zainteresowana współpracą z polską firmą  produkującą  wina

⇒  Polska Agencja Inwestycji i Handlu poprzez swoje Biuro Handlowe w Kazachstanie, poszukuje partnera dla firmy „Apfel Alatau” Sp. z o.o., która jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z polskimi firmami z zakresu produkcji win.  Projekt dot. możliwości produkcyjnych znajduje się TUTAJ... W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu (najlepiej w j. rosyjskim lub angielskim): Pan Aleksandr Trebukhin – Dyrektor „Apfel Alatau” Sp. z o.o.; Tel. +7 708 000 08 53; e-mail: trebukhin@zor-biogas.com

Firma  z Kazachstanu zainteresowana zakupem polskiego sprzętu do hodowli ryb

⇒  Polska Agencja Inwestycji i Handlu poprzez swoje Biuro Handlowe w Kazachstanie, poszukuje partnera dla firmy „Zor Fish” Sp. z o.o., która  zainteresowana jest zakupem polskiego sprzętu do hodowli ryb.  Projekt dot. budowy fabryki dostępny jest TUTAJ... W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu (najlepiej w j. rosyjskim lub angielskim): Pan Aleksandr Trebukhin – Dyrektor „Zor Fish” Sp. z o.o.; Tel. +7 708 000 08 53; e-mail: trebukhin@zor-biogas.com

Firma  z Kazachstanu poszukuje dystrybutora odzieży polskiej produkcji

Polska Agencja Inwestycji i Handlu poprzez swoje Biuro Handlowe w Kazachstanie, poszukuje partnera dla firmy  „BA GROUP”. Przedsiębiorstwa z Polski, które byłyby zainteresowane dystrybucją obuwia i odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej polskiej produkcji na terenie Kazachstanu zapraszamy do kontaktu. Dubek Zhabykenov – Dyrektor Generalny, Kom.: +7 701 744 75 78; Tel.: +7 (727) 377-0394, +7 (727) 377-0318, +7 (727) 377-0521, +7 (727) 377-0005, +7 (727) 377-0011; Tel./fax: +7 (727) 377-0378; e-mail: baofs@baservices.kz, d.zhabykenov@baservices.kz; www.bagroup.kz

Wybrane oferty biznesowe Enterprise Europe Network.  Więcej ofert znajdziesz TUTAJ

⇒  BOBG20180630001 Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji narzędzi hydraulicznych. Firma oferuje zróżnicowane innowacyjne urządzenia hydrauliczne automatycznym ustawianiem pozycji pracy. Jedną z głównych zalet jest to, że ciecz robocza jest używana jako hydrauliczny mechanizm różnicowy. Poszukiwana jest umowa produkcyjna.

BOBR20180521004  Brazylijska firma z siedzibą w stanie Ceará prowadzi działania marketingowe swojej marki od ponad 40 lat. Firma została zrestrukturyzowana w 2012 r. Obszarem jej działalności jest produkcja i eksport odzieży dziecięcej i tekstyliów domowych, z haftami wysokiej jakości. Firma poszukuje dystrybutorów w Europie.

BOCZ20181019001  Czeski uniwersytet o długiej tradycji opracowywania różnych powłok szklanych oferuje nową hydrofobową, olefinową i ochronną powłokę do szkła. Obecnie wygrał trudny konkurs prowadzony przez dużego producenta materiałów szklanych. Uczelnia poszukuje firmy zdolnej do wdrożenia know-how do produkcji powłoki dla partnera uniwersyteckiego, a także do dalszej dystrybucji. Dostarczenie know-how zakłada się na podstawie umowy licencyjnej.

BOFR20181030001  Francuskie przedsiębiorstwo agrobiotechnologiczne produkujące wapno morskie oraz aromaty rybne szuka dystrybutorów do sprzedaży swoich naturalnych składników spożywczych. Wapno morskie może być używane jako składnik suplementów dla zdrowych kości i stawów, potraw dietetycznych oraz napoi do suplementacji wapna; aromaty rybne zawierają proszek z dorsza do użycia w zupach, bazach aromatycznych, gotowych posiłkach i napojach. Firma oferuje umowę dystrybucyjną dla potencjalnych partnerów w Europie, Azji, USA i Kanadzie.

