Nasze przewagi

Województwo warmińsko-mazurskie to wyjątkowe połączenie potencjału miejsca i potencjału ludzi

- połączenie to tworzy idealne warunki dla biznesu.

 

 

mapa regionWarmia i Mazury położone są w północno-wschodniej części Polski, nad Zalewem Wiślanym, w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy Unii Europejskiej z obwodem kaliningradzkim. Od wschodu region sąsiaduje z województwem podlaskim, od południa z mazowieckim, od południowego zachodu z kujawsko-pomorskim i od zachodu - z województwem pomorskim. Mieszka tu prawie 1,5 mln osób. Stolicą regionu jest Olsztyn, inne duże miasta to Elbląg i Ełk. Z powierzchnią ponad 24 tys. km² warmińsko-mazurskie jest czwartym co do wielkości województwem w kraju.

 

Województwo niewątpliwie należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym rejonów Polski. Warmia i Mazury, nazywane też "Krainą Tysiąca Jezior", stanowią również interesujące miejsce dla inwestorów. Nic więc dziwnego, że sukcesywnie przybywa firm lokujących swój kapitał w warmińsko-mazurskim. Przedsiębiorcy zainspirowani spektakularnym sukcesem takich inwestorów, jak Michelin Polska czy grupa IKEA coraz chętniej korzystają z bogactwa kadr, surowców naturalnych i zaplecza akademickiego.

 

TURYSTYKA

Walory przyrodnicze regionu, czyste środowisko oraz rozbudowana baza hotelowo-noclegowa sprzyjają rozwojowi turystyki na Warmii i Mazurach. O walorach przyrodniczych województwa decydują przede wszystkim duże kompleksy leśne, z Puszczą Piską na czele, liczne jeziora, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i czyste powietrze – Warmia i Mazury znane są jako Zielone Płuca Polski.


Region słynie także z jezior – na Warmii i Mazurach znajduje się ich ponad 3 tys. Jeziora są połączone kanałami i rzekami, tworząc wielokilometrowy system szlaków wodnych i stanowiąc prawdziwy raj dla żeglarzy. Nic więc dziwnego, że Mazurskie Jeziora były jedynym polskim kandydatem w finale światowego plebiscytu na 7 nowych cudów natury, a ostatecznie jako jedyne miejsce z Europy znalazły się w gronie 14 najpiękniejszych miejsc na Ziemi.


Wszystko to sprawia, że województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów z Polski i z zagranicy regionów naszego kraju, co wiąże się z rozbudową infrastruktury dla turystów - hoteli, obiektów noclegowych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, ekologicznych przystani, restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych, barów, stołówek i firm cateringowych. W ostatnich latach na Mazurach powstało kilkanaście nowoczesnych ekomarin, przygotowanych na przyjęcie nawet najbardziej wymagających żeglarzy. W regionie działa także 77 znakomitych hoteli, z czego 52 to hotele trzygwiazdkowe, 21 – czterogwiazdkowe i 4 – pięciogwiazdkowe.


Walory przyrodnicze oraz czyste środowisko stanowią o ogromnym, wciąż jeszcze nie do końca wykorzystanym turystycznym potencjale regionu, a także mają wpływ na wysoką jakość życia na Warmii i Mazurach.

 

   mikolajki ryngospodarka 017

gospodarka 038IMG 0534 16K4665

 

 

BRANŻA ROLNO-SPOŻYWCZA

Warmia i Mazury dominują w Polsce pod względem produkcji mięsa drobiowego, wołowego i wieprzowego, wędlin, masła oraz piwa. Rozwojowi przetwórstwa spożywczego w regionie sprzyjają:
• dogodne warunki naturalne dla rozwoju rolnictwa: użytki rolne stanowią 54 % powierzchni województwa, grunty orne – 36 %, łąki – 6 %, pastwiska – 9 %;
• obecność kopalin (torf i kreda jeziorna) znajdujących zastosowanie w rolnictwie;
• odpowiednie zaplecze naukowo badawcze: szeroka sieć placówek naukowych, liczne instytuty doświadczalne i badawcze PAN, Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa (najbardziej zaanwansowany w Polsce), Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.
• dogodne warunki dla rozwoju rybołówstwa (wody stanowią 6% powierzchni regionu).


Jednym z ważniejszych ośrodków badawczych w regionie i jednym z najlepszych w kraju jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, działający w Olsztynie od 1988 roku. W Instytucie prowadzone są badania podstawowe w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki tych badań znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, hodowli zwierząt, a także w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej. Instytut współpracuje z ośrodkami naukowymi w Hiszpanii, Finlandii, Niemczech, USA, Japonii i Indiach.

W ramach utworzenia Regionalnego Centrum Badań i Transferu Wiedzy ,,Żywność dla zdrowia" instytut rozbudował wysokospecjalistyczne laboratoria badawcze, które dziś są zapleczem naukowo-badawczym dla kreowania innowacji i rozwoju stałej współpracy pomiędzy naukowcami instytutu a przedsiębiorstwami z branży rolno-spożywczej regionu.

 akwakultura UWMrolnictwo2spozywcze

 

mazurskiemiody 007 mazurskiemiody 009      mazurskiemiody 013 

 

SEKTOR DRZEWNO-MEBLARSKI

Bogate zasoby surowca (lasy stanowią 33% powierzchni województwa) w połączeniu z wieloletnią tradycją obróbki drewna wpłynęły na to, że Warmia i Mazury stały się polskim zagłębiem meblowym.


