Program „Kasa dla Asa” ma zapewnić wsparcie finansowe skierowane do wyróżniających się uczniów i pomóc w realizacji ich aspiracji edukacyjnych. 

Celem programu stypendialnego „Kasa dla Asa”, którego inicjatorem jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., jest wspieranie kształcenia zawodowego (branżowego) i technicznego poprzez wspomaganie wyróżniających się uczniów oraz uczestnictwo w rozwijaniu wysokiej jakości kształcenia, dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

Stypendium będą mogli otrzymać uczniowie szkół branżowych (I i II stopnia) oraz techników, którzy osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów (ogólnych i zawodowych) na zakończenie I semestru roku szkolnego 2022/2023 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Warunkiem przystąpienia do programu jest również odbycie praktyki zawodowej lub stażu u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zarządzanym przez W-MSSE (na podstawie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy lub decyzji o wsparciu nowych inwestycji). Stypendium jest jednorazowe i wynosi 1000 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 31 marca 2023 roku.

Szczegółowy regulamin programu stypendialnego, formularz wniosku oraz inne niezbędne dokumenty i informacje dostępne są stronie: www.wmsse.com.pl/kasadlaasa