  BOHR20170209001  Chorwacka firma z sektora MŚP z innowacyjnym podejściem do opracowywania niestandardowych rozwiązań informatycznych, związanych z umożliwieniem przeprowadzenia migracji z przestarzałej technologii oprogramowania i dokumentów Excel do baz danych aplikacji sieciowych. Jest to bardzo przydatna funkcja dla wielu sektorów, takich jak produkcja, finanse, laboratoria, badania i rozwój oraz w systemach zarządzania jakością. Firma jest zainteresowana zlecaniem podwykonawstwa firmom konsultingowym, zajmującym się realizacją zadań związanych z ERP (planowaniem zasobów przedsiębiorstwa) w obszarze produkcji.
BOIL20180910001 Izraelska firma specjalizuje się w rozwoju w e-handlu do asystowania markom sprzedażowym oraz firmom w celu zwiększania przychodów poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii i strategii. Zaawansowanie i oferowanych rozwiązań zawiera wysoką jakość, doświadczenie i profesjonalizm kadry firmy, kreatywność technologiczną, innowacyjność itp. Poszukiwani partnerzy to agenci zaznajomieni ze sprzedażą/e-handlem/ marketingiem cyfrowym. 
 BONL20181002001 Renomowana holenderska firma specjalizuje się w zrównoważonych, ekologicznych i ekonomicznych stabilizacjach/wzmacnianiu podłoża/gruntu na miejscu (in-situ), w celu uzyskania założonych parametrów wytrzymałościowych, do użytku dla nieprzepuszczalnej infrastruktury drogowej, portów, magazynów, parkingów, terminali kontenerowych, kopalni i lotnisk oraz unieruchomienia zanieczyszczonych gleb. Oferowane produkty mają postać drobnego proszku, wytwarzanego  ze specjalnej kompozycji syntetycznych zeolitów i metali ziem alkalicznych w połączeniu z aktywatorami, które są stosowane na miejscu, w połączeniu z cementem. Firma jest zainteresowana współpracą w ramach umów agencyjnych z partnerami, którzy chcieliby promować i sprzedawać te produkty nowym klientom.
BORO20180927001 Rumuńska firma posiada wyjątkowe doświadczenie i zdolności produkcyjne do kompletowania konstrukcji spawanych oraz prac przy obróbce mechanicznej dla różnych gałęzi przemysłu (np. metalurgicznego, samochodowego lub spożywczego). Firma jest zainteresowana identyfikacją nowych partnerów biznesowych chcących wykorzystać jej moce produkcyjne. Współpraca z partnerami będzie oparta o umowę produkcyjną. BORO20181014001 
Rumuński wynalazca opracował przenośną, wielokrotnego użytku deskę sedesową, poszukuje firm partnerskich z branży higienicznej do komercjalizacji produktu. Oczekiwana forma współpracy to umowa licencyjna lub umowa produkcyjna.
BORO20181022001  Rumuńska firma zlokalizowana w Transylwanii działa w branży budowlanej. Główną specjalizacją firmy jest projektowanie i realizacja sieci instalacyjnych: elektrycznych,  wodnych, kablowych, telefonicznych, itp. oraz budowa obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych. Firma jest zainteresowana świadczeniem swoich usług za granicą i chciałaby podjąć współpracę jako podwykonawca  w projektach z wymienionych obszarów. 
BOSK20180917001  Słowacka firma kompleksowo rozwiązuje problemy swoich klientów odnośnie słabej jakości wsparcia klienta, obsługi, produktu i marketingu. Firma oferuje platformę do CEM używaną do mierzenia poziomu zadowolenia klienta, poziomu zaangażowania klienta oraz pomiaru odsetek promotorów netto. Firma szuka partnera do odsprzedaży na zasadzie umowy komercyjnej, który pomógłby ustanowić i zwiększyć wpływy marki na lokalnym rynku.
 BOTR20180920005  Turecka firma specjalizuje się w konstrukcjach stalowych oraz dźwigach. Firma produkuje duże dźwigi, żurawie,  dźwigi gąsienicowe, żurawie hydrauliczne, żurawie do zadań specjalnych oraz dźwigi na zamówienie. Firma szuka dystrybutorów i agentów komercyjnych do umowy dystrybucyjnej i komercyjnej w celu zwiększenia swoich udziałów w rynku.
PROJEKT URUCHOMIENIA PRODUKCJI WYROBÓW MIĘSNYCH  - KAZACHSTAN

