Prawie 1,8 mld euro na lata 2021-2027 z polityki spójności trafi do naszego województwa. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, rewitalizacji oraz działań związanych z włączeniem społecznym i edukację. W ubiegły piątek marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin wraz z ministrem funduszy i polityki regionalnej Grzegorzem Pudą podpisali w Giżycku kontrakt programowy.

Kontrakt programowy jest instrumentem polityki rozwoju kraju, swego rodzaju umową pomiędzy rządem a zarządem województwa, w której są wskazane konkretne inwestycje ważne dla regionu i całej Polski. Podpisany w piątek kontrakt opiewa na kwotę 1,79 mld euro dla województwa warmińsko-mazurskiego (1,29 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 0,5 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego).

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa z udziałem członków zarządu województwa, podczas której zaprezentowano planowany podział Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (tak nazywa się teraz regionalny program) oraz projekty strategiczne, które mają zostać zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu. Należy jednak pamiętać, że pieniądze z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej zaczną trafiać do naszego regionu dopiero po wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską. Przed nam jeszcze wspólne negocjacje nowego programu regionalnego, w których udział wezmą przedstawiciele rządu, samorządu i oczywiście Komisji Europejskiej. Podpisanie kontraktu programowego było koniecznym warunkiem, aby móc bezpośrednio negocjować z Komisją Europejską.

Zarząd województwa przedstawił na konferencji pakiet przedsięwzięć priorytetowych, istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa, a przede wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców, zaczynając od inwestycji wspierających przedsiębiorców i gospodarkę, poprzez inwestycje skierowane na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ochronę środowiska, kończąc na inwestycjach wychodzących naprzeciw istotnym potrzebom społecznym.

Znaczna część środków europejskich jest planowana na realizację przedsięwzięć związanych z turystyką i kulturą regionu. Na wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych zaplanowano alokację w wysokości 94 mln euro.

Ponad 138 mln euro (289,41 euro na mieszkańca) obejmą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, w ramach których dla Olsztyna planuje się kwotę 68 mln euro, dla Elbląga 49 mln euro, natomiast dla Ełku 21 mln euro.

Jeśli chodzi zaś o projekty strategiczne, zarząd województwa planuje wydać na nie blisko 480 mln euro. W grę wchodzą takie inwestycje jak: budowa nowego przebiegu ul. Bałtyckiej w Olsztynie, Centrum Urazowe przy Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie, Północne Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Ameryce, rozwój Ekonomicznej Strefy Awiacji przy lotnisku w Szymanach, modernizacja Olsztyńskiego Planetarium, Europejskie Centrum Copernicus we Fromborku, Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego, rozwój Szlaku Kopernikowskiego, parki krajobrazowe, poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu EGO i port morski w Elblągu.

Tekst na podstawie: gazetaolsztynska.pl, olsztyn24.com, mobi.olsztyn24.pro.