Województwo jest liderem pod względem produkcji tarcicy liściastej i iglastej, a także czołowym eksporterem mebli i wyrobów stolarskich. Lokalne firmy utworzyły Klastry: Mazurskie Okna, Meble Elbląg oraz Meble Lubawa. Rozwojowi przemysłu meblowego sprzyja także wysoka podaż pracowników. Potwierdzeniem atrakcyjności regionu dla inwestorów reprezentujących przemysł drzewno-meblowy jest obecność firmy Ikea w Wielbarku i Lubawie.

 

mebelplast 007mebelplast 009mebelplast 015

 

 

USŁUGI DLA BIZNESU

W gospodarce Warmii i Mazur coraz większego znaczenia nabiera sektor usług biznesowych. Olsztyn – stolica województwa - znajduje się w czołówce miast polskich pod względem powierzchni biurowej w budowie. Obecnie powierzchnie biurowe oddane do użytku w mieście to ok. 50 tys. m2  (Cezal Business Center, Sigma, Europa Center, WPB Business Center, Mars i Warmia Towers). W planach jest także budowa biurowca Centaurus City Park (6 tys. m2 – zakończenie inwestycji zaplanowane jest na kwiecień 2020 roku).

 Na zdjęciach kolejno: Cezal Business Center, Europa Center, Mars, Sigma, Warmia Towers, WPB Business Center):

cezal n 002europa 002mars 002sigma 004warmiatowers 008wpb 004

 

Atuty miasta:
- niskie koszty pracy (Warmia i Mazury należą do regionów o najniższych kosztach pracy w kraju – przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw to 3 437,15 zł brutto – 21% niższe niż średnio w Polsce, 47% mniej niż w mazowieckim, 20% mniej niż na Śląsku oraz 26% mniej niż na Pomorzu;
- odpowiednio wykształcone kadry (potencjał warmińsko-mazurskiego rynku pracy to blisko 36 tysięcy studentów kształcących się na 15 uczelniach wyższych oraz 12 tysięcy absolwentów; inwestorzy mogą liczyć na dostępność absolwentów z bardzo dobrą znajomością języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i ukraińskiego);
- niskie ceny wynajmu powierzchni biurowej (najwyższe czynsze transakcyjne wahają się od 7,5-12 euro miesięcznie za m2).
Rozwojowi sektora w regionie sprzyja także uruchomienie i rozwój Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Wszystko to sprawia, że Olsztyn jest uznawany obecnie za miasto z czołówki liczących się nowych lokalizacji, co potwierdzone zostało w raportach ,,10 Wschodzących Gwiazd Sektora BPO” firmy Colliers International (raport w formie infografiki pobierz TUTAJ) oraz ,,Polska: nowe lokalizacje biurowe” firmy Jones Lang Lasalle (raport pobierz TUTAJ). Raporty pochodzą odpowiednio ze stycznia 2013 roku i maja 2014 roku.

Już teraz powyższe atuty doceniły takie firmy jak Bank Citi Handlowy (centrum rozliczeń), Transcom (specjaliści z zakresu obsługi klienta), Trade Group Call Centre (związana z siecią Orange) czy Prudential - jeden z największych na świecie ubezpieczycieli.

 

 

ENERGETYKA ALTERNATYWNA

Warunki naturalne województwa warmińsko-mazurskiego (duża powierzchnia regionu – 24 tys. km2 i niska gęstość zaludnienia – 60 osób/km²) sprzyjają uprawie roślin energetycznych - w tym wierzby. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prowadzi badania nad przemysłowym wykorzystaniem energii odnawialnej - Wydział Nauk o Środowisku jest partnerem największego i najważniejszego w Polsce projektu badawczo-rozwojowego (poziom zaangażowanych środków to 200 mln zł), którego celem jest opracowanie technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy. Projekt realizowany jest przez konsorcjum grupa ENERGA oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. W projekcie uczestniczą też zespoły badawcze Politechniki Gdańskiej, Instytutu Energetyki w Warszawie, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Politechniki Śląskiej i Politechniki Krakowskiej.

Rozwojowi energetyki alternatywnej na tym obszarze sprzyja również obecność Warmińsko-Mazurskiego Klastra Razem Cieplej. W 2007 roku została oddana do użytku Stacja Energii Wiatrowej w Kisielicach (o mocy 40 MW). Inwestorem farmy wiatrowej był hiszpański koncern IBERDROLA . Farmę tworzy 27 turbin wiatrowych o mocy 1,5 MW każda, a całkowity koszt inwestycji sięgnął ponad 50 mln EUR.

Ze względu na gęstą sieć małych cieków wodnych, umożliwiających budowanie małych elektrowni, w województwie możliwy jest też rozwój sektora energetyczno-wodnego. Najważniejszym czynnikiem sprzyjającym inwestycjom w sektorze jest dostęp do infrastruktury technicznej, zgodność z kierunkami rozwoju wyznaczonymi w strategiach przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wysoka dostępność na rynku pracy pracowników posiadających specyficzne kwalifikacje.

wierzba energetycznaOZE 001OZE 003

 

g

g

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję