Specjalne Strefy Ekonomiczne

Działający w strefie przedsiębiorcy mogą liczyć na najwyższy w Polsce poziom pomocy publicznej – firmy mogą tu odzyskać nawet 70% kwalifikowanych kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

W województwie działają dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne: Warmińsko-Mazurska oraz Suwalska.

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna                                           Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna                   

• Zajmuje obszar blisko 1057 ha gruntów, zlokalizowanych w 25
podstrefach przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze.

• Działa tu 78 firm (wśród nich tak znane jak Michelin Polska
S.A. oraz LG Electronics Mława), które utworzyły 9,4 tys.
nowych miejsc pracy; dotychczasowe nakłady inwestycyjne
w tej strefie to ponad 4 mld zł.

• Strefa oferuje szeroki wybór uzbrojonych terenów
inwestycyjnych oraz najwyższą w skali kraju pomoc publiczną
oferowaną inwestorom w postaci wysokiego poziomu
zwolnienia z podatku dochodowego: 50% w przypadku dużych
przedsiębiorstw, 60% dla średnich przedsiębiorstw i aż 70%
dla małych przedsiębiorstw
.

 

•  Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna to 19 wydzielonych obszarów w północno-wschodniej Polski znajdujących się na terenie trzech województw:
 
podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. W ramach strefy na Warmii i Mazurach działają podstrefy Ełk,  Olecko oraz Gołdap.


•  Działa tu 112 firm z kapitałem polskim i zagranicznym  (m.in. Fabryka Mebli „Forte” S.A., Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. k., SERWISTAL Sp. z o.o., IMPRESS DECOR Polska Sp. z o.o.,PFLEIDERER MDF Sp. z o.o., Rockwool Polska Sp.zo.o.),które utworzyły ponad 10,1 tys. miejsc pracy, dotychczasowe nakłady inwestycyjne przedsiębiorców w strefie wyniosły ponad 3,5 mld zł, w tym na  terenie Warmii i Mazur to ponad 5 tys. miejsc pracy, nakłady inwestycyjne ponad 1 mln zł.


• Nakłady inwestycyjne przedsiębiorców w strefie wyniosły ponad 3,5 mld zł,
w tym na terenie Warmii i Mazur to ponad 5 tys.  miejsc pracy, nakłady inwestycyjne ponad 1 mln zł.

• Obecnie Suwalska Strefa jest jednym z najlepiej przygotowanych infrastrukturalnie i najszybciej rozwijających się obszarów gospodarczych w Polsce. 
Strefa położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Rosją, Litwą i Białorusią. Przez tereny te prowadzić będzie wkrótce Via Baltica - droga ekspresowa z Warszawy do Tallina w Estonii, biegnąca przez Litwę i Łotwę,
stanowiąc istotną część transeuropejskiego korytarza transportowego oraz Via Carpathia - międzynarodowa trasa relacji
"północ - południe", łącząca Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. W pobliżu terenów suwalskiej strefy przebiegać również będzie trasa międzynarodowego korytarza kolejowego Rail Baltica – łącząca Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki.

• Wielkość pomocy publicznej w przypadku realizowanych w strefie inwestycji wynosi: 50% w przypadku dużych przedsiębiorstw, 60% dla średnich przedsiębiorstw i aż 70% dla małych przedsiębiorstw.

• Cała Strefa ma powierzchnię 662 ha 

 Aby dowiedzieć się więcej wejdź na stronę www.wmsse.com.pl.    Aby dowiedzieć się więcej wejdź na stronę www.ssse.com.pl.

 

Wyniki Warmińsko-Mazurskiej SSE i Suwalskiej (podstrefy Gołdap, Ełk, Olecko) 

 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna     Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna  
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. podpisał w 2017 r. 36 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie objętym granicami W-M SSE. 

Wg W-M SSE dane w wydanych zezwoleniach przedstawiają się następująco:
nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 730 506 000 zł;
zatrudnienie minimum 1517 nowych pracowników;
utrzymanie 7238 miejsc pracy (w przedsiębiorstwach które otrzymały zezwolenia w 2017 r.).

Miniony rok charakteryzował się dużą dynamiką wzrostu podstawowych zmiennych dotyczących efektów funkcjonowania W-M SSE S.A.
W porównaniu z 2016 r.
liczba wydanych nowych zezwoleń jest wyższa o 157% (2016: 14, 2017: 36);
wartość deklarowanych minimalnych nakładów inwestycyjnych wzrosła o 930% (2016: 167 900 000 zł, 2017: 1 730 506 000 zł);
deklarowana minimalna liczba utworzonych przez przedsiębiorców nowych miejsc pracy wzrosła o 322% (2016: 359, 2017: 1517).

Przedsiębiorstwa, które otrzymały zezwolenia w 2017 r. z uwzględnieniem wielkości:
• 15 przedsiębiorstw dużych;
• 12 przedsiębiorstw małych;
• 9 przedsiębiorstw średnich.
Przedsiębiorstwa, które otrzymały zezwolenia w 2017 r. z uwzględnieniem pochodzenia kapitału:
• 29 przedsiębiorstw z kapitałem polskim;
• 2 przedsiębiorstwa z kapitałem angielskim;
• 2 przedsiębiorstwa z kapitałem austriackim;
• 2 przedsiębiorstwa z kapitałem niemieckim;
• przedsiębiorstwo z kapitałem francuskim.

Szczegóły inwestycji:  zobacz tutaj 

 

Podstrefa Ełk:
•  nakłady inwestycyjne – 744 525 088 zł
•  zatrudnienie - 2 450 osób
•  liczba firm - 33


 Podstrefa Gołdap:
•  nakłady inwestycyjne – 248 662 718 zł
•  zatrudnienie – 1 422 osoby
•  liczba firm - 14


Podstrefa Olecko:
•  nakłady inwestycyjne – 26 999 381 zł
•  zatrudnienie – 1 162
•  liczba firm - 1


ŁĄCZNIE:
•  nakłady inwestycyjne – 1 020 187 187 zł
•  zatrudnienie – 5 034 osób
•  ilość firm – 48

W 2017 r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. poniosła nakłady na infrastrukturę drogową podstrefy w Ełku i Gołdapi w wysokości 3,2 mln zł netto.

Zezwolenia wydane w 2017 r. w podstrefach SSSE zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:
1. Liczba wydanych zezwoleń – 6
2. Zadeklarowane nakłady inwestycyjne – 52 107 886 zł
3. Zadeklarowane zatrudnienie – 59 nowych miejsc pracy
4. Liczba utrzymanych miejsc pracy – 351

 

Zestawienie ilości wydanych w 2017 r. pozwoleń w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce:

Katowicka 58
Mielecka  47
Pomorska 36
Warmińsko-Mazurska  36
Wałbrzyska 35
Kostrzyńsko-Słubicka 25
Tarnobrzeska  24
Krakowska 20
Suwalska  15
Legnicka  12
Słupska  9
Starachowicka  5
Kamiennogórska  4


 

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję