Zrealizowane inwestycje

 

mapa

 

 

 

Atlas Warmii i Mazur

System umożliwia dostęp do informacji o regionie, publikowanych na mapach. Informacje mogą pomóc w znalezieniu terenów atrakcyjnych inwestycyjnie, pomóc w określeniu wpływu usytuowania inwestycji na rozwój stref zurbanizowanych i rolnych, wpływu wzrostu populacji na rozwój terenów miejskich i wiejskich czy tez pomóc we wstępnym określeniu stopnia skomplikowania prowadzenia inwestycji (na przykład drogowej), spowodowanej strukturą własności gruntów na danym terenie.

Atlas Warmii i Mazur może wspomóc podejmowanie decyzji w takich dziedzinach jak planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, rolnictwo, ochrona zdrowia, zarządzanie zasobami naturalnymi, zarządzanie kryzysowe, telekomunikacja czy transport.
Więcej informacji: http://atlas.warmia.mazury.pl/

 

 ekomarina

 eko mikolajki

 

 

 Budowa ekomarin na Mazurach

Ostatnie lata to niezwykle dynamiczny rozwój infrastruktury dla turystów – na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich powstało kilkanaście ekologicznych przystani, gotowych na przyjęcie tysięcy żeglarzy: w Węgorzewie, Wilkasach, Mikołajkach, Kamieniu, Korektywie, Piszu, Mrągowie, Zalewie, Siemianach, Iławie i Rynie. Dla Mazur, które przyciągają żeglarzy z kraju i z zagranicy, projekt ma ogromne znaczenie, ponieważ pozwala nie tylko na rozwój turystyki żeglarskiej, ale i na zastosowanie kompleksowych rozwiązań ekologicznych. W ekomarinach możliwy jest bowiem odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz dostęp do węzła sanitarnego.


W 2011 roku nastąpiło także otwarcie ekomariny w Giżycku, nad jeziorem Niegocin – największego obecnie portu jachtowego na Mazurach. W ekomarinie może cumować  138 jednostek pływających, żeglarze mają dostęp do energii elektrycznej i wody. Port wyposażony jest w system odbioru ścieków i nieczystości z jednostek pływających.

 

 

 

 

droga1

Inwestycje drogowe
Ostatnie lata w województwie warmińsko-mazurskim to okres przebudowy i remonty dróg, w tym także tej najważniejszej – ekspresowej ,,siódemki”, która łączy Warszawę z Gdańskiem, przebiegając m.in. przez Nidzicę, Olsztynek, Ostródę, Pasłęk i Elbląg. Zakończone są już inwestycje na odcinkach Nidzica – Olsztynek (wraz z obwodnicą Olsztynka), Miłomłyn – Pasłęk – Elbląg (wraz z obwodnicą Elbląga). W planach jest także przebudowa kolejnych odcinków na drogach ekspresowych nr 7 oraz 51 (Olsztynek – Olsztyn), w najbliższych latach powstanie także obwodnica stolicy regionu – Olsztyna.


Zobacz mapę stanu budowy dróg GDDKiA

Jednocześnie Zarząd Dróg Wojewódzkich realizuje dwa duże projekty unijne, zakładające usprawnienie powiązań komunikacyjnych w południowo-zachodniej oraz północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Czytaj więcej

 

 

baza rsu

Regionalny System Usług - Sieć InnoWaMa
Sieć zrzesza najlepsze w regionie instytucje otoczenia biznesu (fundacje, stowarzyszenia, agencje, instytucje sfery B+R, inst. finansowe, fundusze pożyczkowe itp.) – otwarte na innowacje i działające na rzecz przepływu informacji między sferą B+R i MŚP. Baza instytucji z warmińsko-mazurskiego jest obecnie dostępna na stronie www.bazarsu.warmia.mazury.pl.

 

 

uwm

Regionalne Centrum Informatyczne
Inwestycja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Do zadań centrum należą m.in. zapewnienie pracownikom i studentom uczelni sprawnego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych, udostępnianie oprogramowania i technologii dużych mocy obliczeniowych w celu wspierania badań naukowych i procesu dydaktycznego oraz udostępnienie zasobów informatycznych na potrzeby rozwoju telemedycyny w regionie.

 

 

Centrum Biznesu Rozwoju i Innowacji 2

Budowa parków technologicznych
Obecnie w regionie działają trzy nowoczesne techno-parki: w Elblągu, Ełku i Olsztynie, powstałe z myślą o przedsiębiorstwach innowacyjnych, wykorzystujących technologie najnowszej generacji oraz z myślą o firmach badawczych, których działalność będzie stanowić doskonałą bazę dla rozwoju innowacyjnych inicjatyw na terenie regionu.
Czytaj więcej o możliwościach współpracy z parkami technologicznymi

 

 

szymany2


Budowa lotniska regionalnego w Szymanach

Lotnisko znajduje się w odległości 10 km od miasta Szczytno i 58 km od Olsztyna. Dojazd do lotniska możliwy jest drogą nr 57 (odcinek Szczytno – Wielbark) lub linią kolejową Szczytno – Wielbark.

Port został otwarty w 2016 roku.

 Więcej na stronie internetowej portu: http://mazuryairport.pl/

 

 

 

 internet

 

Budowa sieci szerokopasmowej
Przedmiotem projektu za ponad 300 mln zł jest wybudowanie na terenie województwa szerokopasmowej sieci zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa możliwość korzystania z usług dostępu do Internetu oraz usług kolokacyjnych kanalizacji i urządzeń. Sieć, z liczbą 226 węzłów, w łącznej długości wynosić będzie ponad 2,2 tys. km i obejmie swoim zasięgiem niemal połowę obszaru regionu. Ponadto wybudowana w ramach projektu sieć w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez działających już operatorów umożliwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu ponad 90% populacji województwa.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję