Gustaw Marek Brzezin, Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
Źródło: profil FB Gustaw Marek Brzezin

Pierwszy etap przekopu Mierzei Wiślanej jest na finiszu i niewątpliwie otworzy nowe szanse na rozwój gospodarczy nie tylko Elbląga, a także Tolkmicka, Fromborka, czy Nowej Pasłęki.

Port w Elblągu docelowo na ma być portem wspierającym porty trójmiejskie, co bezpośrednio przełoży się na rozwój terenów portowych. Uruchomienie obecnych terenów portowych i możliwość przygotowania nowych będzie odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne w obszarze ruchu wodnego.

Z kolei systematycznie rosnąca potrzeba znacznych ilości nowych powierzchni magazynowych i składowych wskazuje na możliwość budowy nowego terminala w okolicach Tolkmicka. Mowa tutaj o terminalu masowym, i pod tym katem trwają analizy i oceny inwestycyjne prowadzone przez port w Gdańsku.

Przekop Mierzei Wiślanej to nie tylko wzrost gospodarczy dla terenów przyległych, ale także skrócenie drogi wodnej i otwarcie Zalewu Wiślanego dla swobodnej żeglugi i nowych jednostek. Niniejsza inwestycja to również kamień milowy dla rozwoju ruchu turystycznego poprzez skomunikowanie dostępu do Pętli Żuławskiej czy Kanału Ostródzko–Elbląskiego.   

Źródło informacji: Biznes Warmii i Mazur