W roku 2014 „Agroinvest Kartal” Sp. z o.o. wykupiła stary poradziecki kompleks na 10 000 głów bydła. W latach 2015-2018 została realizowana jego modernizacja zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Farma jest zautomatyzowana, posiada infrastrukturę (2 nowe linie przekazywania energii elektrycznej, zbiorniki wody), 40 ha ziemi, na której znajduje się 25 budynków, każdy o powierzchni 1 300 m2 (ogólna powierzchnia 32 500 m2), fabryka pasz i inne. Obecnie farma może produkować 30 000 głów na ubój rocznie (tu potrzebny jest kapitał obrotowy, technika rolnicza oraz inwestycje na kwotę ok. 300 000 EUR w sprzęt). Oddzielnie potrzebne jest sfinansowanie uruchomienia ubojni (fundament już jest). Istniejące budynki pozwalają produkować do 60 000 głów (trzeba dodać sprzęt). Natomiast ziemia i infrastruktura pozwalają rozszerzyć projekt do 145 000 głów rocznie.
Projekt skierowany jest na rynek wewnętrzny (przy całkowitej mocy 145 000 głów obejmie to 1012% rynku Kazachstanu. Ponadto, projekt jest ciekawy dla firm, które osiągały dobre wielkości sprzedaży wieprzowiny lub wyrobów mięsnych do Rosji, przed sankcjami. Istnieje także możliwość uruchomienia produkcji kiełbasy (projekt ubojni to również przewiduje). Produkcja kiełbasy pozwoli mieć nieograniczony rynek zbytu w Chinach (do granicy – 330 km) i w Rosji. Potrzebny jest partner do realizacji tych idei. Możliwości współpracy – wspólne przedsiębiorstwo z kontrolnym pakietem akcji u inwestora polskiego, rozpatrywana jest także całkowita sprzedaż. Istnieje możliwość podpisania kontraktu z państwem. Osoba do kontaktu: Pan Rollan Mussinov – Dyrektor Generalny „Agroinvest Kartal” Sp. z o.o. Tel. kom. +7 701 070 97 09 e-mail: mussinov@gmail.com

ZAPROSZENIE DO REALIZACJI PROJEKTÓW - KAZACHSTAN

⇒  Narodowa Spółka „Socjalno-Przedsiębiorcza Korporacja „Esil” S.A. (obwód akmoliński, Kazachstan) zaprasza firmy polskie do realizacji projektów:
1)    Reprodukcyjna ferma bydła do produkcji nabiału (koszt 9-10 mln EUR). Projekt znajduje się na etapie przygotowawczym. Projekt części budowlanej jest praktycznie gotowy. Potrzebny jest dostawca bydła i oprogramowania.
2)    Ferma drobiu o mocy 31,7 tys. ton mięsa rocznie (koszt 43,8 mln EUR). Cała dokumentacja jest przygotowana, ewentualnie potrzebna jest aktualizacja na datę bieżącą.
Oprócz tego poszukiwani są partnerzy do realizacji następujących projektów:
1)    Głębokie przetwórstwo pszenicy do 100 000 ton rocznie – produkcja glutenu i skrobi
2)    Szklarnie 5- 10 ha
3)    Kompleks hodowli świń o mocy 25-30 tys. głów rocznie
4)    Projekt modernizacji elektrociepłowni
5)    Produkcja jęczmiennego słodu piwnego
Przedstawiciele korporacji zainteresowani są przyjazdem do Polski w celu szczegółowego omówienia powyższych tematów.  Inicjatorem projektów jest Narodowa Spółka „Socjalno-Przedsiębiorcza Korporacja „Esil” S.A., 100% udziałowcem której jest Akimat (Urząd Wojewódzki) obwodu akmolińskiego. W celu realizacji projektów tworzone są spółki-córki z pozyskaniem partnerów-udziałowców. W sferze odpowiedzialności Korporacji znajdują się: zapewnienie subsydiów, włączenie projektów do programów państwowych, w ramach których także istnieje możliwość przyciągnięcia państwowych instytutów finansowych. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt z ekspertem ZBH PAIH S.A. w Kazachstanie – Lubą Papuriną, e-mail: lyubov.papurina@paih.gov.pl

