9 czerwca 2022 r. opublikowany został tegoroczny raport „Gmina na piątkę!” opracowany przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To już trzynasta edycja raportu, którego głównym celem jest analiza funkcjonowania gmin w Polsce oraz sposobu obsługi inwestorów i przedsiębiorców.

Raport powstał w oparciu o wyniki badania jakościowego, które zostało przeprowadzone na początku bieżącego roku. Badanie podzielone zostało na dwie części – pierwsza polegała na ocenie oficjalnych stron internetowych prowadzonych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, druga sprawdzała sposób obsługi zapytania skierowanego do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zastosowana została metoda „tajemniczego klienta”, a każda z badanych gmin otrzymała od potencjalnego inwestora zapytanie w języku polskim oraz angielskim. Dla poszczególnych elementów badania Zespół Badawczy określił kryteria, które następnie oceniane były w systemie zero-jedynkowym.

W tym roku badaniu poddano 687 gmin oraz dzielnice miasta stołecznego Warszawy. W analizowanej grupie znalazły się gminy klasy A i B zgodnie z Rankingiem Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej opracowanym przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obiektem badania nie jest wewnętrzna organizacja pracy poszczególnych urzędów miast i gmin, ale ich przygotowanie do obsługi przedsiębiorców, a także podejście urzędników do kontaktu z potencjalnymi inwestorami, chęć udzielenia informacji i potrzebnej pomocy.

W badaniu wzięły udział 22 gminy z województwa warmińsko-mazurskiego, w tym 17 gmin klasy A i 7 klasy B. Najwyżej oceniona została gmina miejska Ełk. Raport „Gmina na piątkę!”, zawierający wyniki tegorocznego badania, a także dobre praktyki w zakresie obsługi przedsiębiorców, dostępny jest na stronie Kolegium Nauk o Przedsiębiorczości SGH.