Dom Polski Wschodniej, wzorem sukcesów poprzednich edycji, zamierza zaprezentować podczas targów różnorodność i dynamikę gospodarki Polski Wschodniej opartej na innowacjach i rozbudowywać nasze międzynarodowe relacje biznesowe.

W ramach przyszłorocznej imprezy odbędą się targi specjalistyczne:
* Industrial Automation – Automatyzacja Produkcji i Procesów oraz Systemy Automatyzacji
* Digital Factory – Zintegrowane Procesy Przemysłowe oraz Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne
* Energy – Wytwarzanie Energii Źródeł Konwencjonalnych i Odnawialnych, Zaopatrzenie w Energię oraz Przesył i Dystrybucja Energii
* Industrial Supply – Dostawy Materiałów do Produkcji oraz Komponentów i Systemów dla Przemysłów Pojazdów Mechanicznych, Maszynowego i Urządzeń Przemysłowych
* Research & Technology – Prace Badawczo-Rozwojowe i Transfer Technologii

W ramach zabezpieczenia odpowiedniej powierzchni wystawienniczej podpisane zostanie porozumienie z Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku, które jest Koordynatorem Klastra Obróbki Metali (KOM) – największego klastra branży metalowej i maszynowej w Polsce. Skupia on blisko 90 firm działających w obszarze usług, produkcji i handlu, a takżę 20 partnerów strategicznych takich jak uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe. W ramach współpracy z KOM zakupiona zostanie powierzchnia wystawiennicza (w sekcji Industrial Supply) w formie wspólnego stoiska dla podmiotów z województw Polski Wschodniej, którzy jednocześnie będą mogli skorzystać z programu oferowanego uczestnikom targów. W gestii uczestników pozostaną koszty związane ze współfinansowaniem kosztów związanych z wynajmem powierzchni i zabudową stoiska (ponad przewidziany poziom dofinansowania DPW), dojazdu, dostawy i odbioru produktów z targów, a także wyżywienia i zakwaterowania.

Niezbędnych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Janusz Poulakowski – Dyrektor Biura Klastra Obróbki Metali w Białymstoku,

e-mail: j.poulakowski@metalklaster.pl, tel. 510-233-607.