PRZETARG NA 180 POCIĄGÓW

⇒  Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że grupy zarządzające transportem w regionie paryskim Ile-de-France tj. Mobilités (dawny Stif), RATP i SNCF ogłosiły przetarg na 180 pociągów nowej generacji (146 w ofercie podstawowej i dodatkowe 34 opcjonalnie). Nowe pociągi mają zastąpić składy z lat 80-tych obecnie kursujące na linii RER B, która codziennie przewozi 900 tys. pasażerów w aglomeracji paryskiej na osi północ-południe i obsługuje m.in. główne paryskie lotnisko Roissy – Charles de Gaulle. Oczekuje się, że pierwsze dostawy zostaną zrealizowane w 2024 r. i po uzyskaniu homologacji wyjadą na tory w 2025. Wg kryteriów przetargu nowe pociągi powinny posiadać m.in. klimatyzację, system wideoprotekcji, 10%-20% miejsc dostępnych dla osób niepełnosprawnych, a także powinny być przystosowane do wykorzystania zarówno na liniach SNCF jak i RATP. Przetarg wpisuje się w decyzję z lipca 2016 o przyśpieszeniu wymiany pociągów o 5 lat (pierwotnie przewidywano 2030). Do czasu zakupu nowych pociągów przeprowadzana jest modernizacja obecnie kursujących składów w celu poprawy komfortu podróżnych. Nie podano całkowitej wartości przetargu, jednak tytułem porównania można przypomnieć, że w ub.r. IDFM oraz SNCF złożyły zamówienie w firmach Alstom i Bombardier na 255 pociągów o zbliżonych parametrach na łączną kwotę 3,75 mld euro. Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ...

ZAPROSZENIE DO PREKWALIFIKACJI NA BUDOWĘ ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW we Lwowie

Dot. zaproszenia do udziału w prekwalifikacji przedsiębiorstw zainteresowanych przetargiem na budowę zakładu utylizacji odpadów we Lwowie (finansowanie EBOR, termin: 09.07.2018 r.) Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych uprzejmie zaprasza przedsiębiorców do udziału w prekwalifikacji na budowę zakładu utylizacji odpadów we Lwowie. W celu udziału w prekwalifikacji należy w terminie do 9 lipca br. przekazać stosowne dokumenty na adres zelene.misto@lvivcity.gov.ua. Informacje o wymaganych dokumentach oraz ich wzory można uzyskać pod tym samym adresem. Szczegółowe informacje, w tym zaproszenie do udziału we wstępnej kwalifikacji dostępne są TUTAJ...
Dane dot. przetargu:
Procurement ref: 9136-PRE-49437
Location: Ukraine
Business sector: Municipal
Project number: 48466
Funding source: EBRD, CTF, E5P
Contract type: Project goods, works and services
Issue date:08 Jun 2018
Closing date: 09 Jul 2018 at 17:00 Local time
 
Dane kontaktowe:
Lviv Communal Enterprise «Zelene Misto»
Address: City Hall, Rynok Square 1, Lviv, 79008, Ukraine
Contact person: Mr. Vadym Nozdria, Director
Tel: +38 (032) 297 55 78
Email:  zelene.misto@lvivcity.gov.ua

Wybrane oferty biznesowe Enterprise Europe Network.  Więcej ofert znajdziesz TUTAJ

