Do Elbląga i okolicznych gmin trafi 52 mln euro na wsparcie zintegrowanego rozwoju terytorialnego miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga. Pieniądze mają być przeznaczone na transport, edukację i usługi społeczne. Umowę podpisali marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński i prezydent Elbląga Michał Missan.

Pozytywne doświadczenia z wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zaowocowały podjęciem decyzji o kontynuowaniu tej formy współpracy samorządów w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Interwencja ZIT w perspektywie 2021-2027 jest oparta o strategie terytorialne – ZIT, opracowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego. Na formułę ZIT zaplanowano w sumie 8 proc. środków UE z puli FEWiM tj. 142 mln euro (103 mln EFRR oraz 39 mln EFS+). W RPO WiM 2014-2020 Związki ZIT miały do dyspozycji nieco ponad 6 proc. alokacji programu. Świadczy to o jeszcze silniejszym niż poprzednio skoncentrowaniu interwencji na trzech biegunach wzrostu w województwie (i ich miejskich obszarach funkcjonalnych – MOF). Są to Olsztyn, Elbląg i Ełk – zgodnie z celem głównym Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego „Warmińsko-Mazurskie 2030”.

MOF Elbląg obejmuje partnerstwo gmin miejskich: Elbląg, Młynary, Pasłęk, Tolkmicko oraz gmin Wiejskich: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo i powiatu elbląskiego.

Podpisane porozumienie obejmuje silny ośrodek subregionalny – OSI MOF Elbląga, w którym widoczny jest ostatnio systematyczny wzrost poziomu przedsiębiorczości. – mówił podczas spotkania Marcin Kuchciński, marszałek województwa.  Liderem ZIT MOF jest Michał Missan, prezydent Elbląga i oddając mu symbolicznie część alokacji FEWiM liczę, że realizacja porozumienia przyczyni się do wykorzystania impulsów rozwojowych, a także osiągnięcia skonstruowanej  strategii. Tak, żeby Miejski Obszar Funkcjonalny Elbląga był wyspecjalizowany, silny i przyjazny.

Głównym celem ZIT jest realizacja zintegrowanych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych, zaplanowanych w strategii pn. MOF Elbląga 2030. Strategia rozwoju ponadlokalnego.

Projekty przyjęte przez Komitet Sterujący Związku ZIT obejmują m.in. następujące obszary, w których planowane jest aplikowanie o środki FEWiM:
– kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne wynikające z audytu energetycznego,
– inwestycje w systemy ciepłownicze i chłodnicze,
– rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego,
– budowę i przebudowę infrastruktury na potrzeby kołowego transportu miejskiego,
– integrację i zwiększenie dostępności oraz jakości usług społecznych kierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów,
– rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki długoterminowej, w tym również kadry/osób świadczących takie usługi,
– inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie placówek oświatowych.

Prezydent Elbląga Michał Missan wymieniał kategorie, w których będzie przyznawane dofinansowanie.

Na efektywność energetyczną przeznaczono niemal 20 milionów. Na mobilność miejską, czyli drobniejsze inwestycje, 12 milionów 600 tysięcy. Od razu chciałbym zaznaczyć, że jeśli chodzi o elbląskie tramwaje, to te inwestycje będą finansowane z programu Polska Wschodnia. Na infrastrukturę edukacyjną zostały przeznaczone 4 miliony euro. Na usługi społeczne, co mnie bardzo cieszy, bo przez ostatnie 4 lata się tym zajmowałem i wiem, że te potrzeby są duże, 13 milionów 700 tysięcy euro – wyliczał.

Konkursy mają zostać rozpisane w ciągu 30 dni.

Źródło: warmia.mazury.pl, radioolsztyn.pl