W ramach projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” w dniach 6 -7 marca 2023 r. została zorganizowana kolejna misja gospodarcza w formule spotkań internetowych B2B, pomiędzy przedsiębiorcami z Warmii i Mazur a przedsiębiorcami z zagranicy.

W tegorocznej misji wzięły udział cztery firmy reprezentujące szeroko rozumiany sektor meblarski (produkcja mebli i drzwi plus obróbka kamieni naturalnych) oraz jedna z branży HR. Kontrahenci zagraniczni (z Włoch, Niemiec i Szwecji) zostali „dopasowani” biznesowo do polskich przedsiębiorców już na etapie rekrutacji, co znacząco wpłynęło na efektywność rozmów.

W rezultacie spotkań B2B zostały podpisane dwa listy intencyjne, które stanowią wyraz woli podjęcia dalszego dialogu biznesowego pomiędzy przedsiębiorcami.