BRAT20180223001 Nowatorski start up z Austrii opracował trzy różne rodzaje poduszek wypełnianych granulatem drzewnym (sosna pinia). Wraz ze wzrostem zamówień firma poszukuje europejskich partnerów produkcyjnych do szycia, wyszywania i wypełniania poduszek wykonanych z wełny merino (wypełnionych granulatem drzewnym). Zawarcie umowy produkcyjnej ma na celu zwiększenie produkcji oraz redukcję kosztów.
BOCZ20180319001 Mała czeska firma stworzyła urządzenie magazynujące energię do użytku domowego. Jest to jednofazowe urządzenie, posiadające system zarządzania energią, baterię, elektroniczne systemy sterowania, bezpieczeństwa i komunikacji, inwerter oraz ładowarkę fotowoltaiczną. Firma poszukuje firm z sektora fotowoltaicznego w celu podpisania umowy agencyjnej lub dystrybucji.
 BOLT20180321002 Litewska firma produkująca ręcznie tkane wyroby, takie jak szaliki i narzuty z naturalnych materiałów (jedwab, wełna, len) poszukuje dystrybutorów.
 BRNL20180215001 Holenderskie MŚP projektuje, produkuje i sprzedaje ręcznie robione skórzane torebki damskie, paski i akcesoria z najwyższej jakości produktów. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na nową linię produktów, tzw. sandały Rzymianki, firma poszukuje producentów wspomnianego obuwia zainteresowanych współpracą w ramach umowy produkcyjnej.
 BOTR20171221001 Turecka firma produkująca systemy podgrzewania wody, pompy ciepła oraz profile aluminiowe poszukuje możliwości nawiązania współpracy z wiarygodnymi partnerami z Europy zajmującymi się pompami ciepła. Firma jest zarejestrowanym dostawcą produktów dla ONZ i oferuje przyjazne dla środowiska rozwiązania tworzone przy użyciu opatentowanych technologii. Firma poszukuje dystrybutorów. Więcej...

Norweska firma poszukuje producenta rozwiązań przeciwpożarowych, hydraulicznych i natryskowych

⇒ Największy norweski dostarczyciel usług hydraulicznych  poszukuje producenta rozwiązań przeciwpożarowych, hydraulicznych i natryskowych. Firma wymaga, aby producent miał doświadczenie w realizowaniu projektów w Skandynawii.
Link do strony firmy: VB.no  Więcej informacji udzieli Pani Martalena Madej, Kierownik Biura Handlowego w Oslo tel.: +47 462 43 456; e-mail: martalena.madej@paih.gov.pl.
 

Zaproszenie do współpracy z firmą Boeing, spotkanie 24.06.2018 r.  w Warszawie

⇒ Amerykański koncern lotniczy jest zainteresowany bliższym rozeznaniem możliwości współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym, wyższymi uczelniami technicznymi, a także firmami, które oferują rozwiązania mogące znaleźć zastosowanie w szeroko rozumianym lotnictwie cywilnym (np. badania nad materiałami czy alternatywnymi paliwami, rozwiązania z zakresu IT, designu czy rozrywki pokładowej).  Spotkanie w Warszawie — w odróżnieniu od organizowanego dwa dni wcześniej w Rzeszowie — będzie właśnie zaadresowane do podmiotów spoza sektora lotniczego, które uznają, że ich oferta technologiczna może zainteresować partnerów z Boeinga. Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu w Warszawie zapraszamy do wzięcia udziału we wstępnej kwalifikacji poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go najpóźniej do czwartku 24 maja br. na adres daniel.piekarski@msz.gov.pl. Czytaj więcej...
 

Francuska firma realizująca projekt przebudowy lotniska Paryż Orly, poszukuje przedsiębiorstw, które są w stanie dostarczyć cały asortyment lub poszczególne produkty z poniższej listy. Zainteresowane firmy proszę o kontakt: tel.  +48 89 512 51 72 lub e-mail: a.bailey@warmia.mazury.pl

⇒  Sufity podwieszane:
⦁    kasetony z włókna mineralnego,
⦁    BA13,
⦁    płyty gipsowo-kartonowe,
⦁    kasetony z siatki metalowej,
⦁    kasetony z mikro perforowanych listew metalowych,
⦁    kasetony z perforowanych tacek metalowe,
⦁    szkielety metalowe.
⇒    Okładziny:
⦁    okładziny z litego drewna,
⦁    okładziny drewniane lakierowane płyty MDF,
⦁    okładziny z drewna laminowanego,
⦁    okładziny ze szkła lakierowanego,
⦁    okładziny metalowe,
⦁    szkielety metalowe

⇒  Ścianki działowe:
⦁    oszklone przegrody na zacisk oraz łączone na krawędziach,
⦁    ścianki z melaminy/laminatu,
⦁    płyty gipsowo-kartonowe,
⦁    ramy.
⇒     Zamki (ślusarka/obróbka metalu).

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję